dissabte, 20 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - G

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Francina Rosa Gaià i Parets
Joana Gaià i Parets
Angel Gallardo i Amador
Josep Antoni Gallardo i Amador
Guillem Marçal Gallur (i Payeres)
Catalina Thomàs Galmés i Busquets
Elisabet Maria Galmés i Busquets
Rafel Galmés i Busquets
Bàrbara Galmés i Coll
Margalida Galmés i Coll
Mateu Galmés i Gayà
Pere Josep Galmés i Gayà
Joan Antoni Galmés i Llorente
Bartomeu Galmés i Lorente
Antoni Gamundí i Coll
Esperança Gamundí i Coll
Esperança Gamundí i Coll
Rafel Gamundí i Crespí
Antoni Gamundí i Fullana
Antònia Gamundí i Fullana
Jaumeta Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fullana
Pere Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fuyana
Coloma Gamundí i Gayà
Francesca Gamundí i Gayà
Magdalena Gamundí i Gayà
Magdalena Gamundí i Gayà
Maria Gamundí i Gayà
Pere Gamundí i Gayà
Elisabet Gamundí i Gelabert
Jaume Gamundí i Gelabert
Joan Gamundí i Gelabert
Antoni Gamundí i Ramis
Catalina Gamundí i Ramis
Magdalena Gamundí i Ramis
Magdalena Maria Gamundí i Ramis
Maria Gamundí i Ramis
Francesca Gamundí i Salvà
Magdalena Gamundí i Salvà
Antoni Gamundí i Sastre
Antònia Gamundí i Sastre
Bartomeu Gamundí i Sastre
Francesca Gamundí i Sastre
Jaumeta Gamundí i Sastre
Joana Aina Gamundí i Sastre
Miquel Gamundí i Sastre
Antònia Gamundí i Serra
Francesca Gamundí i Serra
Josep Gamundí i Serra
Magdalena Gamundí i Serra
Margalida Gamundí i Serra
Margalida Beneta Garcia
Julián García Hidalgo
Joan Miquel Garcia i Bover
Gabriel García i Bover
Filomena Garcia i Cabot
Francesca Garcia i Cabot
Gabriel Garcia i Cabot
Jerònia Garcia i Cabot
Francesca Garcia i Capó
Manuel Garcia i Capó
Maria Garcia i Capó
Miquel Garcia i Capó
Sebastià Garcia i Capó
Albert Garcia i Felany
Maria Garcia i Fiol
Àngel Garcia i Frau
Assumpció Garcia i Frau
Josep Maria Garcia i Pérez
Josep Garcia i Vera
Pere García i Vera
Natalio García Ortega
Dominga García Parra
Francesca Garcias i Fiol
Joan Garcias i Fiol
Margalida Garcias i Fiol
Pau Garcias i Fiol
Rosa Garcias i Fiol
Miquel Garcias i Garcias
Bartomeu Garcias i Gayà
Joan Garcias i Gayà
Catalina Garcias i Riera
Rafel Garcias i Riera
Rafel Garcias i Roca*
Joan Garcias i Serra
Margalida Garcias i Serra
Margalida Garcias i Serra
Margalida Garcias i Serra
Maria del Carme Gargallo i Navarro
Joana Rosa Gargell^ i Barceló
Margalida Gayà Gayà
Antònia Gayà i Campins
Bartomeu Gayà i Cantallops
Catalina Gayà i Cantallops
Catalina Gayà i Cantallops
Jaume Gayà i Cantallops
Jerònia Gayà i Cantallops
Jerònia Gayà i Cantallops
Maria Magdalena Gayà i Cantallops
Pere Antoni Gayà i Cantallops
Antoni Gayà i Canyelles
Antònia Gayà i Canyelles
Francesca Gayà i Canyelles
Guillem Gayà i Canyelles
Guillem Gayà i Canyelles
Jaume Gayà i Canyelles
Margalida Gayà i Canyelles
Pere Gayà i Canyelles
Bartomeu Gayà i Dols
Bartomeu Gayà i Gayà
Margalida Gayà i Gayà
Maria Gayà i Gayà
Bartomeu Gayà i Mercadal
Antònia Gayà i Roca
Bartomeu Gayà i Roca
Bartomeu Gayà i Roca
Catalina Gayà i Roca
Catalina Gayà i Roca
Francesc Gayà i Roca
Francesc Gayà i Roca
Margalida Gayà i Roca
Maria Gayà i Roca
Maria Aina Gayà i Roca
Antònia Gayà i Sanmartí
Francesca Gayà i Sanmartí
Francesca Aina Gayà i Sanmartí
Joana Aina Gayà i Sanmartí
Magdalena Gayà i Sanmartí
Margalida Gayà i Sanmartí
Maria Josepa Gayà i Sanmartí
Pere Antoni Gayà i Sanmartí
Catalina Gayà i Trias
Guillem Gayà i Trias
Margalida Gayà i Tugores
Pere Antoni Gayà i Tugores
Elisabet Gelaberd^ i Amengual
Miquel Josep Gelabert i Socias ("Gialabert")
Caterina Pereta Gelabert ("Galabert")
Joan Benet Gelabert ("Galebert")
Caterina Gelabert ("Gelebert")
Margalida Gelabert ("Geleberta")
Melcior Gelabert i Amengual
Melcior Gelabert i Amengual
Pere Miquel Gelabert i Barceló ("Gialabert")
Miquel Gelabert i Bordoy
Maria Gelabert i Bosch
Beneta Gelabert i Canyelles
Francesca Gelabert i Canyelles
Margalida Gelabert i Canyelles
Apol·lònia Gelabert i Company
Jaume Gelabert i Company
Margalida Gelabert i Company
Pere Josep Gelabert i Company
Sebastià Gelabert i Company
Miquel Gelabert i Company ("Galebert")
Bartomeu Vicenç Gelabert i Ferriol* ("Gialabert")
Esperança Gelabert i Frau ("Gialabert")
Esperança Gelabert i Frau ("Gialabert")
Esperança Rosa Gelabert i Frau ("Gialabert")
Francesc Gelabert i Mulet
Mateu Gelabert i Oliver
Caterina Gelabert i Oliver ("Galebert")
Pere Gelabert i Ramis ("Gialabert")
Magdalena Gelabert i Real
Jaume Gelabert i Sanchez
Josep Gelabert i Sanchez
Margalida Gelabert i Sànchez
Andreu Gelabert i Serra
Jaume Gelabert i Serra
Francina Gelabert i Serra ("Gialabert")
Francesca Gelabert i Soler
Jaume Gelabert i Soler
Jordi Gelabert i Soler
Maria Gelabert i Soler
Pere Gelabert i Soler
Margalida Gelabert i Tugores
Joan Gelabert i Villalonga ("Gialabert")
Joana Gelabert i Villalonga ("Gialabert")
Ramon Genovart i Ramis
Daniel Pedro Germain Lenez (o Xenes?)
Pere Antoni Vicenç Gil i Garcias*
Antònia Gili i Bibiloni
Bartomeu Gili i Bibiloni
Catalina Gili i Bibiloni
Francesca Gili i Bibiloni
Jaume Gili i Bibiloni
Lluc Gili i Bibiloni
Maria Gili i Bibiloni
Sebastià Gili i Bibiloni
Francesca Gili i Capellà
Bartomeu Gili i Morell
Lluc Gili i Morell
Pereta Maria Gili i Morell
Bernardo Giménez Vera
Bartomeu Ginard i Ramonell
Josep Giner i Mulet
Pere Golobardas i Balaguer
Jerònia Gómez i Sánchez
Rafel Gomila i Amengual
Bartomeu Gomila i Bennasar
Catalina Gomila i Bosch
s/n Gomila i Cimelis*
Antoni Gomila i Fernandes^
Antònia Gomila i Fernández
Catalina Gomila i Fernández
Cristòfol Gomila i Fernández
Francesca Gomila i Fernández
Joan Gomila i Fernández
Josep Gomila i Fernández
Gabriel Gomila i Frau
Francesca Gomila i Gelabert
Antònia Gomila i Gual
Magdalena Gomila i Gual
Antònia Gomila i Marí
Llorenç Gomila i Marí
Antoni Gomila i Pol
Miquel Gomila i Pol
Sebastià Gomila i Pol
Francesca Gomila i Salvà
Elisabet Maria Gomila i Servera
Trinidad Gonzalez Cebrian
Josefa González Fernández
Antònia González i Fernández
Francisca González Márquez
Bàrbara Gordiola i Serra
Catalina Gordiola i Serra
Elisabet Gordiola i Serra
Francesca Gordiola i Serra
Josep Gordiola i Serra
Magdalena Gordiola i Serra
Martí Gordiola i Serra
Martí Gordiola i Serra
Martí Gordiola i Serra
Antoni Gornals
Antoni Gornals i Comas
Maria Gornals i Comas
Joan Carles Gracia i Salinas
Hilario Hipólito Grande i Garau
Catalina Grimalt i Dumas
Francesca Grimalt i Dumas
Gabriel Grimalt i Dumas
Margalida Grimalt i Dumas
Ventura Grimalt i Dumas
Gabriel Grimalt i Mir
Francesca Maria Grimalt i Oliver
Gabriel Bartomeu Grimalt i Oliver
Bartomeu Gual i Riutort
Gaspar Gual i Riutort
Guillem Gual i Riutort
Maria Antònia Gual i Riutort
Miquel Àngel Gual i Riutort
Àngela Guasp i Canyelles
Antoni Guasp i Canyelles
Jerònia Guasp i Canyelles
Pere Joan Guasp i Canyelles
Pere Joan Guasp i Canyelles
Catalina Guasp i Pericàs
Maria Guijon i Monserrat
Marina Guijón i Monserrat
(21 II '10, 261 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada