dissabte, 20 de març de 2010

Naixements a Marratxí - SERRA

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Miquel Serra i Amengual
Catalina Serra i Amengual
Margalida Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Miquel Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Rosa Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Josep Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Josep Serra i Amengual
Guillem Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Antoni Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Josep Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Esperança Serra i Amengual
Miquel Serra i Amengual
Joana Aina Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Maria Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Jordi Serra i Amengual
Antònia Serra i Amengual
Mateu Serra i Barceló
Josep Serra i Barrera
Pere Josep Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Pere Josep Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Joana Maria Serra i Barrera
Maria Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Joana Maria Serra i Barrera
Jordi Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Magdalena Maria Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Bernat Serra i Barrera
Vicenç Serra i Barrera
Vicenç Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Antoni Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Miquel Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Antònia Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Bernat Serra i Barrera
Gabriel Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Bernat Serra i Barrera
Joan Josep Serra i Barrera*
Maria Serra i Batle
Paula Serra i Bestard
Josep Serra i Bestard
Maria Serra i Bestard
Jaume Serra i Bestard
Antònia Serra i Bestard
Miquel Serra i Bestard
Margalida Serra i Bestard
Joana Aina Serra i Bestard
Antoni Serra i Bestard
Miquel Serra i Bestard
Joan Serra i Bestard
Miquel Serra i Bestard
Jaume Serra i Bestard
Joan Serra i Bestard
Martí Serra i Bestard
Paula Serra i Bestard
Antoni Serra i Bestard
Joan Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Antònia Serra i Bestard
Maria Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Esperança Serra i Bestard
Catalina Serra i Bibiloni
Joana Maria Serra i Bibiloni
Catalina M.del Carme Serra i Bibiloni
Maria Agnès Serra i Bibiloni
Catalina Serra i Bibiloni
Bernat Serra i Bis
Bartomeu Serra i Bonet
Guillem Serra i Bordoy
Joan Josep Serra i Borràs
Miquel Serra i Bosch
Catalina Serra i Bosch
Maria Serra i Bosch
Josep Serra i Busquets
Joan Miquel Serra i Busquets
Maria Serra i Busquets
Anna Serra i Busquets
Melcior Serra i Cabot
Apol·lònia Serra i Cabot
Francesc Serra i Cabot
Antònia Serra i Cabot
Josep Marçal Serra i Cabot
Joana Aina Serra i Cabot
Francesc Serra i Cabot
Gabriel Serra i Cabot
Francesca Serra i Cabot
Catalina Serra i Cabot
Pere Josep Serra i Cabot
Antònia Serra i Cabot
Pere Serra i Cantallops
Catalina Serra i Capellà
Antònia Serra i Capellà
Josep Serra i Capellà
Martí Serra i Capellà
Francesca Serra i Capó
Martina Serra i Capó
Bartomeu Serra i Capó
Josep Serra i Carbonell
Joan Serra i Carbonell
Magdalena Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Maria Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Catalina Serra i Carrió
Paula Serra i Carrió
Francesca Serra i Carrió
Miquel Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Francesc Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Pau Serra i Carrió
Miquel Serra i Carrió
Antoni Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Catalina Serra i Carrió
Maria Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Francesca Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Francesca Serra i Carrió
Maria Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Josep Serra i Cervera
Antònia Serra i Chumillas
Magdalena Serra i Coll
Mateu Serra i Coll
Magdalena Serra i Coll
Joan Josep Serra i Coll
Bernat Serra i Coll
Bernat Serra i Coll
Margalida Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Bernat Serra i Coll
Bartomeu Serra i Coll
Bernat Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Antònia Serra i Coll
Josep Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Bartomeu Serra i Coll
Josep Antoni Serra i Coll
Antònia Serra i Coll
Antònia Serra i Coll
Francesca Aina Serra i Comas
Magdalena Serra i Comas
Esperança Serra i Comas
Esperança Serra i Comas
Vicenç Serra i Comas
Antoni Serra i Comas
Miquel Serra i Comas
Maria Josepa Serra i Comas
Magdalena Serra i Comas
Magdalena Serra i Comas
Joan Serra i Comas
Mateu Serra i Comes
Vicenç Serra i Comes
Joan Josep Serra i Comes
Coloma Serra i Company
Pere Serra i Company
Sebastià Serra i Company
Rafela Maria Serra i Company
Pere Antoni Serra i Company
Coloma Serra i Company
Maria Serra i Company
Mateu Serra i Company
Francesca Serra i Company
Jaume Josep Serra i Company
Margalida Serra i Company
Antònia Aina Serra i Company
Miquel Josep Serra i Company
Magdalena Serra i Contestí
Antònia Maria Serra i Contestí
Francesca Aina Serra i Contestí
Francesc Serra i Contestí
Catalina Serra i Contestí
Francesca Serra i Corró
Maria Antònia Serra i Crespí
Catalina Serra i Creus
Antònia Maria Serra i Creus
Antònia Serra i Creus
Antònia Maria Serra i Creus
Bernat Serra i Creus
Andreu Marçal Serra i Creus
Paula Serra i Creus
Antònia Serra i Creus
Magdalena Serra i Creus
Antònia Serra i Creus
Bartomeu Serra i Creus
Antònia Serra i Creus
Miquel Serra i Creus
Margalida Serra i Creus
Josep Serra i Creus
Miquel Serra i Creus
Miquel Serra i Creus
Catalina Serra i Creus
Bartomeu Serra i Creus
Maria Serra i Creus
Margalida Serra i Creus
Gabriel Serra i Dols
Gabriel Nicolau Ign. Serra i Dols
Antònia Serra i Expòsita
Miquel Marçal Serra i Far
Miquel Josep Serra i Far
Gabriel Serra i Far
Jaume Marçal Serra i Far
Berenguer Serra i Far
Antonina Esperança Serra i Farriol^
Joan Serra i Fiol
Antònia Maria Serra i Frontera
Jaume Serra i Fullana
Pere Serra i Garau
Bartomeu Serra i Garau
Martina Serra i Garau
Antònia Serra i Garau
Maria Serra i Garau
Francesc Serra i Garau
Joan Serra i Garau
Joan Serra i Garau
Miquel Serra i Garau
Cristòfol Serra i Garau
Catalina Serra i Garau
Vicenç Serra i Garau
Maria Serra i Garau
Jordi Serra i Garau
Joan Serra i Garau
Francesc Serra i Garau
Maria Serra i Garau
Francesc Serra i Garau
Francesc Serra i Garau
Catalina Serra i Garau
Francesca Serra i Garau
Paula Serra i Garau
Antònia Serra i Garau
Cristòfol Serra i Garau
Antònia Serra i Garau
Joan Serra i Gayà
Bartomeu Serra i Gayà
Catalina Serra i Gayà
Salvador Serra i Gayà
Maria Serra i Gayà
Bernadí Serra i Gayà
Bernat Serra i Gelabert
Margalida Serra i Gelabert
Margalida Serra i Gelabert
Maria Serra i Gelabert
Catalina Serra i Gordiola
Francesca Serra i Gordiola
Martina Serra i Gordiola
Josep Serra i Gordiola
Josep Serra i Grimalt
Francesca Serra i Herranz
Antònia Serra i Homar
Maria Josepa Serra i Homar
Esperança Serra i Homar
Catalina Serra i Homar
Jordi Serra i Homar
Francesca Serra i Homar ('Omar')
Francesca Serra i Horrach
Antoni Serra i Horrach
Mateu Serra i Isern
Magdalena Serra i Isern
Catalina Serra i Isern
Margalida Serra i Isern
Aina Maria Serra i Isern
Pau Serra i Isern*
Maria Agnès Serra i Jaume
Miquel Serra i Jaume
Maria Serra i Jordà
Josep Serra i Juan
Joan Serra i Juan
Margalida Serra i Juan
Jaume Serra i Juan
Miquel Serra i Juan
Josep Serra i Juan
Maria Serra i Juan
Antoni Serra i Juan
Miquel Serra i Juan
Jaume Serra i Juan
Bernat Serra i Juan
Josep Serra i Juan
Pere Joan Serra i Juan
Margalida Serra i Juan
Maria Serra i Juan
Joan Serra i Juan
Pere Marçal Serra i Llabrés
Joan Marçal Serra i Llabrés
Miquel Marçal Serra i Llabrés
Miquel Serra i Maiol*
Antoni Serra i Marcè
Maria Serra i Marí
Francesca Serra i Marí
Pereta Serra i Marquès
Maties Serra i Marquès
Antoni Serra i Marquès
Guillem Serra i Marquès
Maties Serra i Marquès
Antònia Serra i Marquès
Sebastià Serra i Martí
Sebastià Serra i Martí
Maria Serra i Martí
Elisabet Serra i Martorell
Maria Serra i Martorell
Josep Serra i Martorell
Margalida Serra i Mas
Antònia Serra i Mas
Magdalena Serra i Mas
Bartomeu Serra i Mas
Martí Serra i Mas
Catalina Serra i Mas
Pere Joan Serra i Mas
Magdalena Serra i Mas
Joana Serra i Mas
Antoni Serra i Mas
Miquela Serra i Mas
Salvador Serra i Mas
Gabriel Serra i Mas
Esperança Serra i Mas
Bàrbara Serra i Mas
Maria Serra i Mas
Magdalena Serra i Mas
Joan Serra i Mas
Mateu Serra i Mas
Miquel Serra i Mas
Francesca Serra i Mascaró
Rafel Serra i Mascaró
Margalida Serra i Mascaró
Rafel Serra i Mascaró
Bartomeu Serra i Mascaró
Joan Marçal Serra i Mayol
Miquel Serra i Mercadal
Beneta Serra i Mesquida
Miquel Serra i Mesquida
Margalida Serra i Mesquida
Bernat Serra i Mesquida
Bernat Serra i Mesquida
Margalida Serra i Mesquida
Sebastià Serra i Mesquida
Jaume Serra i Mesquida
Margalida Serra i Mesquida
Miquel Serra i Mesquida
Francisca Aina Serra i Mesquida
Maria Serra i Mestra
Rafel Serra i Mestra^
Maria Serra i Mestre
Martí Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre
Bartomeu Serra i Mestre
Magdalena Serra i Mestre
Catalina Serra i Mestre
Martí Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre
Margalida Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre^
Mateu Serra i Mir
Miquel Serra i Mir
s/n Serra i Mir
Sebastià Serra i Mir*
Aina Serra i Mir*
Miquel Serra i Miralles
Jordi Serra i Miralles
Bartomeu Serra i Miralles
Pere Serra i Miralles
Joana Aina Serra i Miralles
Joan Serra i Miralles
Sebastià Serra i Moll
Bernat Serra i Moll
Catalina Serra i Moll
Francesca Serra i Moll
Antònia Serra i Moll
Catalina Serra i Moll
Catalina Serra i Moll
Maria Serra i Moll
Jordi Serra i Moll
Miquel Serra i Moll
Gabriel Serra i Moll
Rafel Serra i Moll
Bartomeu Serra i Morey
Bernat Serra i Morro
Margalida Serra i Morro
Josep Serra i Morro
Francesca Serra i Moyà
Maria Serra i Moyà
Catalina Serra i Mulet
Pere Serra i Mulet
Maria Paula Serra i Mulet
Joan Serra i Mulet
Gabriel Serra i Mulet
Caterina Serra i Mulet
Gabriel Marçal Serra i Mulet
Gabriel Marçal Serra i Mulet
Miquel Serra i Mulet
Pere Serra i Mulet
Catalina Serra i Mulet
Arnau Serra i Mulet
Salvador Serra i Mut
Mateu Serra i Nadal
Joana Aina Serra i Nadal
Joana Aina Serra i Nadal
Joana Serra i Nadal
Josep Serra i Nadal
Francesca Serra i Nadal
Joan Serra i Nadal
Joana Maria Serra i Nadal
Margalida Serra i Nadal
Mateu Serra i Nadal
Martí Serra i Nadal
Magdalena Serra i Nadal
Coloma Serra i Nadal*
Margalida Serra i Oliver
Josep Serra i Oliver
Antònia Serra i Oliver
Joan Serra i Oliver
Catalina Serra i Oliver
Jaume Serra i Oliver
Miquel Serra i Oliver
Pereta Serra i Oliver
Maria Serra i Oliver
Beneta Serra i Oliver
Margalida Serra i Oliver
Miquel Josep Serra i Oliver
Miquel Serra i Oliver
Sebastià Serra i Oliver
Jaume Serra i Oliver
Maria Serra i Oliver
Joan Serra i Oliver
Miquel Serra i Oliver
Margalida Serra i Orell
Catalina Serra i Orell
Bartomeu Serra i Orell
Miquel Serra i Orell
Bartomeu Serra i Orell
Pau Serra i Orell
Catalina Serra i Palou
Joan Mariano Serra i Palou
Bartomeu Serra i Palou
Martina Serra i Palou
Pere Serra i Palou
Catalina Serra i Pascual
Catalina Serra i Pasqual
Melcior Serra i Pasqual
Pere Josep Serra i Pasqual
Magdalena Serra i Pasqual
Pere Josep Serra i Pasqual
Pere Josep Serra i Pasqual^
Guillem Serra i Payeras
Joana Aina Serra i Penya
Gabriel Serra i Penya
Pereta Serra i Penya
Sebastià Serra i Penya
Pere Francesc R.Llul Serra i Pizà
Margalida Serra i Pizà
Pere Serra i Pizà
Sebastià Serra i Pizà
Francesca Serra i Pizà
Gabriel Serra i Pizà
Joan Serra i Pizà
Maria Serra i Pizà
Pere Serra i Pizà
Francesca Maria Serra i Pizà
Jerònia Serra i Planas
Miquel Serra i Planas
Catalina Serra i Planas
Joan Serra i Planas
Maria Serra i Planas
Maria Serra i Pocoví
Pere Serra i Pocoví
Maria Serra i Pocoví
Catalina Serra i Pocoví
Antoni Serra i Pocoví
Jordi Serra i Pocoví
Joana Aina Serra i Poncell
Jaumeta Serra i Poncell
Jerònia Serra i Poncell
Elionor Maria Serra i Poncell
Mateu Serra i Poncell
Francesca Maria Serra i Ponsell
Joan Miquel Serra i Ramon
Joan Josep Marçal Serra i Ramon
Jaume Serra i Ramon
Francesc Marçal Serra i Ramon
Gabriel Josep Marçal Serra i Ramon
Catalina Serra i Ramon
Joan Josep Marçal Serra i Ramon
Magdalena Serra i Ramon
Miquel Serra i Reus
Gabriel Josep Serra i Reus* (Creus?)
Andreu Serra i Ribas
Mateu Serra i Ribot
Jaume Serra i Ribot
Joana Aina Serra i Ribot
Bartomeu Serra i Ribot
Antoni Serra i Ribot
Andreu Serra i Rigo
Margalida Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Joan Serra i Rigo
Bartomeu Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Beneta Serra i Rigo
Antoni Serra i Rigo
Francesca Aina Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Pràxedis Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Margalida Rosa Serra i Rigo
Josep Serra i Rigo
Pere Josep Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Maria Serra i Rigo
Martí Serra i Rigo
Francesc Serra i Roca
Catalina Serra i Roca
Vicenç Serra i Roca
Pere Serra i Roca
Jerònia Serra i Roig
Josep Serra i Roig
Jerònia Serra i Roig
Joana Maria Serra i Roig
Sebastià Serra i Romaguera
Joan Serra i Romaguera
Maria Serra i Romaguera
Francesc Serra i Romaguera
Maria Serra i Roselló
Elisabet Serra i Roselló
Sebastià Serra i Roselló
Margalida Serra i Rosselló
Josep Serra i Rosselló
Antònia Serra i Rotger
Francesca Serra i Rotger
Antònia Maria Serra i Rotger
Antònia Serra i Rotger
Francesca Serra i Rotger
Andreu Serra i Rubí
Andreu Serra i Rubí
Miquel Sebastià Serra i Sacarès
Jordi Serra i Salom
Guillem Serra i Salom
Bernat Serra i Salom
Catalina Serra i Salom
Miquel Serra i Salom
Francesca Maria Serra i Salom
Antònia Serra i Salom
Joan Serra i Salom
Ramon Serra i Salom
Catalina Serra i Salom
Joan Serra i Salom
Antònia Serra i Salvà
Maria Serra i Salvà
Francesca Serra i Salvà
Melcior Serra i Salvà
Melcion Serra i Salvà
Sebastià Serra i Salvà
Antònia Serra i Salvà
Joan Serra i Salvà
Andreu Serra i Salvà
Maria Serra i Salvà
Magdalena Serra i Sanoguera
Rosa del Carme Serra i Sans
Antònia Serra i Santandreu
Miquel Serra i Santandreu
Francesca Aina Serra i Santandreu
Sebastià Serra i Santandreu
Antoni Serra i Sastre
Macià Josep Serra i Sastre
Jaume Josep Serra i Sastre
Antoni Serra i Sastre
Francesc Serra i Sastre
Jordi Serra i Sastre
Gabriel Serra i Sastre
Gabriel Serra i Sastre
Gabriel Serra i Sastre
Jordi Marçal Serra i Sastre
Pràxedis Serra i Sastre
Joan Serra i Sastre
Miquel Serra i Sastre
Francesca Serra i Sastre
Jaume Marçal Serra i Sastre
Joana Marçala Serra i Sastre
Joana Aina Serra i Sastre
Antònia Serra i Sastre
Sebastià Serra i Sastre
Catalina Maria Serra i Sastre
Bernat Serra i Sastre
Mateu Serra i Sastre*
Margalida Vicença Serra i Sbert
Tomàs Serra i Sbert
Miquel Josep Serra i Sbert ("Esbert")
Pere Serra i Servera
Joan Serra i Servera
Sebastiana Serra i Servera
Mateu Serra i Servera
Josep Vicenç Serra i Socias
Joana Serra i Socias
Joan Josep Serra i Socias
Josep Marçal Serra i Socies
Antoni Josep Serra i Socies
Rosa Serra i Sureda
Francesc Serra i Sureda
Rosa Serra i Sureda
Josep Serra i Sureda
Sebastià Serra i Sureda
Joan Serra i Sureda
Joana Aina Serra i Sureda
Francesca Serra i Sureda
Josep Serra i Sureda
Antònia Serra i Sureda
Miquel Marçal Serra i Thomàs
Margalida Serra i Togores
Rafel Serra i Trias
Magdalena Serra i Tugores
Josepa Concepció Serra i Tur
Antoni Serra i Valcaneras
Miquel Josep Serra i Vaquer
Jaume Serra i Vaquer
Miquel Serra i Verd
Joan Ignasi Serra i Verd ("Vert")
Joan Josep Serra i Verd ("Vert")
s/n Serra i Vert
Francesc Serra i Vich
Joan Serra i Vich
Miquel Serra i Vich
Catalina Serra i Vich
Maria Serra i Vich
Magdalena Serra i Vich
Antònia Serra i Vich
Antònia Serra i Vich
Maria Serra i Vich
Martí Serra i Vidal
Francesca Serra i Vidal
Joan Serra i Vidal
Jaume Serra i Vidal
Margalida Serra i Vidal
Bartomeu Serra i Vidal
Martí Serra i Vidal
Antònia Aina Serra i Vidal
Joana Maria Serra i Vidal
Josep Serra i Vidal
Jaume Serra i Vidal
Antònia Serra i Vidal
Joan Serra i Villalonga
Joana Maria Serra i Ximelis
Josep Serra i Ximelis
Magdalena Serra i Ximelis
Joana Maria Serra i Ximelis
Antònia Serra i Ximelis
Margalida Serra i Ximelis
Jeroni Serra i Ximelis
Pere Serra i Zanoguera
Joana Maria Serra i Zanoguera
Catalina Serra i Zanoguera
Margalida Serra i Zanoguera

(699 registres; encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada