dilluns, 8 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - B

Relació de persones nascudes a Marratxí, de les quals comptam amb alguna referència documental (*):


Rosa Badenas i Marí
Joan Baixauli i Tur
Pere Balaguer i Coll
Bartomeu Balaguer i Horrach
Joan Balaguer i Horrach
Maria Francesca Balaguer i Humbert
Antoni Balaguer i Nadal
Antoni Balaguer i Nadal
Bartomeu Balaguer i Nadal
Catalina Balaguer i Nadal
Francesca Balaguer i Nadal
Jaume Balaguer i Nadal
Joana Aina Balaguer i Nadal
Magdalena Balaguer i Nadal
Maria Balaguer i Nadal
Pere Balaguer i Nadal
Rafel Balaguer i Nadal
Maria Balaguer i Rigo
Antoni Balaguer i Tugores
Pere Balaguer i Tugores
Rafel Balaguer i Tugores
Francesca Balaguer i Umbert
Josep Maria Balaguer i Umbert
Joan Balle
Antoni Balle i Amengual
Bartomeu Balle i Amengual
Bartomeu Balle i Amengual
Josep Balle i Canyelles
Montserrada Balle i Canyelles
Antoni Balle i Cunill
Antònia Balle i Cunill
Catalina Balle i Pujol
Pere Josep Balle i Ramis
Rafel Francesc Bonav Ballester i Oliver
Antoni Mateu Marçal Ballester i Bibiloni ("Babi")
Pere Francesc Ballester i Canyelles
Pere Joaquim Ballester i Canyelles
Maria Ballester i Capó
Maria Ballester i Riera
Miquel Ballester i Riera
Esperança Batle i Canyelles
Joan Batle i Canyelles
Joan Batle i Canyelles
Margalida Batle i Canyelles
Pere Batle i Forteza
Margalida Batle i Muñoz
Josep Batle i Vidal
Caterina Bauçà^ i Daviu ("Deviu")
Joan Bauzà i Ribas
Catalina Beltran i Marí
Marta Benbassat i Picó
Maria Monserrad Benesta* i Serra
Sebastiana Benesta* i Serra
Sebastiana Benestar i Serra
Bartomeu Bennasar i Pons
Catalina Bennasar i Pons
Pere Bennàsar i Pons
Jaume Bennazar i Pons
Joan Bennazar i Pons
Maria Bennazar i Pons
Pere Bennazar i Pons
Francesc Sebastià Berard i Canyelles
Francesc Marçal Berard i Canyelles
Catalina Bergas i Roselló
Miquel Bertran i Pou ("Bartran")
Maria Billon i Noguera
Catalina Bis i Alorda
Jaumeta Bis i Mairata
Sebastià Bis i Mairata
Catalina Bis i Mayrata*
Maria Bisquerra i Roig
Margalida Blaquer* i Mesquida
Marçal Pere Bojadós i de la Torre
Sebastià Bonet i Mulet
Antònia Bonet i Riera
Pau Bonet i Siquier
Ana Bonilla Gamboa
Antonio Bonilla Gamboa
Fernando Bonilla Gamboa
Maria Rosa Bonilla Gamboa
Antoni Bonnín i Miró
Miquel Bordoi i Campins
Joan Bordoy i Campins
Catalina Bordoy i Gayà
Catalina Bordoy i Gayà
Francesc Bordoy i Gayà
Francesca Bordoy i Gayà
Josep Bordoy i Gayà
Llorenç Bordoy i Gayà
Margalida Bordoy i Gayà
Maria Bordoy i Gayà
Francesca Bordoy i Sastre
Catalina Bordoy i Serra
Francesc Bordoy i Serra
Francesca Bordoy i Serra
Joan Bordoy i Serra
Joana Aina Bordoy i Serra
Joana Aina Bordoy i Serra
Joana Aina Bordoy i Serra
Antoni Borel i Guasp
Miquela* Borràs
Francesca Borràs i Coll
Miquel Borràs i Coll
Engràcia Borràs i Colomar
Esperança Borràs i Colomar
Joan Borràs i Colomar
Pere Borràs i Colomar
Elisabet Maria Borràs i Figuerola
Catalina Borràs i Perelló
Francesca Borràs i Perelló
Jerònia Borràs i Perelló
Miquel Borràs i Perelló
Nicolau Borràs i Perelló
Rafel Borràs i Perelló
Pere Joan Borràs i Serdà
Antònia Borràs i Serdà^
Beneta Borràs i Serra
Catalina Borràs i Serra
Francesca Borràs i Serra
Margalida Borràs i Serra
Francesc Borràs i Vich
Antoni Bosch i Ramis
Gabriel Bosch i *
Maria Bosch i Crespí
Baltasar Bosch i Estades
Cristina Bosch i Rubio
Marina Bosch i Rubio
Rafel Bosch i Rubio
Margalida Bosch i Sequeras^
Joan Bou i Mates
Miquel Marçal Bou i Mates
Antoni Bover i Bestard
Antoni Bover i Bestard
Gabriel Bover i Bestard
Josep Bover i Bestard
Mateu Bover i Bestard
Pere Bover i Bestard
Antoni Bover i Borràs
Antoni Bover i Cerdà
Beneta Bover i Cerdà
Gabriel Bover i Cerdà
Josep Bover i Cerdà
Magdalena Bover i Cerdà
Margalida Bover i Cerdà
Maria Bover i Cerdà
Maria Bover i Cerdà
Bartomeu Bover i Gayà
Maria Bover i Gayà
Antoni Bover i Marquès
Antònia Bover i Marquès
Antònia Bover i Marquès
Catalina Bover i Marquès
Joana Aina Bover i Marquès
Pere Bover i Marquès
Pere Josep Bover i Marquès
Joan Bover i Ramis
Margalida Bover i Ramis
Antoni Bover i Reynés*
Francesca Bover i Sagrera
Catalina Bover i Salvà
Magdalena Bover i Torres
Andreu Boyeras i Frontera
Francesca Boyeras i Frontera
Margalida Boyeras i Frontera
Antònia Bris i Jaume
Apol·lònia Bris i Jaume
Jaume Bris i Jaume
Jaumeta Bris i Jaume
Maria Bris i Jaume
Maties Bris i Jaume
Antoni Bris i Mayrata
Jaume Bris i Mayrata
Pere Bris i Mayrata
Rosa Bris i Rebasa
Margalida Buades i Caldés
Margalida Buades i Caldés
Joan Bujosa i Salom
Catalina Bujosa i Vich
Esperança Burguera i Riera

(8 II '10, 179 registres) (encara en procés de recerca)


(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.

Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada