dijous, 11 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - BESTARD

Relació de persones nascudes a Marratxí, de les quals comptam amb alguna referència documental (*):


Antoni Bastard i Ramonell
Martí Benet Bestard (“Bastard”)
Catalina Maria Bestard i Seguí
Catalina Bestard i Amengual
Joana Maria Bestard i Amengual
Catalina Bestard i Amengual ("Bastard")
Bartomeu Bestard i Arrom
Joan Bestard i Arrom
Mateu Bestard i Arrom
Aina Maria Bestard i Barrera
Antoni Bestard i Barrera
Antoni Bestard i Barrera
Beneta Bestard i Barrera
Catalina Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera
Margalida Bestard i Barrera
Miquel Bestard i Barrera
Miquel Bestard i Barrera
Antoni Bestard i Bibiloni
Jaume Bestard i Bibiloni
Maria Bestard i Bibiloni
Miquel Pau Bestard i Bibiloni
Jaume Joaquim Josep Bestard i Bosch*
Antònia Bestard i Bover
Antoni Bestard i Canyelles
Antònia Bestard i Canyelles
Antònia Aina Maria Bestard i Canyelles
Bartomeu Bestard i Canyelles
Bartomeu Bestard i Canyelles
Catalina Bestard i Canyelles
Catalina Maria Bestard i Canyelles
Catalina Maria Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles
Francesca Aina Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Joan Bestard i Canyelles
Joan Bestard i Canyelles
Joan Marçal Bestard i Canyelles
Joana Aina Bestard i Canyelles
Maria Bestard i Canyelles
Maria Bestard i Canyelles
Maria Aina Bestard i Canyelles
Mateu Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Pere Bestard i Canyelles
Pere Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles [SC, XIX]
Antoni Bestard i Capó
Joan Bestard i Capó
Magdalena Bestard i Capó
Margalida Bestard i Capó
Maria Bestard i Capó
Miquel Joaquim Bestard i Capó
Pere Bestard i Capó
Pere Bestard i Capó
Aina Bestard i Català
Maria Aina Bestard i Cladera
Pere Josep Bestard i Cladera
Bartomeu Bestard i Cladera ("Bastard")
Pere Josep Bestard i Cladera ("Bastard")
Antoni Bestard i Cladera*
Catalina Bestard i Coll
Antoni Bestard i Colom
Apol·lònia Bestard i Colom
Catalina Bestard i Colom
Maria Bestard i Colom
Miquel Bestard i Colom
Rafel Bestard i Colom
Antoni Bestard i Comas
Jaume Bestard i Comas
Antoni Bestard i Company
Jaume Bestard i Company
Martí Bestard i Company
Miquel Bestard i Company
Catalina Bestard i Corró
Elionor Bestard i Corró
Jaume Bestard i Corró
Joan Bestard i Corró
Joan Bestard i Corró
Joan Bestard i Corró
Maria Bestard i Corró
Antoni Bestard i Creus
Antònia Maria Bestard i Creus
Beneta Bestard i Creus
Catalina Bestard i Creus
Miquel Bestard i Creus
Rosa Bestard i Creus
Mateu Bestard i Creus ("Bastard")
Miquel Bestard i Escalas
s/n Bestard i Escalas
Bernat Bestard i Frau
Elisabet Bestard i Frau
Magdalena Bestard i Frau
Marçal Bestard i Frau
Maria Bestard i Frau
Catalina Bestard i Frontera
Catalina Maria Bestard i Frontera
Catalina Maria Bestard i Frontera
Joana Maria Bestard i Frontera
Joana Maria Bestard i Frontera
Miquel Bestard i Frontera
Elionor Bestard i Fullana
Miquel Bestard i Gelabert
Joan Josep Bestard i Horrach
Miquel Bestard i Horrach
Rafel Bestard i Horrach
Francesca Bestard i Horrach* ("Bastard")
Apol·lònia Bestard i Jaume
Catalina Bestard i Jaume
Joan Bestard i Jaume
Jordi Bestard i Jaume
Jordi Bestard i Jaume
Martí Bestard i Jaume
Martí Bestard i Jaume
Maties Bestard i Jaume
Miquel Bestard i Jaume
Pere Bestard i Jaume
Antònia Bestard i Juan
Catalina Bestard i Juan
Catalina Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Margalida Bestard i Juan
Maria Bestard i Juan
Marçal Bestard i Julià
Marçal Bestard i Julià
Apol·lònia Bestard i Mas
Marçal Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales
Maria Bestard i Matamales
Bartomeu Bestard i Moll
Magina Bestard i Oliver
Maria Bestard i Oliver
Miquel Bestard i Oliver
Miquel Bestard i Oliver
Pau Bestard i Oliver
Antoni Bestard i Pizà
Bartomeu Pau Bestard i Planes
Jaume Josep Joaquim Bestard i Planes
Jaume Pau Bestard i Planes
Joan Baptista Bestard i Planes
Josep Joaquim Bestard i Planes
Miquel Joaquim Bestard i Planes
Rafel Gaietà Bestard i Planes
Francesca Bestard i Pocoví
Jaume Bestard i Pocoví
Maria Bestard i Pocoví
Miquel Bestard i Pocoví
Pere Josep Bestard i Pocoví
Rafel Bestard i Pocoví
Rafel Bestard i Pocoví
s/n Bestard i Pocoví
Magdalena Bestard i Puig
Antoni Bestard i Ramis
Antoni Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Bartomeu Bestard i Ramis
Bartomeu Bestard i Ramis
Catalina Bestard i Ramis
Francesc Bestard i Ramis
Francesca Bestard i Ramis
Francesca Bestard i Ramis
Francesca Bestard i Ramis
Jaume Bestard i Ramis
Jaume Bestard i Ramis
Jaume Bestard i Ramis
Jaume Francesc Bestard i Ramis
Jaume Joan Francesc Bestard i Ramis
Joan Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Mateu Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Pere Bestard i Ramis
Pere Bestard i Ramis
Pere Francesc Bestard i Ramis
Pere Josep Bestard i Ramis
Pere Josep Bestard i Ramis
Rafel Bestard i Ramis
Rafel Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis [+a]
Margalida Bestard i Ramis [PO]
Margalida Bestard i Ramis [SC]
Guillem Bestard i Rigo
Margalida Bestard i Rigo
Maria Bestard i Rigo
Mateu Bestard i Rigo
Antoni Bestard i Riutord
Francesca Bestard i Riutord
Maria Bestard i Riutord
Maria Bestard i Riutord
Mateu Bestard i Riutord
Mateu Bestard i Riutord
Tomàs Bestard i Riutord
Tomàs Bestard i Riutord
Antoni Bestard i Rotger
Francesca Bestard i Sancho
Miquel Bestard i Sastre
Francesca Bestard i Seguí
Jaume Joaquim Bestard i Seguí
Joan Bestard i Seguí
Joana Maria Bestard i Seguí
Josep Joaquim Bestard i Seguí
Maria Bestard i Seguí
Miquel Joaquim Bestard i Seguí
Aina Bestard i Serra
Antoni Josep Bestard i Serra
Antònia Bestard i Serra
Antònia Bestard i Serra
Beneta Bestard i Serra
Catalina Bestard i Serra
Catalina Bestard i Serra
Catalina Bestard i Serra
Catalina Maria Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Jaume Bestard i Serra
Jaume Bestard i Serra
Jaume Bestard i Serra
Joan Bestard i Serra
Joan Bestard i Serra
Joan Bestard i Serra
Joan Bestard i Serra
Josep Bestard i Serra
Maciana Bestard i Serra
Marçal Bestard i Serra
Margalida Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Pere Bestard i Serra
Pere Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra [PO]
Miquel Bestard i Serra [PT]
Francesca Bestard i Serra*
Antoni Josep Marçal Bestard i Serra, n.23 III
Catalina Bestard i Vaquer
Francesca Bestard i Vaquer
Joan Bestard i Vaquer
Maria Bestard i Vaquer
Miquel Bestard i Vaquer
Pràxedis Bestard i Vaquer
Rafel Bestard i Vaquer
Francesca Bestard i Villas
Jaume Bestard i Villas

(10 II '10, 270 registres) (encara en procés de recerca)


(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.

Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada