diumenge, 14 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - CABOT

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):


Bernat Cabot i Bibiloni
Bernat Bonavent.Març Cabot i Canyelles
Guillem Cabot i Canyelles
Guillem Cabot i Canyelles
Josep Cabot i Canyelles
Maria Cabot i Canyelles
Rafel Cabot i Canyelles
Jerònia Cabot i Clar
Maria Cabot i Clar
Miquel Cabot i Clar
Miquel Cabot i Clar
Pere Josep Joan Cabot i Clar
Mateu Cabot i Cloquell
Mateu Cabot i Cloquell
Rafel Cabot i Cloquell
Rafel Cabot i Cloquell [+a]
Maria Cabot i Creus
Miquel Cabot i Creus
Gabriel Cabot i Dols
Jaume Cabot i Dols
Miquel Cabot i Gayà
Margalida Cabot i Gordiola
Mateu Cabot i Guardiola
Antoni Cabot i Jaume
Miquel Cabot i Jaume
Rafel Cabot i Jaume
Bernat Cabot i Llabrés
Josep Cabot i Llabrés
Margalida Cabot i Llabrés
Bernat Cabot i Martorell
Coloma Cabot i Martorell
Jaume Cabot i Martorell
Mateu Cabot i Martorell
Pere Josep Cabot i Martorell
Pere Josep Cabot i Martorell
Bernat Cabot i Mas
Catalina Cabot i Mas
Catalina Cabot i Mas
Margalida Cabot i Mas
Bernat Cabot i Mascaró
Coloma Cabot i Mascaró
Francesca Cabot i Mascaró
Guillem Cabot i Mascaró
Margalida Cabot i Mascaró
Antònia Cabot i Masot
Joan Cabot i Masot
Josep Cabot i Masot
Antònia Cabot i Moll
Catalina Cabot i Moll
Francesca Cabot i Moll
Jaume Cabot i Moll
Joan Cabot i Moll
Margalida Cabot i Moll
Maria Cabot i Moll
Mateu Cabot i Moll
Antoni Cabot i Mut
Antònia Cabot i Mut
Antònia Cabot i Mut
Bernat Cabot i Mut
Jerònia Cabot i Mut
Margalida Cabot i Mut
Mateu Cabot i Mut
Pere Cabot i Orell
Pere Josep Cabot i Palmer
Pere Josep Cabot i Palmer
Magdalena Cabot i Palou
Mateu Cabot i Palou
Miquel Cabot i Palou
Miquel Cabot i Palou
Miquel Cabot i Palou
Pere Josep Cabot i Palou
Mateu Cabot i Payeras
Francesca Cabot i Pocoví
Joan Cabot i Pocoví
Bernat Cabot i Pons
Maria Cabot i Pons
Miquel Cabot i Pons
Pere Cabot i Pons
Antònia Cabot i Quetglas
Apol·lònia Cabot i Quetglas
Bernat Cabot i Quetglas
Aina Cabot i Ramis
Esperança Cabot i Ramis
Margalida Cabot i Ramis
Mateu Cabot i Ramis
Bàrbara Cabot i Roca
Bàrbara Cabot i Roca
Bernat Cabot i Roca
Bernat Cabot i Roca
Jaume Cabot i Roca
Jaume Cabot i Roca
Jerònia Cabot i Roca
Josep Cabot i Roca
Magdalena Cabot i Roca
Marçal Cabot i Roca
Marçal Cabot i Roca
Margalida Cabot i Roca
Margalida Cabot i Roca
Mateu Cabot i Roca
Mateu Cabot i Roca
Miquel Cabot i Roca
Miquel Cabot i Roca
Pere Josep Cabot i Roca
Joan Cabot i Roca [PO]
Joan Cabot i Roca [SC]
Catalina Cabot i Rosselló
Jaume Cabot i Rosselló
Josep Cabot i Rosselló
Miquel Cabot i Rosselló
Sebastià Cabot i Rosselló
Aina Maria Cabot i Santandreu
Bernat Francesc Bnv. Cabot i Santandreu
Margalida Cabot i Santandreu
Bartomeu Cabot i Serra
Bartomeu Cabot i Serra
Bernat Cabot i Serra
Bernat Cabot i Serra
Bernat Cabot i Serra
Bernat Cabot i Serra
Coloma Cabot i Serra
Coloma Cabot i Serra
Coloma Cabot i Serra
Coloma Cabot i Serra
Elionor Cabot i Serra
Francesca Cabot i Serra
Francesca Cabot i Serra
Joan Cabot i Serra
Joan Cabot i Serra
Joana Aina Cabot i Serra
Joana Aina Cabot i Serra
Josep Cabot i Serra
Llorença Cabot i Serra
Margalida Cabot i Serra
Maria Francesca Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Melcior Cabot i Serra
Miquel Cabot i Serra
Miquel Cabot i Serra
Pere Cabot i Serra
Pere Cabot i Serra
Pere Joan Marçal Cabot i Serra
Rafel Cabot i Serra
Rafel Cabot i Serra
Rafel Cabot i Serra
Joana Cabot i Simonet
Bernat Cabot i Vallar
Catalina Cabot i Vallar
Coloma Cabot i Vallar
Francesca Cabot i Vallar
Margalida Cabot i Vallar
Maria Cabot i Vallar

(14 II 10, 152 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.

Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada