diumenge, 14 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - C

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):


Margalida Cabrer i Grau
Catalina Cabrer i Mas
Jordi Cabrer i Mas
Jordi Cabrer i Mas
Aina Maria Cabrer i Roig
Maties Caimari i Mas
Antònia Calafat i Calafat
Coloma Calafat i Calafat
Francesc Calafat i Calafat
Jerònia Calafat i Calafat
Margalida Calafat i Calafat
Antònia Calafat i Frontera
Francesc Calafat i Frontera
Francesca Calafat i Frontera
Jaume Calafat i Frontera
Jaume Calafat i Frontera
Maria Calafat i Frontera
Gabriel Calafat i Juan
Gabriela Calafat i Juan
Joana Aina Calafat i Juan
Juanita Calafat i Juan
Manuel Calafat i Juan
Margalida Calafat i Matas
Maria Calafat i Matas
Maria Calafat i Nadal
Jerònia Calafat i Salom
Josep Calafat i Salom
Antònia Calafell i Crespí
Bartomeu Calafell i Fiol
Miquel Calafell i Fiol
Antoni Calafell i Pascual
Francesc Calafell i Pascual
Isidre Calafell i Pascual
Margalida Calafell i Pascual
Miquel Calafell i Pascual
Guillem Calafell i Sabater
Josep Caldentey i Bover
Maria Caldentey i Bover
Maria Caldentey i Bover
Miquel Caldentey i Bover
Rafel Caldentey i Bover
Dominga Calderón Suna
Antònia Caldés i Amer
Guillem Caldés i Cardell
Magdalena Caldés i Cardell
Onofre Caldés i Cardell
Jaume Campaner i Vidal
Andreu Campins i Bibiloni
Magdalena Campins i Bibiloni
Miquel Campins i Bibiloni
Catalina Campins i Colom
Joana Aina Campins i Colom
Rafel Campins i Estela
Magdalena Campins i Grau
Antoni Campins i Matas
Josep Campins i Matas
Benet Campins i Poncell
Leonor Campins i Poncell
Magdalena Campins i Poncell
Rafel Campins i Poncell
Catalina Campins i Ponsell
Agueda Campins i Sanmartí
Antònia Campins i Sanmartí
Antònia Campins i Sanmartí
Bernat Campins i Sanmartí
Catalina Campins i Sanmartí
Elisabet Campins i Sanmartí
Francesca Campins i Sanmartí
Jaume Campins i Sanmartí
Jaume Campins i Sanmartí
Jaume Campins i Sanmartí
Maria Campins i Sanmartí
Miquel Campins i Sanmartí
Miquel Campins i Sanmartí
Aina Maria Campins i Serra
Josep Campins i Serra
Pere Josep Campins i Serra
Joana Aina Campins i Sureda
Catalina Campins i Ximelis
Jaume Campins i Ximelis
Jaume Campins i Ximelis
Magdalena Bonaventur Campins i Ximelis
Tomàs Campins i Ximelis
Catalina Camps i Ferrà
Bernat Camps i Martorell
Magdalena Camps i Oliver
Margalida Camps i Oliver
Jaume Camps i Rival
Margalida Camps i Rival
Margalida Camps i Rival
Miquel Camps i Rival
Tomàs Camps i Rival
Vicenç Camps i Rival
Maria Camps i Rivall
Lluïsa Canals
Antoni Canals i Creus
Catalina Canals i Creus
Bartomeu Canals i Exposit
Bartomeu Canals i Noguera
Miquel Canals i Noguera
Antoni Canals i Rigo
Bartomeu Canals i Rigo
Catalina Canals i Rigo
Gabriel Canals i Rigo
Gabriel Canals i Rigo
Maria Canals i Rigo
Bartomeu Canals i Serra
Rosa Cànovas i Colomar
Coloma Cànovas i Juan
Margalida Cànovas i Juan
Jaume Cantallops i Salvà
Antònia Cantallops i Busquets
Apol·lònia Cantallops i Busquets
Esteve Cantallops i Busquets
Jaume Cantallops i Busquets
Jerònia Cantallops i Busquets
Jerònia Cantallops i Busquets
Maciana Cantallops i Busquets
Maria Cantallops i Busquets
Guillem Cantallops i Coll
Joan Cantallops i Coll ("Cantellops")
Margalida Cantallops i Jaume
Maria Cantallops i Palou
Antònia Maria Cantallops i Ramis
Joana Maria Cantallops i Ramis
Miquel Cantallops i Ramis
Miquel Cantallops i Ramis
Antoni Cantallops i Salvà
Antònia Cantallops i Salvà
Catalina Cantallops i Salvà
Francesca Cantallops i Salvà
Jerònia Cantallops i Salvà
Joan Cantallops i Salvà
Margalida Cantallops i Salvà
Joana Aina Maria Cantallops i Salvà ("Cantellops")
Josep Lluís Cantos i Roser
Catalina Capellà i Amengual
Margalida Capellà i Amengual
Joan Capellà i C*
Beneta Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Canyelles
Esperança Capellà i Canyelles
Joan Capellà i Canyelles
Llorenç Capellà i Canyelles
Martí Capellà i Canyelles
Miquel Capellà i Canyelles
Miquel Capellà i Canyelles
Miquel Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Joana Aina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Galmés
Catalina Capellà i Garau
Margalida Capellà i Garau
Martí Capellà i Garau
Martí Capellà i Mas
Catalina Capellà i Rubí
Francesca Maria Capellà i Rubí
Llorenç Capellà i Rubí
Martí Capellà i Rubí
Miquel Capellà i Salom
Bernat Capellà i Sastre
Catalina Capellà i Sastre
Miquel Bonaventura Capellà i Sastre
s/n Capellà i Sastre
Àgueda Capellà i Serra
Joan Capellà i Serra
Antònia Capllonch i Canyelles
Bartomeu Capllonch i Canyelles
Carme Capllonch i Canyelles
Joan Capllonch i Canyelles
Josepa Capllonch i Canyelles
Maria Capllonch i Canyelles
Pere Capllonch i Canyelles
Vicenç Capllonch i Canyelles
Joan Capllonch i Ribas
Josepa Capllonch i Ribas
Maria Capllonch i Ribas
Catalina Carbonell i Company
Rosa Carbonell i Company
Antoni Carbonell i Frontera
Antònia Carbonell i Frontera
Antònia Carbonell i Frontera
Bernat Carbonell i Frontera
Catalina Carbonell i Frontera
Jerònia Carbonell i Frontera
Joan Carbonell i Frontera
Maria Carbonell i Frontera
Miquel Carbonell i Frontera
Catalina Carbonell i Inglada
Antònia Cardell i Busquets
Gabriel Cardell i Busquets
Pere Josep Cardell i Busquets
Magdalena Cardell i Pou
Maria Francesca Cardona i Barceló
Pere Cardona i Cabrices
Josep Cardona i Canyelles
Maria Cardona i Canyelles
Coloma Carnisser
Gabriel Carnisser
Ramon Carraciolo Ferrer de Sant Jordi Truyols
Andreu Vicenç Josep Carrió
Andreu Carrió i Canyelles
Antoni Carrió i Canyelles
Antònia Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Coloma Carrió i Canyelles
Francesc Carrió i Canyelles
Joan Carrió i Canyelles
Joan Baptista Carrió i Canyelles
Joan Baptista Carrió i Canyelles
Joan Baptista Carrió i Canyelles
Joana Carrió i Canyelles
Magdalena Carrió i Canyelles
Magdalena Carrió i Canyelles
Margalida Carrió i Canyelles
Margalida Carrió i Canyelles
Maria Carrió i Canyelles
Mateu Carrió i Canyelles
Mateu Carrió i Canyelles
Paula Carrió i Canyelles
Pere Josep Carrió i Canyelles
Antònia Carrió i Creus
Coloma Carrió i Creus
Jaume Carrió i Creus
Joan Carrió i Creus
Martí Bonaventura Carrió i Creus
Antoni Carrió i Muntaner
Antoni Carrió i Muntaner
Bartomeu Carrió i Muntaner
Catalina Carrió i Muntaner
Maria Carrió i Muntaner
Andreu Carrió i Pizà
Bàrbara Carrió i Pizà
Francesca Aina Carrió i Pizà
Bartomeu Carrió i Ramis
Bartomeu Carrió i Ramis
Catalina Carrió i Ramis
Joan Carrió i Ramis
Joan Carrió i Ramis
Ramon Llull Carrió i Ramis
Andreu Carrió i Rotger
Coloma Carrió i Rotger
Francesca Carrió i Rotger
Francesca Maria Carrió i Rotger
Maria Carrió i Rotger
Andreu Carrió i Sastre
Andreu Carrió i Sastre
Bernat Carrió i Sastre
Catalina Carrió i Sastre
Francesca Aina Carrió i Sastre
Paula Carrió i Sastre
Francesca Aina Carrió i Serra
Catalina Thomàs Casasayas Truyols
Maria del Pilar Casasnovas i Casasnovas
Maria Castallà^ i Serra
Francesc Castanyer i Cunill
Maria Castell i Amengual
Maria Antònia Castell i Amengual
Miquel Castell i Coll
Antoni Castellà i Serra
Catalina Castellà i Serra
Joan Castellà i Serra
Catalina Castelló i Serra
Bartomeu Pau Joaquim Català i Berga*
Joan Marçal Català i Estela
Andreu Català i Mascaró
Catalina Català i Mascaró
Francesca Català i Mascaró
Magdalena Català i Mascaró
Antoni Josep Marçal Català i Mir
Bernat Català i Riutort
Esperança Català i Riutort
Margalida Català i Riutort
Miquel Català i Riutort
Pau Català i Riutort
Rosa Català i Riutort
Antònia Cerdà i Barceló
Maria Aina Cerdà i Barceló
Tomassa Cerdà i Barceló
Antoni Cerdà i Bestard
Antònia Maria Cerdà i Bestard
Catalina Cerdà i Bestard
Francesca Cerdà i Bestard
Gabriel Cerdà i Bestard
Joan Cerdà i Bestard
Joana Aina Cerdà i Bestard
Joana Maria Cerdà i Bestard
Magdalena Cerdà i Bestard
Margalida Cerdà i Bestard
Pere Cerdà i Bestard
Antònia Cerdà i Canyelles
Bartomeu Cerdà i Canyelles
Catalina Cerdà i Canyelles
Maria Cerdà i Canyelles
Montserrada Cerdà i Canyelles
Gabriel Cerdà i Crespí
Gabriel Cerdà i Crespí
Joan Cerdà i Crespí
Maria Cerdà i Crespí
Antoni Cerdà i Creus
Gabriel Cerdà i Creus
Antoni Cerdà i Serra
Antònia Cerdà i Serra
Joan Cerdà i Serra
Maria Aina Cerdà i Serra
Pau Cerdà i Serra
Pere Joan Cerdà i Serra
Pràxedis Cerdà i Serra
Pràxedis Cerdà i Serra
José Antonio Cerro Osorio
Josep Cervera i Ferrer
Llorenç Chamarro i Fiol
Rafel Marçal Cifre
Gaspar Marçal Cifre ("Sifra")
Francisca Cifre i Amengual
Juan Cifuentes Gómez
Emili Cifuentes i Gómez
Bartomeu Cifuentes i Morro
Eulogio Cifuentes i Morro
Martí Cirer i Mestre
Miquel Cirer i Mestre
Bartomeu Cladera i Barrera
Catalina Cladera i Barrera
Francesca Cladera i Barrera
Antoni Cladera i Garau
Bartomeu Cladera i Garau
Antoni Cladera i Juan
Jerònia Cladera i Juan
Margalida Cladera i Ramis
Lluc Cladera i Solivellas
Bartomeu Cladera i Vila
Pere Antoni Clar i Capellà
Jerònia Clar i Capellà ("Clá")
Antònia Clar i Frontera
Catalina Clar i Frontera
Catalina Clar i Frontera
Joana Aina Clar i Frontera
Joana Aina Clar i Frontera
Miquel Clar i Frontera
Catalina Clar i Planisi
Bernat Clar i Veny
Jaumeta Cloquel i Sans
Bernat Cloquell
Antònia Cloquell i Capó
Margalida Cloquell i Capó
Rafel Cloquell i Gamundí
Antònia Marçala Cloquell i Roca
Bernat Cloquell i Sans
Gabriel Cloquell i Sans
Jaumeta Cloquell i Sans
Mateu Cloquell i Sans
Rafel Cloquell i Sans
Antònia Cloquell i Serra
Antònia Aina Cloquell i Serra
Bernat Cloquell i Serra
Mateu Cloquell i Serra
Pere Cocoví i Barceló
Antoni Joaquim Cocoví i Canyelles
Baltasar Ramon Llull Cocoví i Canyelles
Francina Rosa Cocoví i Canyelles
Joan Bapt. Francesc Cocoví i Canyelles
Miquel Joaquim Cocoví i Canyelles
Pere Cocoví i Guasp
Bartomeu Cocoví i Mas
Pere Cocoví i Ramis
Joana Maria Cocoví i Serra
Pere Cocoví i Serra
Catalina Cocoví i Vich
Baltasar Cocoví i Vidal
Gabriel Cocoví* i Canyelles
Magdalena Colom i Canyelles
Rafel Colom i Canyelles
Josep Colom i Capó
Josep Colom i Coll
Maria Colom i Matas
Arnau Colom i Mulet
Catalina Colom i Mulet
Josep Colom i Pizà
Julià Colom i Serra
Magdalena Colom i Serra
Maria Colom i Serra
Martí Colom i Serra
Maties Colom i Serra
Rafel Colom i Serra
Bernat Colomar i Ramis
Bernat Colomar i Ramis
Catalina Colomar i Ramis
Esperança Colomar i Ramis
Francesc Colomar i Ramis
Francesca Colomar i Ramis
Francesca Colomar i Ramis
Joan Colomar i Ramis
Joana Aina Colomar i Ramis
Catalina Colomar i Sans
Bàrbara Colomar i Vidal
Catalina Comas i Barceló
Coloma Comas i Barceló
Joan Comas i Barceló
Margalida Comas i Barceló
Maria Comas i Barceló
Miquel Comas i Barceló
Nadal Comas i Barceló
Antoni Comas i Company
Cristòfol Comas i Company
Maria Damiana Comas i Ferrà
Martí Comas i Garau
Antoni Comas i Grau
Margalida Comas i Homar
Antoni Comas i Juan
Antònia Comas i Juan
Joan Comas i Juan
Magdalena Comas i Juan
Josep Comas i Morro
Bernat Comas i Oliver
Damiana Comas i Oliver
Josep Comas i Oliver
Margalida Comas i Oliver
Joan Comas i Pou
Joana Maria Comas i Pou
Arnau Comas i Ramis
Maria Comas i Ramis
Martí Comas i Ramis
Martí Comas i Trias
Catalina Maria Comes i Oliver
Coloma Comes i Oliver
Coloma Comes i Oliver
Pere Josep Comes i Oliver
Joan Comes i Pou
Catalina Maria Company i Canyelles
Catalina Maria Company i Canyelles
Joan Company i Canyelles
Joan Ignasi Company i Canyelles
Martí Company i Canyelles
Martí Company i Canyelles
Rafel Company i Canyelles
Rafela Company i Canyelles
Benvinguda Company i Capllonch
Carme Company i Capllonch
Josepa Company i Capllonch
Martí Company i Capllonch
Francesca Company i Colom
Joan Company i Colom
Martí Josep Company i Crespí
Bartomeu Company i Gelabert
Margalida Company i Gelabert
Pere Pau Company i Gelabert
Joan Company i March
Mateu Company i March
Miquela Company i March
Catalina Company i Mir
Martí Bonaventura Company i Moll
Antònia Company i Mut
Margalida Company i Mut
Antoni Company i Pizà
Antoni Company i Quetglas
Antoni Company i Ribas
Maria Gabriela Company i Ribas
Martí Antoni Company i Ribas
Rafel Company i Ribas
Antònia Company i Roca
Bernat Company i Roca
Bernat Company i Roca
Catalina Company i Roca
Francesc Company i Roca
Gabriel Company i Roca
Mateu Company i Roca
Andreu Llàtzer Company i Sans
Miquel Company i Sans
Joan Company i Serra
Margalida Company i Serra
Bartomeu Contestí i Seguí
Pere Contestí i Seguí
Maria Corcino* i Pujol
Miquel Corró i Bastard
Joan Corró i Bestard
Catalina Corró i Canals
Francesca Corró i Canals
Joana Aina Corró i Canals
Miquel Corró i Canals
Joana Aina Corró i Canyelles
Margalida Corró i Canyelles
Pau Corró i Canyelles
Bàrbara Corró i Jaume
Antònia Corró i Mut
Jerònia Corró i Mut
Antònia Maria Corró i Oliver
Bartomeu Corró i Oliver
Bartomeu Corró i Oliver
Francesca Corró i Oliver
Jerònia Corró i Oliver
Joan Corró i Oliver
Joan Corró i Oliver
Catalina Corró i Pericàs
Joana Aina Corró i Pericàs
Joan Corró i Pizà
Margalida Corró i Pizà
Maria Corró i Pizà
Pau Corró i Pizà
Francesca Corró i Ramis
Jaume Corró i Ramis
Joana Maria Corró i Ramis
Maria Corró i Ramis
Pau Corró i Ramis
Catalina Corró i Rigo
Joan Corró i Rigo
Joan Corró i Rigo
Maria Aina Corró i Rigo
Jaume Corró i Sastre
Francesca Corró i Serra
Jaume Corró i Serra
Jaume Corró i Serra
Joan Marçal Corró i Serra
Joana Maria Corró i Serra
Margalida Corró i Serra
Margalida Corró i Serra
Maria Corró i Serra
Pau Corró i Serra
Pau Corró i Serra
Antònia Corró i Serra*? Seguí*?
Antoni Corró i Vidal
Antònia Corró i Vidal
Antònia Maria Corró i Vidal
Bartomeu Corró i Vidal
Miquel Corró i Vidal
Pau Bonaventura Corró i Vidal
Josefina Cortès i Palliser
Maria del Pilar Costa i González
Antoni Costa i Gonzàlez
Antoni Costa i López
Maria Rosa Costa i López
Victòria Costa i López
Joan Costa i Roig
Catalina Costa i Sunyer
Jaume Costa i Sunyer
Maria Josepa Cotoner i Verí
Julià Cruellas i Vives
Juan José Cuenca Garrido
Ana Cuenca Pujarte
Dolors Cursach i Cuní

(14 IX 09, 550 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.

Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada