dijous, 25 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - MOLL

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):Nom Llinatges
Nom Llinatges
Bartomeu Moll i Amengual
Bartomeu Moll i Bestard
Rafel Moll i Bestard
Francesca Moll i Bestard
Antònia Moll i Bestard
Catalina Moll i Bestard
Bartomeu Moll i Bestard
Rafel Moll i Bestard
Antònia Moll i Bestard
Antònia Moll i Bestard
Pere Antoni Moll i Bestard*
Esteve Moll i Busquets
Maria Maciana Moll i Busquets
Esteve Moll i Busquets
Antònia Moll i Busquets
Pau Moll i Busquets
Margalida Moll i Busquets
Antoni Moll i Busquets
Esteve Moll i Busquets
Antoni Moll i Busquets
Antoni Marçal Moll i Canyelles
Maria Carme Moll i Canyelles
Pere Antoni Moll i Canyelles
Coloma Moll i Canyelles
Jaume Moll i Canyelles
Margalida Moll i Canyelles
Coloma Maria Moll i Canyelles
Pau Moll i Canyelles
Antoni Moll i Canyelles
Catalina Moll i Capó
Pau Moll i Corró
Bàrbara Moll i Corró
Gabriel Moll i Crespí
Miquel Moll i Crespí
Maties Moll i Crespí
Maria Moll i Crespí
Melcion Moll i Frau
Joan Moll i Frau
Antònia Maria Moll i Frau
Catalina Moll i Frau
Antònia Maria Moll i Frau
Margalida Moll i Frontera
Jaume Moll i Frontera
Pau Maria Moll i Frontera
Catalina Moll i Matas
Jaume Moll i Matas
Bàrbara Moll i Mayrata
Antònia Moll i Mir
Maria Magdalena Moll i Mir
Antònia Maria Moll i Mir
Joan Moll i Mir
Antoni Moll i Miralles
Joan Moll i Miralles
Beneta Moll i Palou
Bartomeu Moll i Palou
Rafel Moll i Palou
Catalina Moll i Palou
Joan Moll i Palou
Bartomeu Moll i Palou
Miquel Marçal Josep Moll i Puig
Antoni Moll i Ramis
Antònia Moll i Ramis
Margalida Moll i Ramis
Antònia Maria Moll i Ramis
Catalina Moll i Ramis
Antoni Moll i Roca
Bartomeu Moll i Roca
Jaume Moll i Roca
Joan Moll i Roca
Francesc Moll i Roca
Margalida Moll i Roca
Margalida Moll i Roca
Pau Moll i Roca
Bartomeu Moll i Serra
Francisca Aina Moll i Serra
Antònia Moll i Serra
Catalina Maria Moll i Serra
Catalina Moll i Serra
Margalida Moll i Sureda
Jaume Moll i Sureda
Antònia Moll i Sureda
Jaume Moll i Sureda

(25 II '10, 82 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada