dissabte, 6 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - AMENGUAL

Relació de persones nascudes a Marratxí, de les quals comptam amb alguna referència documental (*):

Antoni Amengual i Amengual
Antònia Maria Amengual i Amengual
Baltasar Amengual i Amengual
Bartomeu Amengual i Amengual
Bartomeu Amengual i Amengual
Bartomeu Amengual i Amengual
Bartomeu Amengual i Amengual
Bartomeu Amengual i Amengual
Bernat Amengual i Amengual
Bernat Amengual i Amengual
Bernat Amengual i Amengual
Bernat Amengual i Amengual
Catalina Amengual i Amengual
Catalina Maria Amengual i Amengual
Elisabet Amengual i Amengual
Esperança Amengual i Amengual
Isidre Amengual i Amengual
Margalida Amengual i Amengual
Maria Amengual i Amengual
Maria Amengual i Amengual
Martina Amengual i Amengual
Mateu Amengual i Amengual
Aina Antònia Amengual i Amer
Bartomeu Amengual i Amer
Francesc Amengual i Amer
Maria Amengual i Amer
Maria Amengual i Amer
Margalida Amengual i Andreu
Bartomeu Amengual i Barrera
Antoni Amengual i Bestard
Antoni Amengual i Bestard
Antònia Amengual i Bestard
Antònia Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard
Bernat Amengual i Bestard
Bernat Amengual i Bestard
Bernat Amengual i Bestard
Catalina Amengual i Bestard
Catalina Amengual i Bestard
Catalina Amengual i Bestard
Coloma Amengual i Bestard
Elisabet Amengual i Bestard
Felip Amengual i Bestard
Francesca Amengual i Bestard
Francesca Amengual i Bestard
Francesca Amengual i Bestard
Gabriel Amengual i Bestard
Jaume Amengual i Bestard
Jaume Amengual i Bestard
Jaume Amengual i Bestard
Joan Amengual i Bestard
Joana Maria Amengual i Bestard
Maria Amengual i Bestard
Maria Amengual i Bestard
Mateu Amengual i Bestard
Miquel Amengual i Bestard
Pere Joan Amengual i Bestard
Rafel Amengual i Bestard
Rosa Amengual i Bestard
Rosa Amengual i Bestard
Coloma Amengual i Bibiloni
Maria Amengual i Bibiloni
Antoni Amengual i Canyelles
Antònia Amengual i Canyelles
Antònia Amengual i Canyelles
Antònia Amengual i Canyelles
Bartomeu Amengual i Canyelles
Bartomeu Amengual i Canyelles
Bartomeu Josep Amengual i Canyelles
Elisabet Amengual i Canyelles
Esperança Amengual i Canyelles
Felip Amengual i Canyelles
Felip Amengual i Canyelles
Felip Amengual i Canyelles
Francesc Amengual i Canyelles
Francesca Amengual i Canyelles
Jaumeta Amengual i Canyelles
Jaumeta Amengual i Canyelles
Joan Amengual i Canyelles
Joan Amengual i Canyelles
Joan Amengual i Canyelles
Margalida Amengual i Canyelles
Margalida Amengual i Canyelles
Margalida Amengual i Canyelles
Maria Amengual i Canyelles
Mateu Amengual i Canyelles
Mateu Amengual i Canyelles
Miquel Amengual i Canyelles
Miquel Amengual i Canyelles
Miquel Bonaventura Amengual i Canyelles
Pere Joan Amengual i Canyelles
Rafel Amengual i Canyelles
Rosa Amengual i Canyelles
Rosa Amengual i Canyelles
Francesca Aina Amengual i Capó
Joana Maria Amengual i Capó
Martina Amengual i Capó
Bartomeu Amengual i Coll
Bartomeu Amengual i Coll
Josep Amengual i Coll
Margalida Amengual i Coll
Antoni Amengual i Company
Bernat Joaquim Amengual i Company
Bernat Joaquim Marça Amengual i Company
Bernat Joaquim R.Llu Amengual i Company
Martí Marçal Amengual i Company
Joan Amengual i Dols
Josep Antoni Amengual i Dols
Bartomeu Joaquim Amengual i Estela
Elisabet Amengual i Fernandez
Joana Amengual i Fernandez
Maria Amengual i Fernandez
Martí Amengual i Fernandez
Juanita Amengual i Fernández
Gabriel Amengual i Ferrà
Esperança Amengual i Fiol
Esperança Amengual i Fiol
Francesca Amengual i Fiol
Antònia Maria Amengual i Frau
Bartomeu Amengual i Frau
Catalina Amengual i Frau
Elionor Amengual i Frau
Francesca Amengual i Frau
Magdalena Amengual i Frau
Magdalena Amengual i Frau
Margalida Amengual i Frau
Maria Amengual i Frau
Miquel Amengual i Frau
Francesca Amengual i Frau (XIX)
Francesca Amengual i Frau (XX)
Bartomeu Amengual i Fullana
Margalida Amengual i Fullana
Montserrada Amengual i Fullana
Esperança Amengual i Gamundí
Maria Amengual i Gamundí
Salvador Amengual i Gamundí
Bartomeu Amengual i Garau
Catalina Amengual i Garau
Esperança Amengual i Garau
Joana Aina Amengual i Garau
Joana Aina Amengual i Garau
Josep Amengual i Garau
Magdalena Amengual i Garau
Maria Amengual i Garau
Martina Amengual i Garau
Miquel Amengual i Garau
Pere Josep Amengual i Garau
Antoni Amengual i Gelabert
Catalina Amengual i Gelabert
Francesc Amengual i Gelabert
Magdalena Amengual i Gelabert
Maria Amengual i Gelabert
Miquel Josep Amengual i Gelabert
Isidre Amengual i Grau
Pere Amengual i Grau
Isidre Amengual i Grau (sic)
Francesca Amengual i Grimalt
Miquel Joan Amengual i Grimalt
Jaume Joan Amengual i Jaume
Martí Amengual i Jaume
Martí Amengual i Jaume*
Bartomeu Amengual i Juan
Margalida Amengual i Juan
Pere Amengual i Juan
Joan Amengual i Lladó
Antònia Amengual i Llinàs
Catalina Amengual i Llinàs
Magdalena Amengual i Llinàs
Maria Amengual i Llinàs
Miquel Amengual i Llinàs
Antoni Amengual i Matas
Maria Amengual i Matas
Maria Antònia Amengual i Matas
Bartomeu Amengual i Mateu
Francesca Aina Amengual i Mateu
Margalida Amengual i Mateu
Margalida Amengual i Mateu
Margalida Amengual i Mateu
Miquel Amengual i Mateu
Miquel Amengual i Mateu
Guillem Amengual i Mir
Bartomeu Amengual i Moll
Esperança Amengual i Moll
Pere Antoni Amengual i Moll
Miquel Amengual i Monserrat
Salvador Amengual i Monserrat
Elisabet Amengual i Mulet
Antoni Amengual i Muntaner
Miquel Amengual i Muntaner
Elisabet Amengual i Mut
Isidre Amengual i Mut
Joana Aina Amengual i Mut
Magdalena Amengual i Mut
Montserrat Amengual i Mut
Montserrat Amengual i Mut
Montserrat Amengual i Mut
Montserrat Amengual i Mut
Antònia Amengual i Nadal
Antònia Amengual i Nadal
Apol·lònia Amengual i Nadal
Bartomeu Amengual i Nadal
Bartomeu Amengual i Nadal
Martí Amengual i Nadal
Martí Amengual i Nadal
Martí Amengual i Nadal
Bartomeu Amengual i Oliver
Bartomeu Amengual i Oliver
Bernat Amengual i Oliver
Bernat Amengual i Oliver
Jaume Amengual i Oliver
Joan Josep Amengual i Oliver
Aina Amengual i Pasqual
Bartomeu Amengual i Pasqual
Bernat Amengual i Pasqual
Isidre Bonaventura Amengual i Pasqual
Margalida Amengual i Pasqual
Bartomeu Amengual i Pocoví
Catalina Amengual i Pocoví
Elionor Amengual i Pocoví
Esperança Amengual i Pocoví
Jaume Amengual i Pocoví
Jerònia Amengual i Pocoví
Joan Amengual i Pocoví
Joana Amengual i Pocoví
Maria Amengual i Pocoví
Pere Amengual i Pocoví
Antònia Maria Amengual i Pons
Miquel Amengual i Pons
Martí Amengual i Pons*
Maria Amengual i Porcel
Bartomeu Amengual i Pou
Bartomeu Antoni Amengual i Pou
Bartomeu Joaquim Amengual i Pou
Bartomeu Josep Amengual i Pou
Bernat Joaquim Amengual i Pou
Felip Amengual i Pou
Antònia Amengual i Rafal
Francesca Aina Amengual i Rafal
Margalida Amengual i Rafal
Simó Amengual i Rafal
Apol·lònia Amengual i Ramis
Bartomeu Amengual i Ramis
Bartomeu Amengual i Ramis
Bernat Amengual i Ramis
Bernat Amengual i Ramis
Bernat Amengual i Ramis
Elisabet Amengual i Ramis
Elisabet Amengual i Ramis
Esperança Amengual i Ramis
Francesca Amengual i Ramis
Isidre Amengual i Ramis
Jerònia Amengual i Ramis
Joana Aina Amengual i Ramis
Joana Aina Amengual i Ramis
Joana Maria Amengual i Ramis
Magdalena Amengual i Ramis
Margalida Amengual i Ramis
Maria Amengual i Ramis
Maria Amengual i Ramis
Miquel Amengual i Ramis
Miquel Amengual i Ramis
Pere Amengual i Ramis
Pere Josep Amengual i Ramis
Pere Josep Amengual i Ramis
Pereta Amengual i Ramis
Rafel Amengual i Ramis
Rafel Amengual i Ramis
Jaume Amengual i Reinés
Martí Amengual i Reinés
Bartomeu Amengual i Reynés
Bernat Amengual i Reynés
Francesca Amengual i Reynés
Maria Amengual i Reynés
Miquel Amengual i Reynés
Miquel Amengual i Reynés
Martí Amengual i Ribas
Miquel Amengual i Ribas
Miquel Amengual i Ribas
Francesca Amengual i Roca
Mariana Amengual i Roca
Miquel Amengual i Roca
Baltasar Amengual i Rotger
Joan Amengual i Rotger
Joan Marçal Bonavent Amengual i Rotger
Martí Amengual i Rotger
Bernat Amengual i Roura
Antònia Amengual i Rubí
Bartomeu Amengual i Rubí
Bernat Amengual i Rubí
Pere Francesc Amengual i Rubí
Antònia Maria Amengual i Salom
Antònia Maria Amengual i Salom
Bartomeu Amengual i Salom
Felip Amengual i Salom
Joan Amengual i Salom
Simó Amengual i Salom
Joan Joaquim Amengual i Salvà
Antònia Amengual i Sanmartí
Coloma Amengual i Sanmartí
Francesca Amengual i Sanmartí
Gabriel Amengual i Sanmartí
Maria Amengual i Sanmartí
Maria Amengual i Sanmartí
Miquel Amengual i Sanmartí
Salvador Amengual i Sanmartí
Salvador Amengual i Sanmartí
Pere Amengual i Seguí
Antoni Amengual i Serra
Antoni Amengual i Serra
Antoni Amengual i Serra
Bàrbara Amengual i Serra
Bartomeu Amengual i Serra
Bartomeu Amengual i Serra
Bartomeu Amengual i Serra
Bartomeu Amengual i Serra
Beneta Amengual i Serra
Bernat Amengual i Serra
Catalina Amengual i Serra
Catalina Amengual i Serra
Catalina Amengual i Serra
Catalina Amengual i Serra
Catalina Amengual i Serra
Esperança Amengual i Serra
Francesc Amengual i Serra
Francesc Amengual i Serra
Jaume Amengual i Serra
Jaume Amengual i Serra
Joan Amengual i Serra
Josep Amengual i Serra
Magdalena Amengual i Serra
Marçala Maria Amengual i Serra
Margalida Amengual i Serra
Margalida Amengual i Serra
Maria Amengual i Serra
Maria Amengual i Serra
Maria Amengual i Serra
Paula Amengual i Serra
Pere Amengual i Serra
Rafel Amengual i Serra
Rosa Amengual i Serra
Francesca Amengual i Serra [PO]
Francesca Amengual i Serra [SC]
Bartomeu Amengual i Vidal
Coloma Amengual i Vidal
Jaume Amengual i Vidal
Miquel Amengual i Vidal
Pere Josep Amengual i Vidal
Pere Josep Amengual i Vidal

(6 II '10, 351 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada