dissabte, 10 d’octubre de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Pòrtol A a B

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb Pòrtol -per naixement, vida, treball, propietat, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)
Miquel Abadia i Canyelles
Joana Alemany i Serra
Jaumeta Aloy i Frau
Baltasar Amengual i Amengual
Bartomeu Amengual i Amengual
Bernat Amengual i Amengual
Elisabet Amengual i Amengual
Maria Amengual i Amengual
Martina Amengual i Amengual
Bernat Amengual i Amengual [+]
Maria Amengual i Amengual [+a]
Bartomeu Amengual i Amer
Francesc Amengual i Amer
Maria Amengual i Amer
Maria Amengual i Amer
Bartomeu Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard
Bernat Amengual i Bestard
Catalina Amengual i Bestard
Felip Amengual i Bestard
Jaume Amengual i Bestard
Rosa Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard [+a]
Antònia Aina Amengual i Canyelles
Elisabet Maria Amengual i Canyelles
Felip Amengual i Canyelles
Felip Amengual i Canyelles
Francesca Amengual i Canyelles
Margalida Amengual i Canyelles
Maria Amengual i Canyelles
Mateu Amengual i Canyelles
Miquel Amengual i Canyelles
Miquel Amengual i Canyelles
Rosa Amengual i Canyelles
Rosa Amengual i Canyelles [+a]
Martí Amengual i Capellà
Juanita Amengual i Fernández
Esperança Amengual i Fiol
Catalina Amengual i Frau
Francesca Amengual i Frau
Magdalena Amengual i Frau
Magdalena Amengual i Frau
Miquel Amengual i Frau
Francesca Amengual i Frau (XIX)
Francesca Amengual i Frau (XX)
Francesca Amengual i Frau [+a]
Joan Amengual i Fullana
Antoni Amengual i Gelabert
Francesca Amengual i Grimalt
Bartomeu Amengual i Moll
Elisabet Amengual i Mut
Joana Aina Amengual i Mut
Magdalena Amengual i Mut
Montserrat Amengual i Mut
Bartomeu Amengual i Pocoví
Joan Amengual i Pocoví
Joana Amengual i Pocoví
Joan Amengual i Pocoví [+]
Bartomeu Amengual i Pons
Bernat Amengual i Ramis
Isidre Amengual i Ramis
Joana Amengual i Ramis
Joana Aina Amengual i Ramis
Bartomeu Amengual i Ramis [+]
Maria Amengual i Reynés
Miquel Amengual i Reynés
Miquel Amengual i Reynés
Miquel Amengual i Reynés [+a]
Antoni Amengual i Serra
Beneta Amengual i Serra
Bernat Amengual i Serra
Jaume Amengual i Serra
Joan Amengual i Serra
Magdalena Amengual i Serra
Margalida Amengual i Serra
Maria Amengual i Serra
Pere Amengual i Serra
Francesca Amengual i Serra [PO]
Maria Amer i Noguera
Antoni Balle i Cunill
Antònia Balle i Cunill
Margalida Balle i Ramis
Miquel Barceló i Nicolau
Francesca Barceló i Serra
Aina Maria Barrera i Bestard
Elionor Barrera i Bestard
Elionor Barrera i Bestard
Jaume Barrera i Bestard
Miquel Barrera i Bestard
Jaume Barrera i Bestard [+]
Elionor Barrera i Bestard [+a]
Martí Barrera i Company
Maria Barrera i Duran
Maria Barrera i Duran [+a]
Catalina Barrera i Frau
Joan Barrera i Frau
Miquel Barrera i Frau
Maria Barrera i Morro
Bàrbara Barrera i Ramis
Elionor Barrera i Ramis
Margalida Barrera i Ramis
Martí Barrera i Ramis
Miquel Barrera i Ramis
Antònia Barrera i Seguí
Francesca Aina Barrera i Seguí
Margalida Barrera i Seguí
Aina Barrera i Serra
Francesca Aina Barrera i Serra
Joana Maria Barrera i Serra
Margalida Barrera i Serra
Martí Barrera i Serra [.=]
Joan Batle i Canyelles
Joan Batle i Canyelles
Margalida Batle i Canyelles
Antoni Batle i Ramis
Joan Batle i Ramis
Pere Bennàsar i Pons
Beneta Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera [+a]
Antònia Bestard i Bover
Antònia Bestard i Canyelles
Catalina Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Joan Bestard i Canyelles
Maria Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Pere Bestard i Canyelles
Pere Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles [+]
Francesca Bestard i Canyelles [+]
Jaume Bestard i Canyelles [+a]
Jaume Bestard i Canyelles [+a]
Joan Bestard i Capó
Magdalena Bestard i Capó
Margalida Bestard i Capó
Pere Bestard i Capó
Magdalena Bestard i Capó [+]
Catalina Bestard i Company
Jaume Bestard i Company
Elionor Bestard i Corró
Jaume Bestard i Corró
Maria Bestard i Corró
Elionor Bestard i Corró [+]
Rosa Bestard i Creus [+a]
Bernat Bestard i Frau
Marçal Bestard i Frau
Antònia Bestard i Fullana
Catalina Bestard i Juan
Catalina Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Catalina Bestard i Juan [+]
Margalida Bestard i Juan [+]
Marçal Bestard i Matamales
Marçal Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales
Maria Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales [+a]
Maria Bestard i Matamales [+a]
Francesca Bestard i Perelló
Francesca Bestard i Pocoví [.=]
Antònia Bestard i Ramis
Bartomeu Bestard i Ramis
Bartomeu Bestard i Ramis
Pere Josep Bestard i Ramis
Margalida Bestard i Ramis [PO]
Francesca Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Jaume Bestard i Serra
Josep Bestard i Serra
Margalida Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Pere Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra [+]
Francesca Bestard i Serra [+a]
Francesca Bestard i Serra [+a]
Miquel Bestard i Serra [PO]
Margalida Bibiloni i Amengual
Esperança Bibiloni i Canyelles
Magina Bibiloni i Canyelles
Margalida Bibiloni i Canyelles
Antònia Bibiloni i Ramis
Francesca Bibiloni i Rigo
Joan Bibiloni i Roselló
Felip Bibiloni i Seguí
Gabriel Bibiloni i Serra
Sebastià Bibiloni i Serra
Catalina Borràs i Serra
Margalida Borràs i Serra
Elisabet Bosch i Creus
Beneta Bover i Cerdà
Gabriel Bover i Cerdà
Josep Bover i Cerdà
Magdalena Bover i Cerdà
Margalida Bover i Cerdà
Maria Bover i Cerdà
Maria Bover i Cerdà
Bartomeu Bover i Gayà
Maria Bover i Gayà
Antònia Bover i Marquès
Joan Bover i Ramis
Margalida Bover i Ramis
Andreu Boyeras i Frontera
Francesca Boyeras i Frontera
Margalida Boyeras i Frontera
Antònia Busquets i Garau
Bàrbara Busquets i Garau
Catalina Busquets i Garau
Aina Busquets i Oliver [.=]
Antoni Busquets i Serra
Josep Busquets i Serra
Margalida Busquets i Serra
Josep Busquets i Serra (PO)
Margalida Busquets i Serra [XX]
(10 IX 09, 221 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.
Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada