dilluns, 21 de març de 2011

0 nova adreça

Per contactar i plantejar qualsevol qüestió sobre aquestes planes de Marratxí podeu fer servir aquesta adreça:

ambpdeportula@gmail.com

les anteriors (redaccio@portula.net / biel@portula.net) fa un temps que deixaren d'ésser operatives. Disculpau les molèsties.

dimecres, 31 de març de 2010

Naixements a Marratxí - VIDAL

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Nicolau Vidal
Damià Vidal i Amengual
Pereta Vidal i Amengual
Maria Vidal i Amengual
Bartomeu Vidal i Amengual
Margalida Vidal i Amengual
Antònia Vidal i Amengual
Joana Maria Vidal i Balaguer
Bartomeu Vidal i Balaguer
Tomàs Vidal i Ballester
Coloma Vidal i Barceló
Maria Vidal i Barceló
Jaume Vidal i Bestard
Catalina Vidal i Bestard
Magdalena Vidal i Bestard
Joan Vidal i Bestard
Maria Vidal i Bestard
Antònia Vidal i Bestard
Margalida Vidal i Bestard
Margalida Vidal i Bestard
Jaume Vidal i Bestard
Antònia Vidal i Bestard
Francesca Aina Vidal i Bestard
Jaume Vidal i Bestard
Guillem Vidal i Bibiloni
Magdalena Vidal i Brunet
Pau Vidal i Brunet
Jaume Vidal i Canyelles
Francesca Vidal i Capellà
Pere Joan Vidal i Capellà
Josep Vidal i Capellà
Antoni Vidal i Capellà
Damià Vidal i Capellà
Antoni Vidal i Capellà
Francesca Vidal i Capellà
Bernat Antoni Vidal i Capellà
Elisabet Vidal i Coll
Pere Josep Vidal i Coll
Catalina Vidal i Coll
Bartomeu Vidal i Crespí
Aina Vidal i Crespí
Francesca Vidal i Crespí
Jaume Vidal i Creus
Antònia Vidal i Creus
Miquel Vidal i Creus
Josep Vidal i Creus
Antoni Vidal i Creus
Antoni Vidal i Creus
Margalida Vidal i Creus
Josep Vidal i Creus
Maria Vidal i Estarellas
Pereta Vidal i Estarellas
Josep Vidal i Ferrer
Francesca Vidal i Ferrer
Francesca Vidal i Ferrer
Isabel Vidal i Font
Antònia Vidal i Frontera
Joana Aina Vidal i Frontera
Antònia Vidal i Frontera
Jaume Vidal i Frontera
Josep Vidal i Frontera
Maria Vidal i Frontera
Joan Vidal i Garau
Gabriel Vidal i Jaume
Gabriel Vidal i Jaume
Antoni Vidal i Juan
Francesc Vidal i Juan
Joan Vidal i Juan
Catalina Vidal i Mairata
Elisabet Vidal i Mairata
Miquel Vidal i Marquès
Elisabet Maria Vidal i Mates^
Joan Vidal i Mayol
Catalina Vidal i Mayrata
Joana Aina Vidal i Mayrata
Antònia Vidal i Monserrat
Antònia Vidal i Monserrat
Elisabet Maria Vidal i Monserrat
Pràxedes Vidal i Monserrat
Gabriel Vidal i Monserrat
Pere Josep Vidal i Monserrat
Joan Vidal i Monserrat
Elisabet Maria Vidal i Mulet
Joan Vidal i Mulet
Antoni Vidal i Mulet
Pere Josep Vidal i Mulet
Nicolau Vidal i Mulet
Francesca Maria Vidal i Mulet
Antònia Vidal i Muntaner
Miquel Vidal i Muntaner
Maria Vidal i Noguera
Josep Vidal i Oliver
Pere Vidal i Oliver
Pere Vidal i Oliver
Josep Vidal i Planisi
Francesca Vidal i Planisi
Pere Joan Vidal i Planisi
Francesca Vidal i Riutort
Llorenç Vidal i Roselló
Gaspar Vidal i Roselló
Antoni de Pàdua Vidal i Rotger
Salvador Vidal i Salom
Elisabet Vidal i Salvà
Maria Vidal i Salvà
Jaume Vidal i Salvà
Damià Vidal i Salvà
Miquel Vidal i Salvà
Jerònia Vidal i Salvà
Pere Josep Vidal i Salvà
Antoni Vidal i Salvà
Pere Josep Vidal i Salvà
Damià Vidal i Salvà
Sebastià Vidal i Salvà
Joan Vidal i Seda
Josep Vidal i Serra
Elisabet Vidal i Serra
Francesc Vidal i Serra
Francesc Vidal i Sureda
Pere Josep Vidal i Sureda
Mariagna Rosa Vidal i Sureda
Jaume Vidal i Sureda
Josep Miquel Vidal i Sureda
Jaume Vidal i Sureda*
Miquela Vidal i Torres
Miquela Vidal i Torres
Antoni Vidal i Tugores
Pere Josep Vidal i Tugores
Margalida Vidal i Tugores
Antoni Vidal i Tugores
Catalina Vidal i Tugores
Maria Vidal i Tugores
Maria Vidal i Tugores
Bartomeu Vidal i Vidal
Joan Vidal i Vidal
Magdalena Vidal i Vidal
Josep Vidal i Vidal
Antoni Vidal i Vidal
Maria Vidal i Vidal
Magdalena Vidal i Vidal

(139 registres; encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

dimarts, 30 de març de 2010

Naixements a Marratxí - VICH

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Maria Esperança Vich i Bibiloni
Mateu Marçal Vich i Bibiloni ("Babiloni")
Joan Vich i Bota
Guillem Vich i Bota
Àngela Maria Vich i Canyelles
Àngela Vich i Canyelles
Josep Vich i Canyelles
Francesca Vich i Canyelles
Miquel Vich i Colom
Miquel Vich i Colom
Pau Vich i Colom
Pere Vich i Dols
Joan Vich i Dols
Miquel Vich i Dols
Antònia Vich i Dols
Pau Vich i Frontera
Antònia Vich i Frontera
Joan Vich i Frontera
Joan Vich i Frontera
Catalina Vich i Frontera
Antònia Vich i Frontera
Maria Vich i Frontera
Joan Vich i Frontera
Esperança Vich i Garau
Catalina Vich i Garau
Antoni Vich i Garau
Magdalena Vich i Garau
Antònia Vich i Garau
Francesca Vich i Garau
Joan Vich i Horrach
Antoni Vich i Juan
Antònia Vich i Juan
Catalina Vich i Juan
Joan Vich i Juan
Coloma Vich i Juan
Sebastià Vich i Juan
Margalida Vich i Juan
Rafel Vich i Juan
Francesca Vich i Juan
Miquel Vich i Juan
Josep Vich i Llabrés
Catalina Vich i Llabrés
Beneta Vich i Llabrés
Catalina Vich i Mas
Catalina Vich i Mas
Esperança Vich i Mas
Rafel Vich i Mas
Bartomeu Vich i Mas
Sebastià Vich i Mas
Pau Vich i Massanet
Joan Vich i Massanet
Antònia Vich i Matas
Antònia Vich i Matas
Francesc Vich i Matas
Maties Vich i Matas
Paula Vich i Matas
Miquel Vich i Matas
Pere Josep Vich i Matas
Antònia Vich i Matas
Vicenç Vich i Matas
Francesc Vich i Mates
Margalida Vich i Moll
Catalina Vich i Moll
Antònia Vich i Moll
Catalina Vich i Monserrat
Sebastiana Vich i Monserrat
Coloma Vich i Monserrat
Miquel Vich i Monserrat
Margalida Vich i Oliver
Bernat Vich i Oliver
Maria del Carme Vich i Oliver
Bernat Maria Vich i Oliver
Catalina Vich i Oliver
Bernat Vich i Oliver
Esperança Vich i Oliver
Antoni Vich i Oliver
Francesca Vich i Oliver
Miquel Vich i Parets
Pere Marçal Vich i Payeres
Margalida Vich i Picornell
Bartomeu Vich i Picornell
Bartomeu Vich i Picornell
Magdalena Vich i Picornell
Pere Josep Vich i Picornell
Francesc Vich i Picornell
Coloma Vich i Pizà
Margalida Vich i Pizà
Jaume Joan Vich i Riutord
Catalina Vich i Salom
Gabriel Vich i Salom
Antònia Maria Vich i Salom
Joan Vich i Santandreu
Francesca Vich i Santandreu
Esperança Vich i Santandreu
Mateu Vich i Santandreu
Antoni Vich i Santandreu
Maria Vich i Santandreu
Catalina Vich i Santandreu
Antoni Vich i Serra
Catalina Vich i Serra
Magdalena Vich i Serra
Antònia Vich i Serra
Maria Rosa Vich i Serra
Antònia Vich i Serra
Joan Vich i Serra
Maria Vich i Serra
Melcior Vich i Serra
Bartomeu Vich i Serra
Margalida Vich i Serra
Antoni Vich i Serra*

(110 registres; encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

dilluns, 29 de març de 2010

Naixements a Marratxí - V

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Josep Joan Vadell i Cifuentes
Antònia Vadell i Pastor
Miquel Vadell i Tous
Jaume Marçal Vador
Jaumeta Valcaneras i Cabot
Catalina Valcaneras i Castellà
Gabriel Valcaneras i Sans
Francesca Valcañellas* i Cloquell
Dorotea Valero i Aguilera
Catalina Vallcaneras i Castellà
Jaumeta Vallcaneras i Castellà
Gaspar Vallcaneras i Cloquell
Francesca Vallcaneras i Sans
Antònia Vallcaneras i Sans
Gaspar Vallcaneras i Sans
Salvador Vallcaneras i Sans
Jaumeta Vallcaneras i Sans
Francesca Vallcaneras i Sans
Gaspar Vallcaneras i Serra
Miquel Vallès i Llinàs
Antoni Vallespir i Aloy
Pere Josep Vallespir i Aloy
Francesca Vallespir i Busquets
Antoni Vallespir i Busquets
Joan Vallespir i Mouriño
Miquel Vallespir i Mouriño
Antoni Vallespir i Mouriño
Pereta Valls
Catherina Valls
Antoni Valls i Pomar
Joan Carles Valls i Poquet
Antoni Vanrell i Valls
Bartomeu Vaquer i Font
Jaume Vaquer i Font
Ponç Vaquer i Jaume
Damià Vaquer i Mir
Lluc Vaquer i Morell
Àngela Vaquer i Morell
Damià Vaquer i Morell
Damià Vaquer i Morell
Paula Vaquer i Morell
Margalida Vaquer i Morell
Bartomeu Vaquer i Morell
Jaume Vaquer i Morell
Margalida Vaquer i Morey
Jaume Vaquer i Tortosa
Teresa Vázquez i Fuster
Maria Vega i Vicens
Olivia Vega Mañes
Teresa Immaculada Vellibre i Caldentey
Antònia Veny i Amengual
Maria Veny i Serra
Coloma Veny i Serra
Margalida Veny i Serra
Joana Vera i Garcia
Francesca Vera i Garcia
Maria Vera i Garcia
Félix Vera i Garcia
Antònia Marçala Verd i *
Pere Verd i Amengual
Margalida Verd i Amengual
Maria Verd i Amengual
Rosa Verd i Amengual
Antoni Verd i Llorca
Josep Verd i Llorca
Josep Verd i Serra
Catalina Verd i Sureda
Antoni Verd i Sureda
Francesca Verdera i Escandell
Jaume Verdera i Marí
Montserrada Maria Verdera i Monserrat
Miquel Verdera i Oliver
Bartomeu Verdera i Oliver
Jaume Verdera i Pons
Miquel Verdera i Salom
Josep Verduna i Segorbe
Antoni Verger ("Varger") (i Gallur ?)
Melcior Marçal Verger (i Gallur ?)
Melcior Josep Verger i Llinàs
Llorenç Verger i Roca
Jaume Vert i Serra
Josep Vicens i (Puig?*)
Francesca Concepció Vicens i Huguet
Miquel Vicens i Pou
Catalina Tomàs Vila i López
Miquel Vila i Noguera
Manuel Vila i Noguera
Francesca Vila i Oliver
Maria dels Àngels Vila i Oliver
Andreu Vila i Pericàs
Miquel Vila i Rigo
Antònia Vila i Rigo
Beneta Vila i Rigo
Maria Vila i Rigo
Domingo Vila i Rodríguez
Benvinguda Vila i Vidal
Catalina Vila i Vidal
Rafel Vila i Vidal
Francesca Maria Vila i Vidal
Loisa [sic] Vila i Vidal
Magdalena Vila i Vidal
s/n Vila* i Noguera
Joan Vilallonga i Genovard
Francesca Vilas i Noguera
Francesc Vilas* i Noguera
Margalida Villalonga i Adrover
Jaume Villalonga i Adrover
Antoni Villalonga i Adrover
Maria Villalonga i Adrover
Catalina Villalonga i Bover
Miquel Àngel Josep Villalonga i Cerdà
Francesca Villalonga i Duran
Antònia Villalonga i Duran
Margalida Villalonga i Duran
Joan Villalonga i Estarellas
Francisca Villalonga i Estarellas
Maria Villalonga i Estarellas
Àngela Maria Villalonga i Estarellas
Gabriel Villalonga i Estarellas
Miquel Villalonga i Estarellas
Gabriel Villalonga i Estarellas
Joan Baptista Villalonga i Muti
Antònia Villalonga i Mutti
Matilde Villalonga i Mutti
Pere Villalonga i Mutti
Lluïsa Villalonga i Mutti
Enric Villalonga i Mutti
Antoni Emili Villalonga i Mutti
Mateu Villalonga i Pons
Bartomeu Villalonga i Pons
Àngela Villalonga i Vallcaneras
Gaspar Villalonga i Vallcaneras
Gabriel Villalonga i Vallcaneras
Maria Villalonga i Vich
Antònia Villalonga i Vich
Miquel Villalonga i Vich
Francesca Villalonga i Vich
Magdalena Villalonga i Vich
Joan Villalonga i Vich
Gabriel Villas i Triquet
Catalina Villas i Triquet
Margalida Villas i Triquet
Pere Joan Villas i Triquet
Catalina Villas i Triquet
Gabriela Viñas i Olivella
Aina Maria Vives i Juan
Elena Magdalena Vives i Mut
Bartomeu Vives i Mut
Sebastià Josep Vives i Ordinas
Serafí Vives i Perelló
Antoni Vives i Salom
Ramon Vives i Salom
Susanna Vives i Salom
Bàrbara Vives i Salom
Ramon Vives i Salom
Maria Vives i Vila
Maria Vives i Vila

(157 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

diumenge, 28 de març de 2010

Naixements a Marratxí - U a Z (excepte V)

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Francesca Uribe i Caparrós
Elisabet Uribe i Gómez
Antònia Uribe i Gómez
Miquel Uribe i Gómez
Elisabet Uribe i Tomàs
Julián Uribe Martínez
José Antonio Urive^ Martínez
Antoni Urrea i Garcia
Francesca Urrea i Hernandez
Antoni Urrea i Valverde
Nicolau Urrea i Valverde
Maria Magdalena Wilson i Santana
Bernadí Ximelis i Mercant
Margalida Ximelis i Mercant
Maria Antònia Cinta Yarza i Colomar
Maria del Pilar Yarza i Colomar
Antoni Yarza i Colomar
Rosari Àngels Apol. Yarza i Colomar
Josep Frederic Alb. Yarza i Colomar
Eduard Zammit i Ferrer
Aina Maria Zamora i Aguiló
Maria-Luisa Zamora Uribe
Antònia Zanoguera i Bibiloni
Francesc Zanoguera i Bibiloni
Aina Zanoguera i Bibiloni
Maria Zanoguera i Gili
Maria Zanoguera i Maimó
Antònia Zanoguera i Pocoví
Sebastià Zanoguera i Pocoví
Maria Zanoguera i Pocoví
Josep Zanoguera i Vidal
Antoni Zanoguera i Vidal
Sebastià Zanoguera i Vidal
Magdalena Zanoguera i Vidal
Francesc Zanoguera i Vidal
Catalina Zanoguera i Vives

(36 registres; encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

dissabte, 27 de març de 2010

Naixements a Marratxí - TRIAS

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Cristòfor Trias i Canyelles
Cristòfol Trias i Cabot
Maria Trias i Cabot
Miquel Trias i Cabot
Jaume Trias i Canyelles
Cristòfor Trias i Canyelles
Catalina Trias i Canyelles
Catalina Trias i Canyelles
Jaumeta Trias i Canyelles
Francesca Trias i Canyelles
Esperança Trias i Canyelles
Bartomeu Trias i Canyelles
Jaume Trias i Canyelles
Bartomeu Trias i Canyelles
Bartomeu Trias i Canyelles
Bàrbara Trias i Canyelles
Bartomeu Trias i Canyelles
Elisabet Maria Trias i Capellà
Beneta Trias i Capellà
Catalina Trias i Capellà
Bartomeu Trias i Coll
Martí Trias i Company
Miquel Trias i Company
Benvinguda Trias i Company
Joana Aina Trias i Company
Pereta Trias i Company
Sebastià Trias i Company
Catalina Trias i Company
Francesca Trias i Corró
Catalina Trias i Corró
Maria Trias i Corró
Joan Trias i Corró
Magdalena Trias i Corró
Jaume Trias i Corró
Cecília Trias i Frau
Jaume Trias i Gama
Marçal Trias i Gama
Honorat Trias i Gama
Bartomeu Trias i Gama
Francesca Trias i Gama
Miquel Trias i Gama
Jaume Trias i Gama
Rafel Trias i Garau
Jaume Trias i Garau
Aina Trias i Giménez
Maria Trias i Giménez
Maria Trias i Gordiola
Cristòfol Trias i Gordiola
Catalina Trias i Gordiola
Jaumeta Trias i Guasp
Cristòfor Trias i Guasp
Àngela Trias i Guasp*
Magdalena Trias i Mairata
Cristòfol Trias i Marit
Magdalena Trias i Marit
Martí Trias i Marit
Francesca Trias i Marit
Josep Trias i Marit
Jaume Trias i Marit
Bartomeu Trias i Marit
Josep Trias i Marit
Pere Trias i Mayrata
Jaume Trias i Mayrata
Cecília Trias i Mercadal
Jaume Trias i Mercadal
Miquel Trias i Mercadal
Josep Trias i Mercadal
Cristòfor Trias i Mercadal
Miquel Trias i Mir
Pere Trias i Mir
Pere Trias i Mir
Francesca Maria Trias i Roca
Mariana Trias i Salom
Magdalena Trias i Salvà
Francesca Trias i Salvà
Jaume Trias i Salvà
Catalina Trias i Salvà
Cecília Trias i Salvà
Cristòfor Trias i Sanchez
Encarnació Trias i Sanchez
Margalida Trias i Sànchez
Maria Trias i Serra
Cristòfor Trias i Serra
Josep Trias i Serra
Catalina Trias i Socias
Joana Aina Trias i Socias
Cristòfol Trias i Tramullas
Catalina Trias i Tramullas
Cristòfor Tries i Gama
(89 registres; encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

divendres, 26 de març de 2010

Naixements a Marratxí - T

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Anna* Beneta Tauler
Miquel Magí Tauler
Bartomeu Taurelle i Borràs
Jaume Terrades i Muntaner
Catalina Terrades i Ramon
Catalina Terrasa i Amengual
Baltasar Terrasa i Amengual
Joan Terrasa i Amengual
Sebastiana Terrasa i Morro
Mateu Terrasa i Torres
Francesca Terrasa i Torres
Pere Joan Thomàs i Perelló
Antoni Josep Thomàs i Salom
Margalida Thomàs i Salom
Maria Antònia Timoner i Pesamburu
Aina Maria Timoner i Pesamburu
Margalida Togores i Pou
Antoni Togores i Prats
Joan Marçal Togores i Prats*
Francesca Tomàs i Barrera
Miquel Tomàs i Cànaves
Joana Aina Tomàs i Canyelles
Maria del Carme Tomàs i Canyelles
Gabriel Tomàs i Mas
Antoni Tomàs i Mas
Francesc Tomàs i Mas
Bernat Tomàs i Mas
Esperança Tomàs i Monleon
Margalida Tomàs i Perelló
Elisabet Tomàs i Ribot
Gabriel Tomàs i Tugores
Maria Lluïsa Tora i Vidal
Antònia Torelló i Sabater
Joana Aina Torrandell i Cifre
Margalida Torrandell i Cifre
Jaume Torrandell i Fiol
Margalida Torrandell i Fiol
Mateu Torrelló i Sabater
Joan Josep Torrens i Ferrer
Margalida Torrens i Ferrer
Antoni Marçal Torrens i Ferrer
Maria Torrens i Gomes*
Catalina Torrens i Gomis
Jaume Torrens i Ramis
Miquel Torrens i Ramis
Margalida Torrens i Ramis
Francesc Torrens i Reinés
Miquel Torrens i Reinés
Jaume Torrens i Reinés
Francesca Torrens i Serra
Bartomeu Torrens Reinés
Antònia Torres i Cobos
Eulàlia Torres i Frau
Manuel Torres i Martínez
Catalina Torres i Mas
Josep Torres i Torres
Margalida Torres i Torres
Andreu Tortella i Jaume
Joana Aina Tortella i Perelló
Pau Tortella i Perelló
Joan Tortella i Rigo
Llorenç Tortella i Rigo
Jaume Tous i Balaguer
Jaume Tous i Baró
Gabriel Tous i Barrera
Miquel Tous i Barrera
Catalina Tous i Barrera
Martí Tous i Barrera
Magdalena Tous i Bauzà
Jerònia Tous i Frau
Jaume Tous i Frau
Nicolau Tous i Mulet
Antònia Tous i Mulet
Esperança Tous i Rodríguez
Jaume Tous i Salas
Antònia Tous i Salas
Francesca Tous i Salas
Miquel Tous i Salas
Catalina Tous i Salas
Josep Tramullas i Busquets
Joan Tramullas i Cerdà
Magdalena Tramullas i Cerdà
Antònia Trobat i Garau
Sebastià Tugores i Amador
Miquel Tugores i Bordoy
Magdalena Tugores i Bordoy
Sebastià Tugores i Bordoy
Pere Tugores i Bordoy
Margalida Tugores i Busquets
Margalida Tugores i Calafell
Joana Aina Mari Tugores i Calafell
Magdalena Tugores i Calafell
Jaume Tugores i Capó
Magdalena Tugores i Cardell
Jaume Tugores i Cardell
Catalina Tugores i Crespí
Margalida Tugores i Crespí
Vicenç Tugores i Frau
Francesca Tugores i Frau
Joan Tugores i Frau
Margalida Tugores i Frau
Maria Tugores i Gelabert
Maria Josepa Tugores i Gelabert
Francesca Tugores i Gelabert
Magdalena Tugores i Jaume*
Joan Sebastià Tugores i Jaume*
Jaume Tugores i Pou
Miquel Tugores i Pou
Antoni Tugores i Pou
Catalina Tugores i Pou
Francesca Tugores i Pou
Joana Aina Tugores i Pou
Jaume Tugores i Pou
Caterina Tugores i Prats
Joana Tugores i Prats
Josep Tugores i Salas
Miquel Tugores i Salvà
Antoni Tugores i Salvà
Andreu Tugores i Socias
Antònia Tugores i Vidal
Joan Tur i Ramon
Margalida Tur i Ramon

(122 registres; encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí