dissabte, 10 d’octubre de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Pòrtol C

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb Pòrtol -per naixement, vida, treball, propietat, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)
Jerònia Cabot i Clar
Rafel Cabot i Cloquell
Rafel Cabot i Cloquell [+a]
Gabriel Cabot i Dols
Jaume Cabot i Dols
Margalida Cabot i Gordiola
Bernat Cabot i Mascaró
Coloma Cabot i Mascaró
Francesca Cabot i Mascaró
Guillem Cabot i Mascaró
Antoni Cabot i Mut
Antònia Cabot i Mut
Antònia Cabot i Mut
Bernat Cabot i Mut
Jerònia Cabot i Mut
Margalida Cabot i Mut
Mateu Cabot i Mut
Miquel Cabot i Mut
Mateu Cabot i Payeras
Aina Cabot i Ramis
Esperança Cabot i Ramis
Margalida Cabot i Ramis
Jerònia Cabot i Roca
Josep Cabot i Roca
Pere Josep Cabot i Roca
Joan Cabot i Roca [PO]
Francesca Cabot i Serra
Joan Cabot i Serra
Joana Aina Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Miquel Cabot i Serra
Miquel Cabot i Serra [+]
Martí Cabot i Serra [+a]
Catalina Cabot i Vallar
Coloma Calafat i Calafat
Francesc Calafat i Calafat
Bartomeu Canals i Noguera
Maria Cañellas i Barrera
Coloma Cànovas i Juan
Margalida Cantallops i Jaume
Bartomeu Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual [.=][PO]
Jaume Canyelles i Amengual [+]
Apol·lònia Canyelles i Amengual [+a]
Apol·lònia Canyelles i Amengual [+a]
Apol·lònia Canyelles i Amengual [PO]
Magdalena Canyelles i Barceló
Francesc Canyelles i Barrera
Margalida Canyelles i Barrera
Antònia Canyelles i Bestard
Antònia Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Maria Canyelles i Bestard
Bartomeu Canyelles i Bestard (XIX)
Bartomeu Canyelles i Bestard (XX)
Benvinguda Canyelles i Bonnín
Margalida Canyelles i Bonnín
Josep Canyelles i Busquets
Margalida Canyelles i Busquets
Maria Canyelles i Busquets
Joan Canyelles i Busquets [+]
Josep Canyelles i Busquets [+]
Antoni Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Antònia Canyelles i Canyelles
Apol·lònia Canyelles i Canyelles
Bartomeu Canyelles i Canyelles
Beneta Canyelles i Canyelles
Beneta Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Francesc Canyelles i Canyelles
Francesc Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Canyelles
Gabriel Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Magdalena Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Miquel Canyelles i Canyelles
Sebastiana Canyelles i Canyelles
Sebastiana Canyelles i Canyelles
Vicenç Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles (XX)
Antoni Canyelles i Canyelles [.=]
Catalina Canyelles i Canyelles [+]
Joan Canyelles i Canyelles [+]
Joan Canyelles i Canyelles [+]
Catalina Canyelles i Canyelles [XX]
Antoni Canyelles i Capó
Bartomeu Canyelles i Capó
Catalina Canyelles i Capó
Joan Canyelles i Capó
Joan Canyelles i Capó
Margalida Canyelles i Capó
Miquel Canyelles i Capó
Montserrada Canyelles i Capó
Maria Canyelles i Capó [A.=]
Maria Canyelles i Capó [B.=]
Antònia Canyelles i Capó [XX]
Gregori Canyelles i Carrió
Antònia Aina Canyelles i Coll
Apol·lònia Canyelles i Coll
Beneta Canyelles i Coll
Catalina Canyelles i Coll
Magdalena Canyelles i Coll
Maria Canyelles i Coll
Bartomeu Canyelles i Company
Joan Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Escalas
Joan Canyelles i Estarellas
Joan Canyelles i Estarellas
Martí Canyelles i Estarellas
Martí Canyelles i Estarelles*
Antònia Canyelles i Fiol
Beneta Canyelles i Gordiola
Catalina Canyelles i Gordiola
Francesca Canyelles i Gordiola
Gregori Canyelles i Gordiola
Guillem Canyelles i Gordiola
Catalina Canyelles i Gordiola [+]
Francesc Canyelles i Guasp
Esperança Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar [+]
Francesc Canyelles i Homar [+a]
Francesc Canyelles i Homar [+a]
Margalida Canyelles i Jaume
Miquel Canyelles i Juan
Nicolau Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs
Sebastiana Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs [+a]
Antònia Canyelles i Matas
Antònia Canyelles i Matas
Beneta Canyelles i Matas
Catalina Canyelles i Matas
Maria Canyelles i Matas
Miquel Canyelles i Matas
Vicenç Canyelles i Matas
Antònia Canyelles i Matas [+a]
Maria Canyelles i Miguel
Catalina Canyelles i Mir
Maria Canyelles i Mir
Montserrada Canyelles i Mir
Bartomeu Canyelles i Moll
Guillem Canyelles i Moll
Catalina Canyelles i Mulet
Catalina Canyelles i Mulet
Antònia Aina Canyelles i Noguera
Miquel Canyelles i Notas
Antoni Canyelles i Palou
Antoni Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Guillem Canyelles i Palou
Guillem Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Miquel Canyelles i Palou
Monserrada Canyelles i Palou
Coloma Canyelles i Parets
Antònia Canyelles i Pizà
Miquela Canyelles i Pizà
Antònia Canyelles i Pol
Jaume Canyelles i Pujol
Catalina Canyelles i Ramis
Francesca Aina Canyelles i Rayó
Bartomeu Canyelles i Rigo
Beneta Canyelles i Rigo
Francesca Canyelles i Rigo
Guillem Canyelles i Rigo
Pereta Canyelles i Rigo
Rafel Canyelles i Rigo
Vicenç Canyelles i Rigo
Antònia Aina Canyelles i Roca
Francesc Canyelles i Roca
Jerònia Canyelles i Roca
Josep Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Miquel Canyelles i Roca
Pere Josep Canyelles i Roca
Tomàs Canyelles i Roca
Baltasar Canyelles i Sabater
Josep Canyelles i Sabater
Josep Canyelles i Sabater
Miquel Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà [+a]
Miquel Canyelles i Santandreu
Antoni Canyelles i Sastre
Catalina Canyelles i Sastre
Francesc Canyelles i Sastre
Gabriel Canyelles i Sastre
Margalida Canyelles i Sastre
Sebastià Canyelles i Sastre
Alonso Canyelles i Serra
Antoni Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra
Bartomeu Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Francesc Canyelles i Serra
Francesca Canyelles i Serra
Jaume Canyelles i Serra
Jaume Canyelles i Serra
Jerònia Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Jordi Canyelles i Serra
Josep Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Martí Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Pau Canyelles i Serra
Vicenç Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra [+]
Margalida Canyelles i Serra [+]
Antònia Canyelles i Serra [+a]
Mateu Canyelles i Serra [+a]
Antònia Canyelles i Serra (XIX)
Antònia Canyelles i Serra (XX)
Antoni Canyelles i Trias
Antònia Canyelles i Trias
Francesca Canyelles i Trias
Francesca Canyelles i Vich
Miquel Canyelles i Vich
Rafel Canyelles i Vidal
Catalina Capellà i Canyelles
Martí Capellà i Canyelles
Miquel Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Galmés
Catalina Capellà i Galmés
Catalina Capellà i Garau
Margalida Capellà i Garau
Martí Capellà i Garau
Martí Capellà i Mas
Miquel Capellà i Rubí
Antoni Capó i Canyelles
Antònia Capó i Canyelles
Beneta Capó i Canyelles
Francesc Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Francesc Capó i Estarellas
Maria Capó i Frontera
Antònia Capó i Garau
Catalina Capó i Garau
Magdalena Capó i Garau
Magdalena Capó i Garau
Margalida Capó i Garau
Margalida Capó i Garau
Antònia Capó i Gordiola
Guillem Capó i Guardiola
Joan Capó i Guardiola
Francesc Capó i Sabater
Maria Capó i Sabater
Gabriel Capó i Santandreu
Maria Capó i Santandreu
Francesc Capó i Sastre
Antònia Capó i Serra
Beneta Capó i Serra
Joan Capó i Serra
Josep Capó i Serra
Margalida Capó i Serra
Catalina Carbonell i Company
Catalina Carbonell i Duran
Catalina Cardell i Cardell
Antònia Aina Cardell i Salvà
Catalina Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Coloma Carrió i Canyelles
Francesc Carrió i Canyelles
Maria Carrió i Canyelles
Joan Carrió i Rubí
Andreu Carrió i Sastre
Catalina Carrió i Sastre
Joan Castellà i Fullana
Catalina Castelló i Serra
Andreu Català i Mascaró
Catalina Català i Mascaró
Francesca Català i Mascaró
Magdalena Català i Mascaró
Antònia Cerdà i Canyelles
Antoni Cladera i Garau
Bartomeu Cladera i Garau
Jaumeta Cloquel i Sans
Bernat Cloquell i Sans
Bernat Cloquell i Sans
Gabriel Cloquell i Sans
Mateu Cloquell i Sans
Antònia Cloquell i Serra
Bernat Cloquell i Serra
Mateu Cloquell i Serra
Pere Cocovi i Guasp
Joana Maria Cocoví i Serra
Pere Cocoví i Serra
Francesc Coll Capó
Jaume Coll i Barceló
Jaume Coll i Barrera
Sebastià Coll i Barrera
Magdalena Coll i Canyelles
Magdalena Coll i Canyelles
Martí Coll i Capellà
Martí Coll i Capellà
Francesc Coll i Capó
Honorat Coll i Company
Josep Coll i Frau
Rosa Coll i Frau
Sebastià Coll i Frau
Bartomeu Coll i Gamundí
Rafel Coll i Grau
Honorat Coll i Mulet
Josep Coll i Mulet
Magdalena Coll i Mulet
Marçala Coll i Mulet
Margalida Coll i Mulet
Maria Agnès Coll i Mulet
Francesca Coll i Oliver
Antoni Coll i Orell
Honorat Coll i Orell
Joan Coll i Orell
Joan Coll i Orell
Miquel Coll i Orell
Beneta Coll i Serra
Francesca Coll i Serra
Josep Coll i Serra
Maria Coll i Serra
Miquel Coll i Serra
Martí Comas i Ramis
Joan Company i Crespí
Catalina Company i Mir
Antònia Company i Mut
Margalida Company i Mut
Joana Aina Company i Ordinas
Joan Corró i Bestard
Jerònia Corró i Mut
Catalina Corró i Pericàs
Magdalena Crespí i Bestard
Margalida Crespí i Bestard
Maria Crespí i Bestard
Francesca Crespí i Dols
Francina Maria Crespí i Dols
Josep Crespí i Dols
Bartomeu Crespí i Isern
Catalina Crespí i Mulet
Antoni Crespí i Ramis
Bartomeu Crespí i Santandreu
Catalina Crespí i Santandreu
Joan Crespí i Santandreu
Martí Crespí i Santandreu
Maria Crespí i Serra
Maria Crespí i Serra
Bartomeu Crespí i Tugores
Maria Crespí i Tugores
Jaume Creus i Amengual
Maria Creus i Amengual
Miquel Creus i Amengual
Jaume Creus i Barrera
Pere Creus i Barrera
Antoni Creus i Canyelles
Jaume Creus i Canyelles
Maria Creus i Canyelles
Antoni Creus i Crespí
Catalina Creus i Crespí
Catalina Creus i Crespí
Coloma Creus i Crespí
Magdalena Creus i Crespí
Margalida Creus i Crespí
Maria Creus i Crespí
Antoni Creus i Creus
Maria Creus i Creus
Maria Creus i Moll
Bernat Creus i Sastre
Antoni Creus i Seguí
Mateu Creus i Seguí

(10 IX 09, 396 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.
Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada