diumenge, 14 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - CANYELLES

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):


Antoni Josep Canyelles i *
Gabriel Canyelles i *
Antònia Canyelles i Almeria
Antoni Canyelles i Avinent
Antoni Marçal Canyelles i Avinet
Bernat Canyelles i Barrera
Elisabet Canyelles i Barrera
Francesc Canyelles i Barrera
Gabriel Canyelles i Barrera
Margalida Maria Canyelles i Barrera
Maria Canyelles i Barrera
Maria Canyelles i Barrera
Pere Josep Canyelles i Barrera
Ramon Canyelles i Barrera
Ramon Canyelles i Barrera
Antònia Canyelles i Bestard
Beneta Canyelles i Bestard
Beneta Canyelles i Bestard
Beneta Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Catalina Maria Canyelles i Bestard
Jaume Canyelles i Bestard
Joan Canyelles i Bestard
Margalida Canyelles i Bestard
Margalida Maria Canyelles i Bestard
Miquel Bonaventura Canyelles i Bestard
Pere Josep Canyelles i Bestard
Pere Josep Canyelles i Bestard
Pereta Canyelles i Bestard
Rosa Maria Canyelles i Bestard
Bartomeu Canyelles i Bestard (XIX)
Bartomeu Canyelles i Bestard (XX)
s/n Canyelles i Bestard*
Antoni Canyelles i Bibiloni
Antoni Canyelles i Bibiloni
Antònia Maria Canyelles i Bibiloni
Antònia Maria Canyelles i Bibiloni
Joan Canyelles i Bibiloni
Joan Marçal Canyelles i Bibiloni
Marçal Canyelles i Bibiloni
Margalida Canyelles i Bibiloni
Margalida Canyelles i Bibiloni
Miquel Canyelles i Bibiloni
Montserrada Canyelles i Bibiloni
Pere Josep Canyelles i Bibiloni
Pere Josep Canyelles i Bibiloni
Lluca Maria Canyelles i Bonet
Benvinguda Canyelles i Bonnín
Josepa Canyelles i Bonnín
Margalida Canyelles i Bonnín
Margalida Canyelles i Bonnín
Apol·lònia Canyelles i Bordoy
Apol·lònia Canyelles i Bordoy
Apol·lònia Canyelles i Bordoy
Francesca Canyelles i Bordoy
Guillem Canyelles i Bordoy
Jaume Canyelles i Bordoy
Martí Canyelles i Bordoy
Miquel Canyelles i Bordoy
Antoni Canyelles i Borràs
Francesca Canyelles i Borràs
Joan Canyelles i Borràs
Josep Canyelles i Borràs
Josep Canyelles i Borràs
Maria Canyelles i Borràs
Mateu Canyelles i Borràs
Mateu Canyelles i Borràs*
Joan Canyelles i Bosch
Joan Canyelles i Bosch
Magdalena Canyelles i Bosch
Bartomeu Canyelles i Bover
Bartomeu Canyelles i Bover
Bernat Canyelles i Bover
Pere Canyelles i Bover
Francesca Canyelles i Budoy
Catalina Canyelles i Busquets
Gabriel Canyelles i Busquets
Joan Canyelles i Busquets
Joan Canyelles i Busquets
Josep Canyelles i Busquets
Margalida Canyelles i Busquets
Maria Canyelles i Busquets
Mateu Canyelles i Busquets
Antoni Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó
Bartomeu Canyelles i Capó
Catalina Canyelles i Capó
Catalina Canyelles i Capó
Coloma Canyelles i Capó
Francesc Canyelles i Capó
Gregori Canyelles i Capó
Guillem Canyelles i Capó
Guillem Canyelles i Capó
Joan Canyelles i Capó
Joan Canyelles i Capó
Joan Antoni Joaquim Canyelles i Capó
Joan Silvestre Canyelles i Capó
Margalida Canyelles i Capó
Maria Canyelles i Capó
Miquel Canyelles i Capó
Montserrada Canyelles i Capó
Montserrada Canyelles i Capó
Montserrada Canyelles i Capó
Pere Joaquim Canyelles i Capó
Ramon Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó [XIX]
Antònia Canyelles i Capó [XX]
Maria Marçala Canyelles i Carbonell
Jaume Canyelles i Cardell
Joana Aina Canyelles i Cardell
Margalida Canyelles i Cardell
Maria Llucia Canyelles i Cardell
Pere Canyelles i Cardell
Antoni Canyelles i Carrió
Bartomeu Canyelles i Carrió
Catalina Canyelles i Carrió
Engràcia Maria Canyelles i Carrió
Francesc Canyelles i Carrió
Gregori Canyelles i Carrió
Gregori Canyelles i Carrió
Guillem Canyelles i Carrió
Jaume Canyelles i Carrió
Magdalena Canyelles i Carrió
Margalida Canyelles i Carrió
Maria Canyelles i Carrió
Maria Canyelles i Carrió
Miquel Canyelles i Carrió
Miquel Canyelles i Carrió
Esperança Canyelles i Cloquell
Guillem Canyelles i Cloquell
Antoni Canyelles i Coll
Antoni Canyelles i Coll
Antònia Canyelles i Coll
Antònia Aina Canyelles i Coll
Beneta Canyelles i Coll
Catalina Canyelles i Coll
Catalina Canyelles i Coll
Esperança Canyelles i Coll
Esperança Canyelles i Coll
Francesca Canyelles i Coll
Guillem Canyelles i Coll
Joan Canyelles i Coll
Joana Maria Canyelles i Coll
Magdalena Canyelles i Coll
Magdalena Canyelles i Coll
Margalida Canyelles i Coll
Maria Canyelles i Coll
Maria Canyelles i Coll
Martí Canyelles i Coll
Miquel Canyelles i Coll
Pere Josep Canyelles i Coll
Pere Josep Canyelles i Coll
Pere Miquel Francesc Canyelles i Coll
Pere Miquel Francesc Canyelles i Coll
Pere Miquel Marc Canyelles i Coll
Pere Miquel Marc Canyelles i Coll
Francesca Canyelles i Colom
Magdalena Canyelles i Colom
Margalida Canyelles i Colom
Mateu Canyelles i Colom
Mateu Canyelles i Colom
Miquel Canyelles i Colom
Maria Canyelles i Comas
Pere Canyelles i Comas
Rosa Canyelles i Comas
Francesc Joaquim Canyelles i Company
Jaume Canyelles i Company
Jaume Antoni Canyelles i Company
Margalida Maria Canyelles i Company
Maria Canyelles i Company
Martí Joaquim Canyelles i Company
Pere Josep Canyelles i Company
Francesc Canyelles i Crespí
Francesc Canyelles i Crespí
Joan Canyelles i Crespí
Pere Marçal Canyelles i Crespí
Bàrbara Canyelles i Creus
Bartomeu Canyelles i Creus
Bernat Canyelles i Creus
Catalina Canyelles i Creus
Esperança Canyelles i Creus
Francesca Canyelles i Creus
Jaume Canyelles i Creus
Jaume Canyelles i Creus
Jaume Joaquim Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Maria Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Ramon Canyelles i Creus
Maria Elisabet Canyelles i Delgado
Pere Canyelles i Dols
Pere Canyelles i Dols
Pere Francesc Canyelles i Dols
Jaume Canyelles i Duran
Pere Josep Canyelles i Duran
Pere Josep Canyelles i Duran
Joan Canyelles i Escalas
Catalina Canyelles i Estarellas
Catalina Maria Canyelles i Estarellas
Francesc Canyelles i Estarellas
Joan Canyelles i Estarellas
Joan Canyelles i Estarellas
Martí Canyelles i Estarellas
Joan Canyelles i Estarelles
Joan Canyelles i Estarelles
Miquel Canyelles i Estarelles
Martí Canyelles i Estarelles*
Margalida Canyelles i Estela
Pere Canyelles i Estela
Francesc Canyelles i Ferrà
Mateu Canyelles i Ferrà
Antoni Marçal Canyelles i Ferragut
Francesca Canyelles i Ferrara
Gertrudis Canyelles i Ferrara
Maria Josepa Canyelles i Ferrara*
Baltasar Canyelles i Ferrer
Elisabet Canyelles i Ferrer
Gregori Canyelles i Frau
Antoni Joaquim Canyelles i Frontera
Bartomeu Josep Canyelles i Frontera
Bernat Joaquim Canyelles i Frontera
Francesc Joaquim Canyelles i Frontera
Francisca Aina Canyelles i Frontera
Jaume Antoni Ramon Canyelles i Frontera
Martí Pau Joaquim Canyelles i Frontera
Pere Joan Canyelles i Frontera
Andreu Canyelles i Gallur (Canyellas)
Esperança Canyelles i Garau
Joan Canyelles i Garau
Miquel Canyelles i Garau
Andreu Canyelles i Gil
Antoni Canyelles i Gil
Magdalena Roser Canyelles i Gil
Beneta Canyelles i Gordiola
Catalina Canyelles i Gordiola
Francesca Canyelles i Gordiola
Gregori Canyelles i Gordiola
Guillem Canyelles i Gordiola
Francesc Canyelles i Grau
Francesc Canyelles i Guasp
Miquel Canyelles i Guasp
Andreu Canyelles i Homar
Andreu Canyelles i Homar
Antoni Canyelles i Homar
Antònia Canyelles i Homar
Catalina Canyelles i Homar
Catalina Canyelles i Homar
Catalina Canyelles i Homar
Esperança Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Magdalena Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar
Vicenç Canyelles i Homar
Antoni Canyelles i Homar ("Omar")
Andreu Canyelles i Isern
Antònia Canyelles i Isern
Bernat Canyelles i Isern
Francesca Canyelles i Isern
Margalida Canyelles i Isern
Pau Canyelles i Isern
Pere Canyelles i Isern
Miquel Canyelles i Jaume
Rafel Canyelles i Jaume
Antoni Canyelles i Juan
Catalina Canyelles i Juan
Catalina Canyelles i Juan
Catalina Canyelles i Juan
Catalina Canyelles i Juan
Coloma Canyelles i Juan
Jaumeta Canyelles i Juan
Joan Canyelles i Juan
Joana Aina Canyelles i Juan
Joana Aina Canyelles i Juan
Margalida Canyelles i Juan
Maria Canyelles i Juan
Maria Canyelles i Juan
Miquel Canyelles i Juan
Ramon Canyelles i Juan
Antoni Pau Canyelles i Llabrés
Joan Joaquim Canyelles i Llabrés
Joan Joaquim Canyelles i Llabrés
Pere Joaquim Canyelles i Llabrés
Antoni Canyelles i Llinàs
Catalina Canyelles i Llinàs
Jaume Canyelles i Llinàs
Joan Canyelles i Llinàs
Joan Canyelles i Llinàs
Joana Aina Maria Canyelles i Llinàs
Montserrat Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs
Sebastiana Maria Canyelles i Llinàs
Antònia Canyelles i Llinàs*
Antoni Canyelles i Llobet
Benet Canyelles i Llobet
Antoni Canyelles i Maga** (Canyellas)
Marçal Canyelles i Manresa
Martí Canyelles i Manresa
Josep Canyelles i March
Maria Canyelles i March
Mateu Canyelles i March
Maria Canyelles i Marí
Antònia Canyelles i Mas
Bartomeu Canyelles i Mas
Bernat Canyelles i Mas
Jaume Canyelles i Mas
Josep Canyelles i Mas
Maria Canyelles i Mas
Martí Canyelles i Mas
Pere Josep Canyelles i Mas
Antoni Canyelles i Matas
Antònia Canyelles i Matas
Antònia Canyelles i Matas
Bartomeu Canyelles i Matas
Beneta Canyelles i Matas
Catalina Canyelles i Matas
Francesca Canyelles i Matas
Josep Canyelles i Matas
Margalida Canyelles i Matas
Maria Canyelles i Matas
Miquel Canyelles i Matas
Vicenç Canyelles i Matas
Martí Marçal Canyelles i Mates
Bartomeu Josep Canyelles i Mayol
Pere Josep Canyelles i Mayol
Catalina Canyelles i Mesquida
Magdalena Canyelles i Mesquida
Francesc Canyelles i Miguel
Francesc Canyelles i Miguel
Maria Canyelles i Miguel
Catalina Canyelles i Mir
Coloma Canyelles i Mir
Jaumeta Maria Canyelles i Mir
Joan Canyelles i Mir
Maria Canyelles i Mir
Montserrada Canyelles i Mir
Antoni Canyelles i Moll
Antoni Josep Canyelles i Moll
Antònia Maria Canyelles i Moll
Bartomeu Canyelles i Moll
Bartomeu Canyelles i Moll
Francesc Canyelles i Moll
Francesca Canyelles i Moll
Francesca Canyelles i Moll
Francesca Aina Canyelles i Moll
Gabriel Joaquim Canyelles i Moll
Guillem Canyelles i Moll
Joan Canyelles i Moll
Pere Antoni Canyelles i Moll
Pere Antoni Canyelles i Moll
Maria de Montserrat Canyelles i Monserrat
Margalida Canyelles i Moyà
Antònia Canyelles i Mulet
Antònia Canyelles i Mulet
Arnau Canyelles i Mulet
Catalina Canyelles i Mulet
Catalina Canyelles i Mulet
Esperança Canyelles i Mulet
Esperança Canyelles i Mulet
Francesca Canyelles i Mulet
Gabriel Canyelles i Mulet
Jaume Canyelles i Mulet
Joan Canyelles i Mulet
Joan Canyelles i Mulet
Marçal Canyelles i Mulet
Miquel Canyelles i Mulet
Miquel Canyelles i Mulet
Ramon Canyelles i Mulet
Antoni Canyelles i Muntaner
Antoni Canyelles i Muntaner
Catalina Canyelles i Muntaner
Francesca Canyelles i Muntaner
Josep Canyelles i Muntaner
Josep Canyelles i Muntaner
Martí Canyelles i Muntaner
Pere Canyelles i Muntaner
Antoni Canyelles i Nadal
Bernat Canyelles i Nadal
Bernat Canyelles i Nadal
Guillem Canyelles i Nadal
Magdalena Canyelles i Nadal
Maria Canyelles i Nadal
Mateu Canyelles i Nadal
Apol·lònia Canyelles i Noguera
Francesca Maria Canyelles i Noguera
Esperança Canyelles i Notas
Miquel Canyelles i Notas
Antoni Canyelles i Oliver
Antoni Josep Canyelles i Oliver
Felip Canyelles i Oliver
Guillem Canyelles i Oliver
Jaume Canyelles i Oliver
Jaume Canyelles i Oliver
Joana Canyelles i Oliver
Miquel Joaquim Canyelles i Oliver
Pere Josep Canyelles i Oliver
Margalida Canyelles i Ordinas
Antoni Josep Canyelles i Ordines
Martina Canyelles i Ordines
Antoni Canyelles i Palou
Antoni Canyelles i Palou
Antoni Canyelles i Palou
Beneta Canyelles i Palou
Catalina Maria Canyelles i Palou
Felip Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Francesca Canyelles i Palou
Gregori Josep Mrçal Canyelles i Palou
Guillem Canyelles i Palou
Guillem Canyelles i Palou
Joan Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Miquel Canyelles i Palou
Miquel Canyelles i Palou
Monserrada Canyelles i Palou
Montserrada Canyelles i Palou
Montserrada Canyelles i Palou
Ramon Canyelles i Palou
Ramon Canyelles i Palou
Ramon Canyelles i Palou
Pere Joan Josep Canyelles i Parets
Andreu Joaquim Marça Canyelles i Pasqual
Antònia Canyelles i Pizà
Aina Maria Canyelles i Pocoví
Aina Maria Canyelles i Pocoví
Antònia Canyelles i Pocoví
Antònia Aina Canyelles i Pocoví
Bàrbara Canyelles i Pocoví
Jaume Canyelles i Pocoví
Miquel Canyelles i Pocoví
Antònia Maria Canyelles i Pol
Francesc Canyelles i Pol
Jaume Canyelles i Pol
Joan Canyelles i Pol
Joan Baptista Canyelles i Puigserver
Mateu Josep Joaquim Canyelles i Puigserver
Antoni Canyelles i Pujol
Beneta Canyelles i Pujol
Jaume Canyelles i Pujol
Aina Canyelles i Quetglas
Antoni Canyelles i Quetglas
Jaume Canyelles i Quetglas
Josep Canyelles i Quetglas
Miquel Canyelles i Quetglas
Anton Canyelles i Ramis
Antònia Canyelles i Ramis
Catalina Canyelles i Ramis
Catalina Maria Canyelles i Ramis
Coloma Canyelles i Ramis
Francesca Aina Canyelles i Ramis
Francesca Aina Canyelles i Ramis
Joan Canyelles i Ramis
Joana Maria Canyelles i Ramis
Margalida Canyelles i Ramis
Maria Josepa Canyelles i Ramis
Pere Canyelles i Ramis
Ramon Bonaventura Canyelles i Ramis
Sebastià Bonavent. Canyelles i Ramis
Antònia Canyelles i Ramon
Antònia Canyelles i Ramon
Antònia Canyelles i Ramon
Catalina Canyelles i Ramon
Francesca Canyelles i Ramon
Margalida Canyelles i Ramon
Maria Canyelles i Ramon
Martí Canyelles i Ramon
Mateu Canyelles i Ramon
Pere Marçal Canyelles i Ramon
Ramon Canyelles i Ramon
Sebastià Marçal Canyelles i Ramon
Sebastià Marçal Canyelles i Ramon
Pere Josep Canyelles i Rayó
Catalina Canyelles i Ribas
Antoni Canyelles i Rigo
Antoni Canyelles i Rigo
Antònia Maria Canyelles i Rigo
Bàrbara Canyelles i Rigo
Bartomeu Canyelles i Rigo
Beneta Canyelles i Rigo
Bernat Canyelles i Rigo
Catalina Canyelles i Rigo
Francesca Canyelles i Rigo
Francesca Aina Canyelles i Rigo
Francesca Aina Canyelles i Rigo
Guillem Canyelles i Rigo
Guillem Canyelles i Rigo
Guillem Canyelles i Rigo
Joana Maria Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Mateu Canyelles i Rigo
Pere Canyelles i Rigo
Pereta Canyelles i Rigo
Rafel Canyelles i Rigo
Ramon Canyelles i Rigo
Vicenç Canyelles i Rigo
Antoni Canyelles i Roca
Antoni Canyelles i Roca
Antònia Canyelles i Roca
Antònia Aina Canyelles i Roca
Elisabet Canyelles i Roca
Francesc Canyelles i Roca
Francesc Canyelles i Roca
Francesc Canyelles i Roca
Francesca Canyelles i Roca
Jerònia Canyelles i Roca
Jerònia Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Josep Joaquim Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Miquel Canyelles i Roca
Miquel Canyelles i Roca
Pere Josep Canyelles i Roca
Vicenç Canyelles i Roca
Pere Canyelles i Roig
Catalina Canyelles i Romaguera
Esperança Canyelles i Romaguera
Francesc Canyelles i Romaguera
Joan Canyelles i Romaguera
Maria Canyelles i Romaguera
Pere Canyelles i Romaguera
Sebastià Canyelles i Romaguera
Tomàs Canyelles i Romaguera
Antònia Canyelles i Rosselló
Antònia Canyelles i Rosselló
Esperança Canyelles i Rosselló
Francesca Canyelles i Rosselló
Joan Canyelles i Rosselló
Maria Canyelles i Rosselló
Martí Canyelles i Rosselló
Pere Joan Canyelles i Rotger
Catalina Canyelles i S*
Antoni Canyelles i Sabater
Baltasar Canyelles i Sabater
Josep Canyelles i Sabater
Maria Canyelles i Sabater
Aina Maria Canyelles i Sagrera
Antònia Canyelles i Sagrera*
Gabriel Canyelles i Salom
Jaume Canyelles i Salom
Antònia Canyelles i Salvà
Antònia Aina Canyelles i Salvà
Antònia Aina Canyelles i Salvà
Catalina Canyelles i Salvà
Catalina Canyelles i Salvà
Francesca Aina Canyelles i Salvà
Maria Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà
Rosa Canyelles i Salvà
Salvador Canyelles i Salvà
Jaume Canyelles i Sans
Joana Aina Canyelles i Sans ("Sants")
Antònia Canyelles i Santandreu
Antònia Canyelles i Santandreu
Bartomeu Canyelles i Santandreu
Bartomeu Canyelles i Santandreu
Beneta Canyelles i Santandreu
Catalina Canyelles i Santandreu
Catalina Rosa Canyelles i Santandreu
Coloma Canyelles i Santandreu
Esperança Canyelles i Santandreu
Francesca Canyelles i Santandreu
Gregori Marçal Canyelles i Santandreu
Jerònia Canyelles i Santandreu
Margalida Canyelles i Santandreu
Mateu Canyelles i Santandreu
Miquel Canyelles i Santandreu
Miquel Canyelles i Santandreu
Montserrat Canyelles i Santandreu
Montserrat Josep Canyelles i Santandreu
Paula Canyelles i Santandreu
Vicenç Canyelles i Santandreu
Antoni Canyelles i Sastre
Beneta Canyelles i Sastre
Francesc Canyelles i Sastre
Gabriel Canyelles i Sastre
Jaume Canyelles i Sastre
Jaume Canyelles i Sastre
Joan Canyelles i Sastre
Josep Joaquim Canyelles i Sastre
Margalida Canyelles i Sastre
Rafel Joaquim Canyelles i Sastre
Sebastià Canyelles i Sastre
Francesc Joaquim Canyelles i Seguí
Jaume Joaquim Canyelles i Seguí
Joan Canyelles i Seguí
Josep Canyelles i Seguí
Miquel Canyelles i Seguí
Sebastià Canyelles i Seguí
Joan Canyelles i Sequera
Catalina Canyelles i Terrasa
Francesc Canyelles i Terrasa
Francesca Canyelles i Torrens
Maria Marçala Canyelles i Torres
Ramon Canyelles i Torres
Antoni Canyelles i Trias
Antònia Canyelles i Trias
Bernat Canyelles i Trias
Francesca Canyelles i Trias
Bernat Canyelles i Vallespir
Catalina Canyelles i Vallespir
Francesca Canyelles i Vallespir
Joan Canyelles i Vallespir
Magdalena Canyelles i Vallespir
Maria Canyelles i Vallespir
Pere Josep Canyelles i Vallespir
Rosa Canyelles i Vallespir
Maria Canyelles i Veny
Antoni Canyelles i Vich
Antoni Canyelles i Vich
Beneta Canyelles i Vich
Beneta Canyelles i Vich
Francesca Canyelles i Vich
Miquel Canyelles i Vich
Bartomeu Canyelles i Vidal
Catalina Canyelles i Vidal
Francesca Canyelles i Vidal
Margalida Canyelles i Vidal
Pere Canyelles i Vidal
Sebastiana Canyelles i Vidal
Antònia Canyelles i Ximelis
Catalina Canyelles i Ximelis
Francesc Canyelles i Ximelis
Jaume Canyelles i Ximelis
Maria Canyelles i Ximelis
Mateu Canyelles i Ximelis
Miquel Canyelles i Ximelis

(14 II 10, 658 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.

Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada