divendres, 28 d’agost de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Es Pont d'Inca M a Z

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb el nucli d'es Pont d'Inca -per naixement, vida, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)Sergio Magri
Jaume Mairata i Rosselló
Fausto Manconi
Aurelio Manzano i Jaume
Elisa Marquès de Ribera
Francesca Lluïs Marquès de Ribera
Bartomeu Martorell i Albertí
Joan Martorell i Gual
Josep Martorell i Sampol
Francesca Mas i Arbós
Melcion Mas i Frau
Maria Mas i Juan
Jaume Mas i Rosselló
Joana Aina Mas i Rosselló
Aina Maria Matamales i Pons
Just Francesc Mateos i Frontera
Guillem Mateu i Busquets
Miquel Matheu i Gelabert
Francesca Mayans i Rigo
Margalida Mayol i Coll
Esperança Mayrata i Vich
Joan Jesús Menéndez i Torres
Margalida Mir i Canyelles
Pereta Mir i Canyelles
Carme Mir i Subirà
Catalina Maria Miró i Tarongí
Maria Carme Moll i Canyelles
Francesca Montaner i Castanyer
Francesca Mora i Beltran
Francesca Mora i Mesquida
Jerònia Morey i Blasco
Jaume Morey i Cifre
Miquel Morey i Rosselló
Catalina Morro i Frontera
Catalina Moyà i Borràs
Gaspar Moyà i Borràs
Pere Moyà i Coll
Rosa Moyà i Perelló
Joana Aina Mulet i Calafat
Antònia Muntaner i Castanyer
Miquel Muntaner i Castanyer
Maria Muntaner i Gili
Gaietana Muntaner i Martí
Bernat Muntaner i Moranta
Guillem Mut i Gamundí
Jaumeta Mut i Gamundí
Jordi Nadal i Carbonell
Magdalena Nadal i Malondra
Antònia Navarro i Jaume
Maria Oliver i Capó
Melcion Oliver i Carrió
Jaume Oliver i Moll
Antònia Oliver i Pujol
Maria Oliver i Vives
Vicenç Orell i Marí
Encarnació Palazón i Jarque
Ramon Palazón i Jarque
Maria Palmer i Cirer
Antoni Palou i Gomila
Margalida Palou i Grau
Antoni Pascual i Bosch
Josep Pastor i Hernández
Claudi Pegcon i Dargon
Antònia Perelló i Canyelles
Francesca Perelló i Canyelles
Maria Perelló i Canyelles
Francesca Perelló i Mateu
Margalida Perelló i Mateu
Nicolau Perelló i Parets
Margalida Perelló i Sampol
Pere Perelló i Sampol
Julio Pérez i Uribe
Francesca Perpinyà i Oliver
Antoni Pizà i Esbert
Antònia Pizà i Esbert
Florentina Pizà i Esbert
Maria Pizà i Muntaner
Maciana Pizà i Mut
Elisabet Pizà i Sbert
Joana Aina Planisi i Vidal
Maria Planisi i Vidal
Antònia Pocoví i Mas
Joana Aina Pol i Serra
Rosa Pou i Cabot
Francesca Pou i Fiol
Josep Pujol i Frau
Maria Pujol i Frau
Joan Pujol i Sans
Francesc Pujol i Servera
Catalina Pujol i Sitjas
Antoni Quetglas i Salas
Francesca Quetglas i Carrió
Aina Quetglas i Humbert
Josep Quetglas i Moll
Apol·lònia Quetglas i Salas
Joan Quetglas i Salas
Margalida Quetglas i Salas
Pere Josep Quetglas i Salas
Gabriela Quetglas i Sansó
Sebastià Quetglas i Serra
Josep Quiroga i Arcas
Ramon Ramis i Boscana
Magdalena Ramis i Moneny
Antoni Ramis i Nadal
Francesc Ramos i Mascaró
Enric Rebonl i Marey
Josepa Ribas i Arenas
Antònia Ribas i Company
Jaume Ribas i Company
Maria Ribas i Jaume
Mateu Ribas i Malondra
Jaume Ribas i Ribas
Jaume Ribas i Ribas
Jaume Ribas i Tugores
Antònia Ribot i Riera
Maria dlVistció Riera i Alvares
Flora Maria Riera i Alvares-Campana
Concepció Maria Riera i Alvarez Campana
Gabriel Àngel Riera i Coll
Gabriel Riera i Llinàs
Joan Riera i Rosselló
Joan Rigo i Carrió
Margalida Rigo i Humbert
Maria Rigo i Humbert
Antoni Rigo i Jaume
Antònia Rigo i Rigo
Jaume Rigo i Rigo
Francesca Rigo i Servera
Joan Rigo i Vidal
Catalina Ripoll i Crespí
Magdalena Ripoll i Ripoll
Coloma Roca i Vich
Joan Roca i Vich
Alexandre Gabri Rodríguez i Seguí
Pere Roig i Ignaci
Pau Rosselló i Borràs
Paula Rosselló i Borràs
Josep Rosselló i Canyelles
Bartomeu Rosselló i Ribot
Antoni Rosselló i Serra
Bartomeu Rosselló i Serra
Catalina Rosselló i Serra
Francesca Rubí i Gamundí
Magdalena Sabater i Espinosa
Antònia Salas i Company
Joana Aina Salom i Gelabert
Miquel Salom i Gelabert
Antònia Salvà i Llinàs
Joan Salvà i Torelló
Joan Sampol i Isern
Antònia Sampol i Perelló
Catalina Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Delia Sebastna Sánchez i Almando*
Angela Sánchez i Galdeano
Antoni Sancho i Perelló
Cristòfol Sastre i Coll
Agueda Sastre i Homar
Francesca Sastre i Homar
Maria Sastre i Homar
Miquel Sastre i Homar
Gabriel Sastre i Perelló
Francesca Sastre i Soler
Joan Sastre i Soler
Pereta Sastre i Soler
Margalida Sbert i Salom
Magdalena Seguí i Roser
Llorença Serra i Borràs
Josep Serra i Canyelles
Andreu Serra i Capellà
Catalina Serra i Frau
Antoni Serra i Juan
Francesca Serra i Moyà
Salvador Serra i Mut
Bernat Serra i Serra
Aina Serra i Vidal
Josep Serra i Vidal
Joana Maria Serra i Zanoguera
Magdalena Serra i Zanoguera
Antoni Servera i Alomar
Miquela Servera i Manresa
Joana Maria Signo i Obrador
Sebastià Simó i Fiol
Francesca Simó i Oliver
Catalina Siquier i Pons
Catalina Sitjar i Febrer
Bàrbara Sureda i Palmer
Joana Aina Sureda i Palmer
Margalida Sureda i Palmer
Maria del Carme Sureda i Redondo
Bartomeu Taurelle i Borràs
Llorenç Thomàs i Moyà
Eulàlia Tomàs i Sacarès
Antònia Torelló i Sabater
Joan Josep Torrens i Ferrer
Joan Tort i Parés
Maria Tortella i Garcia
Joana Aina Tortella i Perelló
Pau Tortella i Perelló
Joan Tortella i Rigo
Pere Trias i Mayrata
Miquel Trias i Mercadal
Magdalena Tugores i Cardell
Agustín Uribe i Gómez
Miquel Uribe i Gómez
Josep Antoni Uribe i Martínez
Elisabet Uribe i Tomàs
Catalina Vadell i Adrover
Bartomeu Vadell i Capó
Lino Vaghetti
Dorotea Valero i Aguilera
Dorotea Valero i Aguilera
Francesca Valls i Molina
Antoni Valls i Pomar
Antoni Vicens i Sorell
Jaume Vidal i Bestard
Jaume Vidal i Frontera
Maria Vidal i Salvà
Miquela Vidal i Torres
Maria Vidal i Vidal
Maria Vila i Rigo
Miquel Vila i Rigo
Francesca Vila i Vidal
Maria Villalonga i Adrover
Llucia Villalonga i Colombàs
Francesca Villalonga i Vich
Joan Villalonga i Vich
Bartomeu Vives i Mut
Susanna Vives i Salom
Maria Vives i Vila
Magdalena Zanoguera i Bibiloni
Francesc Zanoguera i Vidal
Magdalena Zanoguera i Vidal


(28 VIII 09, 234 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada