diumenge, 21 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - GARAU / GRAU

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):Bartomeu Garau i Amengual
Magdalena Garau i Amengual
Marçal Garau i Amengual
Maria Garau i Amengual
Maria Garau i Amengual
Antoni Garau i Borràs
Antònia Garau i Borràs
Francesca Maria Garau i Borràs
Margalida Garau i Borràs
Pere Josep Garau i Borràs
Antoni Garau i Canyelles
Antoni Garau i Canyelles
Antònia Garau i Canyelles
Antònia Aina Garau i Canyelles
Antònia Aina Garau i Canyelles
Bartomeu Garau i Canyelles
Bartomeu Garau i Canyelles
Catalina Garau i Canyelles
Catalina Garau i Canyelles
Catalina Garau i Canyelles
Cristòfor Garau i Canyelles
Francesc Garau i Canyelles
Francesca Garau i Canyelles
Francesca Garau i Canyelles
Francesca Aina Garau i Canyelles
Jaume Garau i Canyelles
Joan Garau i Canyelles
Joan Garau i Canyelles
Joan Garau i Canyelles
Josep Garau i Canyelles
Margalida Garau i Canyelles
Margalida Garau i Canyelles
Maria Garau i Canyelles
Maria Garau i Canyelles
Miquel Garau i Canyelles
Antoni Francesc Garau i Canyelles ("Guerau")
Antoni Garau i Capó
Catalina Garau i Capó
Francesc Garau i Capó
Pere Antoni Josep Garau i Català ("Guerau")
Magdalena Garau i Cerdà
Cristòfor Garau i Cladera
Bartomeu Garau i Coll
Catalina Garau i Coll
Cristòfol Garau i Coll
Cristòfol Garau i Coll
Esperança Garau i Coll
Magdalena Garau i Coll
Martina Garau i Coll
Pere Josep Garau i Coll
Catalina Garau i Corró
Francesc Garau i Corró
Joan Garau i Corró
Maria Garau i Corró
Bartomeu Garau i Dols
Josep Garau i Dols
Francesca Garau i Fiol
Joan Garau i Fiol
Antoni Garau i Frau
Antoni Garau i Frau
Antònia Garau i Frau
Bartomeu Garau i Frau
Bartomeu Garau i Frau
Bartomeu Garau i Frau
Bartomeu Garau i Frau
Bernat Garau i Frau
Francesca Garau i Frau
Josep Garau i Frau
Josep Garau i Frau
Magdalena Garau i Frau
Margalida Garau i Frau
Maria Garau i Frau
Maria Garau i Frau
Miquel Garau i Frau
Pere Antoni Garau i Frau
Antònia Garau i Gamundí
Coloma Garau i Gamundí
Magdalena Garau i Gamundí
Margalida Garau i Gamundí
Miquel Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Esperança Garau i Homar
Maria Francesca Garau i Homar
Arnau Garau i Jaume
Arnau Garau i Jaume
Sebastià Garau i Jaume
Pereta Garau i Juan
Catalina Garau i Mas
Francesca Garau i Mas
Joan Garau i Mas
Josep Garau i Mas
Margalida Garau i Mas
Miquel Garau i Mas
Antoni Garau i Mesquida ("Guer")
Joan Benet Josep Garau i Mulet
Catalina Garau i Oliver
Joan Garau i Oliver
Josep Garau i Oliver
Josep Garau i Oliver
Marçal Garau i Oliver
Maria Garau i Oliver
Cristòfol Garau i Palou
Cristòfol Garau i Palou
Cristòfol Garau i Palou
Cristòfor Garau i Palou
Francesc Garau i Palou
Francesca Garau i Palou
Pere Josep Garau i Palou
Bartomeu Garau i Pascual
Bartomeu Garau i Roca
Maria Garau i Roca
Pere Antoni Garau i Roca
Llorenç Marçal Garau i Sabater ("Guerau")
Antoni Garau i Santandreu
Joan Garau i Santandreu
Joan Garau i Santandreu
Josep Garau i Santandreu
Josep Garau i Santandreu
Margalida Garau i Santandreu
Maria Garau i Santandreu
Miquel Garau i Santandreu
Catalina Garau i Seguí
Joan Garau i Seguí
Josep Garau i Seguí
Josep Garau i Seguí
Antoni Garau i Serra
Antònia Garau i Serra
Antònia Garau i Serra
Bàrbara Garau i Serra
Bartomeu Garau i Serra
Beneta Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Cristòfol Garau i Serra
Cristòfol Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Joan Garau i Serra
Joan Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Marçal Garau i Serra
Margalida Garau i Serra
Margalida Garau i Serra
Margalida Garau i Serra
Maria Garau i Serra
Maria Garau i Serra
Miquel Garau i Serra
Miquel Garau i Serra
Pere Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Francesca Maria Garau i Terrasa
Joan Garau i Terrasa
Josep Garau i Trias
Maria del Carme Garau i Trias
Miquel Àngel Garau i Trias

Pere Josep Grau i Canyelles
Antoni Grau i Canyelles
Antònia Grau i Canyelles
Antònia Grau i Canyelles
Cristòfol Grau i Canyelles
Francesca Aina Grau i Canyelles
Martina Grau i Canyelles
Pere Antoni Grau i Canyelles
Antònia Grau i Fiol
Pere Grau i Gamundí
Antònia Maria Grau i Grau
Pere Josep Grau i Homar
Arnau Grau i Jaume
Coloma Grau i Jaume
Coloma Grau i Jaume
Coloma Grau i Jaume
Sebastià Grau i Jaume
Bartomeu Grau i Roca
Bartomeu Grau i Roca
Bartomeu Grau i Salamanca
Antònia Grau i Serra
Elisabet Grau i Serra
Francesca Grau i Serra
Gabriel Grau i Serra
Gabriel Grau i Serra
Joan Grau i Serra
Josep Grau i Serra
Martina Grau i Serra
Vicenç Grau i Serra
Francesca Maria Grau i Terrasa


(21 II '10, 194 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada