dilluns, 15 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - F

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):Gabriel Fàbregas i Villalonga
Jaume A.de la G Fe i Serra
Guillem Febrer i Ferrà
Matilde Feliu i Arbona
Miquel Femenia i Garcia
Joan Femenias i Serra
Mateu Femenias i Serra
Miquel Fernandes i Trias
Maria Lucia Fernandez Bastante
Antonio Fernández Bastante
Alicia Fernandez Garcia
Fernando Fernández Gómez
Catalina Fernández i Busquets
Josep Fernández i Busquets
Antònia Fernández i Navarro
Pere Fernández i Navarro
Catalina Fernández i Rigo
Josep Fernández i Rigo
Catalina Fernández i Trias
Cristòfor Fernàndez i Trias
Rosa Fernández i Vallespir
Maria del Carmen Fernández Rodríguez
Antònia Ferrà i Bibiloni
Esperança Ferrà i Bibiloni
Joan Ferrà i Bibiloni
Joan Ferrà i Bibiloni
Joan Ferrà i Canyelles
Baltasar Ferrà i Cifuentes
Catalina Ferrà i Cladera
Jerònia Ferrà i Duran
Margalida Ferrà i Duran
Jaume Ferrà i Fleixes
Maria Beneta Ferra i Frexes*
Miquel Francesc Ferrà i Homar
Antoni Ferrà i Monserrat
Joana Maria Ferrà i Monserrat
Jerònia Ferrà i Mut
Magdalena Ferrà i Mut
Mateu Ferrà i Noguera
Baltasar Ferrà i Perelló
Joan Ferrà i Perelló
Margalida Ferrà i Perelló
Nicolau Ferrà i Perelló
Catalina Ferrà i Planisi
Baltasar Ferrà i Salvà
Catalina Ferrà i Seguí
Elisabet Ferrà i Seguí
Maria Ferrà i Seguí
Catalina Ferrà i Vadell
Francesc Ferrà i Vadell
Maria Ferrà i Vadell
Antoni Ferrà i Vich
Francesca Ferrà i Vich
Gabriel Ferrà i Vich
Maria Ferrà i Vich
Aina Ferrà i Vidal
Aina Ferrà i Vidal
Antoni Ferrà i Vidal
Francesca Ferrà i Vidal
Margalida Ferrà i Vidal
Maria Ferrà i Vidal
Joana Aina Ferragut i Cifre
Joan Ferragut i Sans
Joan Ferragut i Sans
Onofre Ferrer
Andreu Ferrer ("Farer")
Francina Ferrer ("Farer")
Guillem Ferrer i Borràs
Joana Maria Ferrer i Borràs
Margalida Ferrer i Borràs
Miquel Ferrer i Borràs
Bàrbara Ferrer i Cabot
Catalina Ferrer i Cabot
Joana Aina Ferrer i Cabot
Magdalena Ferrer i Cabot
Maria Ferrer i Cabot
Mateu Ferrer i Cabot
Miquel Ferrer i Cabot
Pere Ferrer i Cabot
Pere Ferrer i Cabot
Pere Ferrer i Cabot
Pere Josep Ferrer i Cabot
Elisabet Maria Ferrer i Canyelles
Francesca Ferrer i Canyelles
Gabriel Ferrer i Canyelles
Andreu Ferrer i Cardona
Antònia Ferrer i Cardona
Pere Ferrer i Cardona
Joan Ferrer i Colom
Miquel Ferrer i Colom
Maria Ferrer i Ferrà
Raphel Ferrer i Gelabert
Antònia Ferrer i Noguera
Francesca Ferrer i Noguera
Guillem Ferrer i Noguera
Maria Ferrer i Noguera
Miquel Cosme Ferrer i Noguera
Magdalena Ferrer i Noguera ("Nogera")
Antoni Ferrer i Oliver
Joan Ferrer i Oliver
Joan Ferrer i Oliver
Margalida Ferrer i Oliver
Maria Ferrer i Oliver
Mateu Ferrer i Oliver
Mateu Ferrer i Oliver
Bartomeu Ferrer i Payeres
Antoni Ferrer i Ramis
Francesca Ferrer i Ramis
Gabriel Ferrer i Ramis
Joan Ferrer i Ramis
Catalina Ferrer i Ripoll
Maria Ignàsia Ferrer i Ripoll
Elisabet Ferrer i Ruiz
Maria dels Àngels Ferrer i Ruiz
Francisca Ferrer i Serra
Mateu Ferrer?* i Noguera?*
Guillem Ferretjans i Gayà
Guillem Joan Ferriol i Riera
Francesca Figarola i Aloy
Elisabet Maria Figuerola i Aloy
Francesca Figuerola i Aloy
Joan Figuerola i Aloy
Gabriel Figuerola i Cerdó
Jaume Figuerola i Cerdó
Joan Figuerola i Cerdó
Joan Figuerola i Cerdó
Sebastiana Figuerola i Coll
Marcel·lina Figuerola i Masanet
Pere Figuerola i Servera
Margalida Florit i Masot
Jerònia Florit i Mayol
Pere Florit i Mayol
Saturnino Florit i Mayol
Miquel Florit i Sanmartí
Josep Fonrrodona i Suñé
Melcior Font i Frau
Pere Francesc Font i Frau
Miquel Font i Jaume
Pereta Font i Jaume
Francesc Andreu Font i Serra
Maria Font i Serra
Antoni Fontiroig i Ramis
Maria Fontirroig i Ramis
Paquita^ Forteza i Vidal
Joana Maria Francisco* i Serra
Pere Joan Fullana i Busquets
Pere Josep Fullana i Busquets
Joan Fullana i Canyelles
Joana Aina Fullana i Canyelles
Maria Fullana i Canyelles
Pere Antoni Fullana i Canyelles
Jaumeta Fullana i Creus
Joan Fullana i Creus
Pere Fullana i Martorell
Miquel Fullana i Mas
Antoni Fullana i Serra
Mateu Fuster
Catalina Thomàs Fuster i Pinya
Fernando Nemesio... Fuster i Prat
Antònia Fuyana i Canyelles
Guillem Fuyana i Canyelles

(15 II '10, 161 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.

Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada