dissabte, 10 d’octubre de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Pòrtol G a L

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb Pòrtol -per naixement, vida, treball, propietat, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)
Catalina Gamundí i Ramis
Miquel Gamundí i Serra
Bartomeu Garau i Amengual
Magdalena Garau i Amengual
Catalina Garau i Canyelles
Catalina Garau i Canyelles
Catalina Garau i Canyelles
Cristòfol Garau i Canyelles
Francesca Garau i Canyelles
Jaume Garau i Canyelles
Joan Garau i Canyelles
Margalida Garau i Canyelles
Martina Garau i Canyelles
Antoni Garau i Capó
Cristòfor Garau i Cladera
Esperança Garau i Coll
Martina Garau i Coll
Francesc Garau i Corró
Joan Garau i Corró
Antoni Garau i Frau
Antònia Garau i Frau
Pere Antoni Garau i Juan
Catalina Garau i Oliver
Marçal Garau i Oliver
Maria Garau i Oliver
Cristòfol Garau i Palou
Catalina Garau i Seguí
Joan Garau i Seguí
Josep Garau i Seguí
Bartomeu Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Marçal Garau i Serra
Miquel Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Josep Garau i Trias
Pere García i Vera
Margalida Garcias i Serra
Guillem Gayà i Capó
Bartomeu Gayà i Roca
Bartomeu Gayà i Roca
Margalida Gayà i Roca
Maria Gayà i Roca
Maria Gayà i Roca
Maria Aina Gayà i Roca
Beneta Gelabert i Canyelles
Margalida Gelabert i Canyelles
Mateu Gelabert i Oliver
Martí Gordiola i Serra
Martí Gordiola i Serra
Antònia Grau i Canyelles
Antònia Grau i Serra
Gabriel Grau i Serra
Martina Grau i Serra
Catalina Grimalt i Dumas
Francesca Grimalt i Dumas
Gabriel Grimalt i Dumas
Margalida Grimalt i Dumas
Jerònia Guasp i Canyelles

Coloma Homar i Carrió
Antoni Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Catalina Homar i Serra
Catalina Homar i Serra
Francesca Homar i Serra
Catalina Horrach i Canyelles

Francesca Jaume i Serra
Catalina Jordà i Canyelles
Antoni Juan i Amengual
Maria Juan i Bennàsar
Gabriel Juan i Bibiloni
Magí Juan i Cabot
Rosa Juan i Creus
Felip Juan i Homar
Francesca Juan i Mas
Bàrbara Juan i Pastor
Bartomeu Juan i Serra
Margalida Juan i Serra
Maria Juan i Serra
Miquel Juan i Sureda
Rafel Juan i Terrasa

Antoni Llabrés i Capó
Antònia Llabrés i Capó
Jaume Llabrés i Capó
Joan Llabrés i Capó
Magdalena Llabrés i Capó
Maria Llabrés i Capó
Jeroni Llaneras i Cabot
Mateu Llaneras i Cabot
Ponç Llaneras i Cabot
Bartomeu Llinàs i Bestard
Catalina Llinàs i Bestard
Elionor Llinàs i Bestard
Francesca Llinàs i Bestard
Margalida Llinàs i Bestard
Maria Llinàs i Bestard
Nicolau Llinàs i Bestard
Pere Llinàs i Bestard
Joana Maria Llinàs i Canyelles
Catalina Llinàs i Capellà
Joan Llinàs i Llobera
Jordi Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Martorell
Maria Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Ramis
Francesca Llull i Carrió

(10 IX 09, 113 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.
Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada