dissabte, 27 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - MULET

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):Maria Marçala Mulet
Antònia Mulet
Selena Mulet i Aguiló
Alexandre Mulet i Aguiló
Antònia Maria Mulet i Amengual
Catalina Mulet i Amengual
Pere Josep Mulet i Amengual
Margalida Mulet i Amengual
Joan Mulet i Amengual
Maria Mulet i Barrera
Maria Mulet i Barrera
Aina Maria Mulet i Barrera
Damià Mulet i Barrera
Damià Mulet i Barrera
Margalida Mulet i Barrera
Miquel Mulet i Barrera
Maria Mulet i Cabré
Josep Mulet i Cabrer
Jaume Mulet i Cabrer
Pere Joan Mulet i Cabrer
Mateu Mulet i Cabrer
Damià Mulet i Cabrer
Magdalena Mulet i Cabrer
Antònia Mulet i Cabrer
Antoni Mulet i Canyelles
Jaume Mulet i Canyelles
Miquel Mulet i Canyelles
Margalida Mulet i Canyelles
Jaume Mulet i Canyelles
Antoni Mulet i Canyelles
Bartomeu Mulet i Canyelles
Maria Marçala Mulet i Canyelles
Margalida Mulet i Canyelles
Beneta Mulet i Canyelles
Catalina Mulet i Canyelles
Jerònia Mulet i Canyelles
Pere Josep Mulet i Canyelles
Jerònia Mulet i Canyelles
Gabriel Mulet i Canyelles
Antònia Mulet i Canyelles
Arnau Mulet i Canyelles
Vicenç Mulet i Canyelles
Joan Mulet i Capllonch
Catalina Maria Mulet i Capllonch
Francesca Maria Mulet i Capllonch
Rafel Mulet i Cerdà
Antònia Mulet i Cerdà
Rafel Mulet i Cerdà
Francesca Aina Mulet i Cerdà
Maria Mulet i Cerdà
Magdalena Mulet i Cerdà
Rafel Mulet i Cerdà
Josep Mulet i Company
Miquel Mulet i Company
Antònia Mulet i Company
Joana Aina Mulet i Company
Gabriel Mulet i Company
Jaume Mulet i Fiol
Joana Maria Mulet i Fiol
Miquel Mulet i Frau
Antònia Mulet i Frau
Margalida Mulet i Frau
Sebastià Mulet i Frau
Maria Mulet i Frau
Joan Mulet i Frau
Elisabet Mulet i Frau
Joana Aina Mulet i Frau
Margalida Mulet i Frau
Antònia Maria Mulet i Frau
Margalida Mulet i Frau
Jerònia Mulet i Frau
Francesca Mulet i Frau
Antoni Mulet i Frau
Miquel Mulet i Maiol
Catalina Mulet i Maiol
Margalida Rosa "Mulet i Maiol (""Mallol"")"
Mateu Mulet i Monserrat
Margalida Mulet i Moyà
Mateu Mulet i Moyà
Francina Rosa Mulet i Oliver
Francina Rosa Mulet i Oliver
Joan Mulet i Palmer
Jaume Mulet i Palmer
Jaume Mulet i Palmer
Jaume Mulet i Palmer
Catalina Mulet i Palmer
Bartomeu Mulet i Palou
Antoni Marçal Mulet i Palou
Margalida Mulet i Palou
Josep Marçal Mulet i Palou
Bartomeu Mulet i Pascual
Miquel Mulet i Pascual
Jerònia Mulet i Pascual
Coloma Mulet i Pizà
Francesca Mulet i Pizà
Maria Blanca Mulet i Ramis
Catalina Eugènia Mulet i Ramis
Maria Dolors Mulet i Ramis
Gabriel Mulet i Rigo
Jerònia Mulet i Rigo
Antònia Mulet i Rigo
Francesca Mulet i Rigo
Arnau Mulet i Rigo
Maria Mulet i Rigo
Magdalena Mulet i Seguí
Josep Mulet i Seguí
Antònia Mulet i Seguí
Catalina Mulet i Seguí
Mateu Mulet i Seguí
Joan Mulet i Seguí
Marçala Mulet i Seguí
Antònia Mulet i Seguí
Margalida Mulet i Seguí
Maria Mulet i Seguí
Sebastià Mulet i Seguí
Margalida Mulet i Serra
Joana Aina Mulet i Serra
Maria Marçala Mulet i Serra
Francesca Mulet i Serra
Esperança Mulet i Serra
Jaume Mulet i Soler
Pere Joan Mulet i Tomàs
Rafel Mulet i Tomàs
Pere Francesc Mulet i Tomàs
Jaume Mulet i Vich

(21 II '10, 125 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada