divendres, 28 d’agost de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Es Pont d'Inca A a L

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb el nucli d'es Pont d'Inca -per naixement, vida, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)
Antoni Aguilera i Tomàs
Margalida Aguilera i Tomàs
Catalina Aina M Alomar i Salas
Concepció Alorda i Cantallops
Miquel Amengual i Homar
Antònia Amengual i Llinàs
Catalina Amengual i Llinàs
Antoni Amengual i Rosselló
Jaume Aranda i Fiol
Jaume Arando* i Fiol
Francesc Arenas i Rocas
Guillem Balaguer i Llabrés
Antoni Balaguer i Nadal
Jaume Balaguer i Nadal
Pere Balaguer i Tugores
Catalina Balle i Pujol
Rafel Barceló i Frontera
Margalida Barceló i Lladó
Margalida Barceló i Pujol
Magdalena Barceló i Vicens
Margalida Barceló i Vila
Josep Batle i Vidal
Joan Bauzà i Nicolau
Joan Bauzà i Ribas
Miquel Bennàsar i Bonet
Magdalena Bennàsar i Rigo
Joan Berenguer i Crevillen
Jaume Bestard i Bibiloni
Pere Bestard i Escalas
Maria Bestard i Juan
Maria Bestard i Ramis
Sebastià Bibiloni i Bordoy
Francesca Bibiloni i Company
Joan Bibiloni i Ferrer
Catalina Bibiloni i Martorell
Maria Bibiloni i Salduga*
Catalina Bis i Alorda
Jaumeta Bis i Mairata
Sebastià Bis i Mairata
Maria Borràs i Far
Rafel Borràs i Pastor
Magdalena Borràs i Serra
Pere Bosch i Estela
Francesca Bover i Massanet
Antoni Bris* i Mayrata
Joan Bujosa i Salom
Gabriel Busquets i Serra
Antònia Campins Borràs
Maria Campomar i Febrer
Francesc Canals i Bosch
Catalina Maria Canyelles i Bibiloni
Pere Canyelles i Cardell
Maria Canyelles i Comas
Pere Canyelles i Comas
Miquel Canyelles i Notas
Bartomeu Capllonch i Canyelles
Vicenç Capllonch i Canyelles
Joana Capó i Ferrer
Jaume Capó i Pou
Rosa Capó i Vich
Margalida Carbonell i Canyelles
Antònia Cardell i Busquets
Catalina Cardell i Tarongí
Francesca Cardona i Ros
Francisca Cifre i Amengual
Emili Cifuentes i Gómez
Joan Cifuentes i González
Eulogio Cifuentes i Morro
Margalida Cladera i Juan
Joana Coll i Comas
Antònia Colom i Andreu
Martí Colom i Serra
Catalina Colomar i Busquets
Joan Comas i Barceló
Joan Comas i Oliver
Coloma Comes i Oliver
Francesca Company i Barceló
Martí Company i Quetglas
Rafel Company i Ribas
Aina Cuenca i Mayol
Dolors Cursach i Mesquida
Gabriel Cursach i Sancho
Maria De Avila i Frau
Francesca de las Heras i Valverde
Joan Baptista del Valle Ardevol
Catalina Dols i Mateu
Francesca Dols i Quetglas
Sebastià Drover i Marí
Maria de Lluc Drover i Torrens
Gabriel Duran i Capellà
Pere Duran i Ferragut
Margalida Escandell i Salvà
Francesc Escobar i Hernández
Josep Fernández i Busquets
Jordi Fernández i Gisbert
Baltasar Ferrà i Llinàs
Joan Ferrà i Perelló
Baltasar Ferrà i Salvà
Maria Ferrà i Vadell
Amelio Ferrari
Gabriel Figuerola i Cerdó
Jaume Figuerola i Cerdó
Joan Figuerola i Cerdó
Joan Figuerola i Cerdó
Montserrat Figuerola i Crespí
Maria Figuerola i Simonet
Catalina Fiol i Colomar
Francesca Fiol i Frontera
Bernat Fiol i Garcias
Bernat Fiol i Garcias
Saturnino Florit i Mayol
Josep Fonrrodona i Suñé
Margalida Forteza i Segura
Tomàs Frau i Barceló
Miquel Frau i Buades
Margalida Frau i Mayrata
Francisca Frau i Roca
Maria Frontera i Oliver
Francesca Fuster i Fuster
Pere Josep Galmés i Gayà
Catalina Gamundí i Alarí
Jaumeta Gamundí i Fullana
Elisabet Gamundí i Gelabert
Joan Gamundí i Gelabert
Joana Garcia i Beltran
Gabriel Garcia i Bover
Gabriel García i Bover
Catalina Garcia i Vives
Catalina Garcias i Beltran
Jerònia Garcias i Beltran
Maria Garcias i Beltran
Bernat Garcias i Salom
Felip Garzó i Marcó
Maria Gelabert i Soler
Francesca Gironès i Massot
Antoni Gomila i Amer
Catalina Gomila i Bennàsar
Catalina Gomila i Fernández
Cristòfol Gomila i Fernández
Joan Gomila i Fernández
Mercè González i Roldan
Miquel Àngel Gual i Riutort
Maria Guasps i Cocoví
Emili Hernández i Collado
Jaume Homar i Capellà
Bernat Homar i Salas
Gaspar Homs i Homs
Aina Isern i Salom
Joan Jaume i Capellà
Joana Jaume i Capellà
Magdalena Jaume i Cardell
Margalida Jaume i Cardell
Pere Josep Jaume i Castelló
Joana Maria Jaume i Jaume
Magdalena Jaume i Pascual
Andreu Jaume i Perelló
Pere Jaume i Perelló
Pere Jaume i Perelló
Miquel Jaume i Ribas
Rafela Jaume i Ribas
Magdalena Jaume i Sampol
Antoni Jordà i Perelló
Magdalena Jordi i Carbonell
Jean Lantrec i Franjeau
Margalida Lladó i Salvà
Miquel Lladó i Vidal
Maria Elisabet Llinàs i Salvà
Joan Llobera i Vanrell
Francesca Llobet i Comas
Margalida Llobet i Comas
Antoni Llompart i Fuster
Josep Llull i Perelló


(28 VIII 09, 172 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada