dimarts, 23 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - MAS

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):Catalina Mas i Amengual
Joana Maria Mas i Amengual
Magdalena Mas i Amengual
Esperança Mas i Bestard
Bartomeu Mas i Bestard
Joan Mas i Bestard
Bartomeu Mas i Bestard
Antoni "Mas i Bestard (""Bastard"")"
Maria Mas i Bibiloni
Maria Mas i Busquets
Gabriel Mas i Busquets
Bartomeu Mas i Busquets
Catalina Mas i Busquets
Antònia Mas i Busquets
Mateu Mas i Busquets
Bàrbara Mas i Busquets
Pere Josep Mas i Cabot
Bernat Mas i Cabot
Miquel Mas i Cabot
Francesc Mas i Cabot
Maria Josepa Mas i Cabot
Bartomeu Mas i Cabot
Francesc Mas i Cabot*
Joan Mas i Canyelles
Beneta Mas i Canyelles
Catalina Maria Mas i Canyelles
Bartomeu Mas i Canyelles
Bartomeu Mas i Canyelles
Francesc Mas i Canyelles
Martí Mas i Canyelles
Joan Mas i Canyelles
Magdalena Maria Mas i Canyelles
Margalida Maria Mas i Canyelles
Aina Maria Mas i Canyelles
Ramon Mas i Canyelles
Bartomeu Mas i Canyelles
Ramon Mas i Canyelles
Margalida Mas i Canyelles
Pere Josep Mas i Canyelles
Maria Mas i Canyelles
Margalida Rosa Mas i Canyelles
Catalina Mas i Canyelles
Bartomeu Mas i Canyelles
Antoni Mas i Canyelles
Catalina Mas i Canyelles
Antònia Mas i Canyelles
Maria Mas i Canyelles
Aina Maria Mas i Canyelles
Catalina Mas i Canyelles
Catalina Mas i Capellà
Pere Josep Mas i Coll
Mateu Mas i Ferrer
Maties Mas i Ferrer
Pereta Mas i Fiol
Antònia Mas i Frau
Jaumeta Mas i Frau
Jaume Mas i Frau
Jaumeta Mas i Frau
Miquel Mas i Fullana
Antònia Maria Mas i Fuyana
Antònia Mas i Galmés
Catalina Mas i Galmés
Catalina Mas i Galmés
Bàrbara Mas i Galmés
Catalina Mas i Galmés
Francesc Mas i Galmés
Maria Mas i Galmés
Jaumeta Mas i Grau
Apol·lònia Mas i Jaume
Miquel Mas i Jaume
Felip Mas i Jaume
Maria Mas i Jaume
Francesca Mas i Jaume
Maties Mas i Jaume
Bartomeu Mas i Jaume
Ramon Mas i Jaume
Catalina Mas i Jaume
Rafel Mas i Jaume
Jaume Mas i Jaume
Josep Mas i Jaume
Francesca Mas i Juan
Maria Mas i Juan
Pere Josep Mas i Juan
Maties Mas i Juan
Bartomeu Mas i Juan
Bartomeu Mas i Juan
Joan Mas i Juan
Maria Mas i Juan
Joan Mas i López
Antònia Mas i Mas
Bartomeu Mas i Mas
Margalida Mas i Mas
Francesc Mas i Mas
Arnau Mas i Matas
Gaspar Mas i Matas
Catalina Mas i Matas
Antoni Mas i Matas
Catalina Mas i Matas
Joana Maria Mas i Matas
Joana Maria Mas i Matas
Elisabet Mas i Matas
Rafel Mas i Matas
Vicenç Mas i Matas
Joan Mas i Matas
Maria Mas i Matas
Maria Mas i Matas
Bàrbara Mas i Muntaner
Mateu Mas i Oliver
Joan Mas i Oliver
Joan Mas i Oliver
Francesca Aina Maria Mas i Oliver
Joan Mas i Oliver
Joana Maria Mas i Oliver
Miquel Mas i Oliver
Pere Antoni Mas i Oliver
Catalina Mas i Pastor
Bartomeu Mas i Pastor
Bartomeu Mas i Pastor
Bartomeu Mas i Pastor
Margalida Mas i Pastor
Magdalena Mas i Pastor
Joana Aina Mas i Pastor
Josep Mas i Perelló
Maria Mas i Pizà
Catalina Maria Mas i Pizà
Margalida Mas i Pizà
Bartomeu Mas i Pocoví
Jaume Mas i Pocoví
Gabriel Mas i Pocoví
Maria Mas i Pocoví
Francesca Mas i Pocoví
Joana Aina Mas i Pocoví
Bàrbara Mas i Pocoví
Catalina Mas i Pocoví
Francesca Maria Mas i Porcel
Jaume Mas i Puig
Catalina Mas i Puig
Antoni Mas i Puig
Francesca Mas i Puig
Catalina Mas i Quetglas
Maria Mas i Quetglas
Bartomeu Mas i Quetglas
Pere Josep Mas i Quetglas
Joan Mas i Quetglas
Margalida Mas i Quetglas
Pere Josep Mas i Quetglas
Catalina Mas i Quetglas
Pere Josep Mas i Quetglas
Aina Maria Mas i Quetglas
Miquel Mas i Ramis
Catalina Mas i Ramis
Maria Mas i Ramis
Josep Mas i Ramis
Josep Mas i Ramis
Bartomeu Mas i Ramis
Antoni Mas i Rigo
Catalina Mas i Rigo
Catalina Mas i Rigo
Antoni Mas i Roig
Joan Mas i Roig
Pere Josep Mas i Roig
Antoni Mas i Roquet
Antònia Mas i Roquet
Josep Mas i Roselló
Maria Mas i Roselló
Bartomeu Mas i Rosselló
Francesca Mas i Rosselló
Bartomeu Mas i Rosselló
Joana Aina Mas i Rosselló
Jaume Mas i Rosselló
Bartomeu Mas i Rosselló
Bartomeu Mas i Sans
Francesc Mas i Santandreu
Gabriel Mas i Santandreu
Josep Mas i Santandreu
Pere Josep Mas i Santandreu
Maria Mas i Serra
Maria Josepa Mas i Serra
Coloma Mas i Serra
Bartomeu Mas i Serra
Miquel Mas i Serra
Pere Josep Mas i Serra
Miquel Mas i Serra
Maties Mas i Serra
Joan Mas i Serra
Esperança Mas i Serra
Maties Mas i Serra
Antònia Mas i Serra
Mateu Mas i Serra
Josep Mas i Serra
Bartomeu Mas i Serra
Mateu Mas i Serra
Margalida Mas i Serra
Bartomeu Mas i Serra
Maria Josepa Mas i Serra
Miquel Mas i Serra

(23 II '10, 196 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada