divendres, 13 de novembre de 2009

Defuncions del segle XIX - A a L

Relació [encara incompleta] de persones finades a Marratxí durant el segle XIX -que en moltes ocasions no hi havien nascut-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)Francesca Abadia i Canyelles
Miquel Abadia i Canyelles
Francesca Abraham i Vaquer [+a]
Francesc Adrover i Barceló
Coloma Aguilera i Bibiloni [+a]
Miquel Aguilera i Bibiloni [+a]
Maria Aguiló i Aguiló
Pereta Alemany i Ensenyat
Esperança Alemany i Fiol
Maria Alemany i Masot
Elisabet Alemany i Quetglas
Margalida Alemany i Rigo
Tomàs Alemany i Rigo
Margalida Alorda i Parets
Jeroni Alós i Bonet
Margalida Aloy
Pere Aloy i Quetglas
Bàrbara Amengual
Bartomeu Amengual
Joan Amengual
Joana Maria Amengual
Montserrada Amengual
Bernat Amengual i Amengual
Esperança Amengual i Amengual
Maria Amengual i Amengual [+a]
Bernat Amengual i Bestard
Bernat Amengual i Bestard
Catalina Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard [+a]
Joan Amengual i Camps
Antoni Amengual i Canyelles
Elisabet Maria Amengual i Canyelles
Felip Amengual i Canyelles
Gabriel Amengual i Canyelles
Joana Maria Amengual i Canyelles
Margalida Amengual i Canyelles
Rosa Amengual i Canyelles [+a]
Martí Amengual i Capellà
Francesca Amengual i Frau [+a]
Joan Amengual i Fullana
Joana Aina Amengual i Garau
Josep Amengual i Garau
Esperança Amengual i Moll
Antònia Amengual i Oliver
Pereta Amengual i Oliver
Bartomeu Amengual i Pascual
Isidre Amengual i Pascual
Margalida Amengual i Pascual
Antònia Amengual i Pocoví
Joan Amengual i Pocoví [+]
Antònia Amengual i Ramis
Bernat Amengual i Ramis
Joana Amengual i Ramis
Joana Aina Amengual i Ramis
Pere Josep Amengual i Ramis
Bartomeu Amengual i Ramis [+]
Maria Amengual i Reynés
Miquel Amengual i Reynés [+a]
Rafel Amengual i Ribas
Bartomeu Amengual i Salom
Joan Amengual i Salvà
Joan Amengual i Seguí
Joana Amengual i Serra
Margalida Amengual i Serra [+]
Miquel Anglada i Expòsit
Margalida Arbona i Expòsita
Pere Arbós i Canyelles
Catalina Arbós i Català
Jordi Arbós i Sureda
Magdalena Arrom i Gual
Francesca Aina Aulet i Bibiloni
Josep Balaguer i Barceló
Antoni Balle
Bartomeu Balle i Amengual
Joan Ballester i Rosselló
Margalida Barceló i Alemany
Miquel Barceló i Barceló
Margalida Barceló i Busquets [+a]
Maria Barceló i Busquets [+a]
Nadal Barceló i Busquets [+a]
Magdalena Barceló i Cabrer
Pere Joan Barceló i Calafat
Margalida Barceló i Frau
Bonaventura Barceló i Prohens
Joan Barceló i Rubí [+a]
Antònia Barceló i Serra
Francesca Barceló i Serra
Elionor Barrera i Bestard [+a]
Bernat Barrera i Frau
Margalida Barrera i Frau
Martí Barrera i Frau
Joan Barrera i Mas
Josep Barrera i Mas
Maria Barrera i Mas
Bàrbara Barrera i Ramis
Pere Barrera i Ramis
Antònia Barrera i Seguí
Francesca Aina Barrera i Seguí
Joana Maria Barrera i Seguí
Margalida Barrera i Seguí
Antònia Barrera i Serra
Catalina Barrera i Serra
Francesca Aina Barrera i Serra
Margalida Barrera i Serra
Maria Barrera i Serra
Martí Barrera i Serra
Catalina Batle i Amengual
Antoni Batle i Ramis
Antoni Batlle i Tomàs
Maria Bauzà
Sebastià Benesta* i Serra [+a]
Jaume Bennasar i Pons
Pere Bennasar i Pons
Joana Maria Bernad
Joan Bestard i Arrom [+a]
Jaume Bestard i Barrera [+a]
Bartomeu Bestard i Bestard
Francesca Aina Bestard i Bibiloni
Antoni Bestard i Canyelles
Beneta Bestard i Canyelles
Beneta Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Joan Bestard i Canyelles
Maria Aina Bestard i Canyelles
Mateu Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles [+]
Jaume Bestard i Canyelles [+a]
Jaume Bestard i Canyelles [+a]
Joan Bestard i Capó
Pere Bestard i Capó
Catalina Bestard i Company
Jaume Bestard i Company
Rosa Bestard i Company
Joan Bestard i Corró
Beneta Bestard i Creus
Mateu Bestard i Creus
Rosa Bestard i Creus [+a]
Rafel Bestard i Horrach
Antònia Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Catalina Bestard i Juan [+]
Margalida Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales [+a]
Maria Bestard i Matamales [+a]
Catalina Bestard i Moll
Francesca Bestard i Perelló
Joan Bestard i Planes
Francesca Bestard i Pocoví
Jaume Bestard i Pocoví
Rafel Bestard i Pocoví
Antoni Bestard i Quetglas
Francesca Bestard i Quetglas
Margalida Bestard i Quetglas
Antònia Bestard i Ramis
Francesca Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Mateu Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Rafel Bestard i Ramis
Maria Bestard i Riutord [+a]
Tomàs Bestard i Riutort
Esperança Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra [+a]
Francesca Bestard i Serra [+a]
Josepa Bestard i Serra [+a]
Miquel Bestard i Serra [+a]
Miquel (Rafel?) Bestard i Vaquer
Sebastiana Bibiloni
Francesc Bibiloni i Calafell
Sebastià Bibiloni i Calafell
Miquel Bibiloni i Canyelles [+a]
Miquel Bibiloni i Gelabert
Sebastià Bibiloni i Gelabert
Magdalena Bibiloni i Pujol
Catalina Bibiloni i Roca
Joan Bibiloni i Roselló
Margalida Bibiloni i Sampol
Francesca Aina Bibiloni i Serra
Coloma Bibiloni i Sureda
Miquel Bibiloni i Sureda
Coloma Bibiloni i Sureda [+a]
Catalina Bielona" (a)
Catalina Bonet i Camps
Joan Bordoy i Campins
Joana Bordoy i Campins
Miquel Bordoy i Campins
Apol·lònia Bordoy i Sampol
Catalina Bordoy i Sastre
Miquel Bordoy i Suau
Catalina Borràs
Margalida Borràs i Amengual
Catalina Borràs i Bujosa
Francesca Borràs i Coll
Francesc Borràs i Expòsit
Antònia Borràs i Gamundí
Catalina Borràs i Gamundí
Antoni Bover i Bestard
Catalina Bover i Marquès
Antoni Bover i Marquès [+a]
Joan Bover i Mesquida
Josep Buadas i Carbonell
Joan Bujosa i Salom [+a]
Jaume Bujosa i Salvà
Esteve Busquets
Gabriel Busquets
Joan Busquets
Gabriel Busquets i Bauzà
Catalina Busquets i Canyelles
Catalina Busquets i Cladera
Joan Busquets i Company
Catalina Busquets i Fullana
Antoni Busquets i Salom
Apol·lònia Busquets i Salom [+a]
Margalida Busquets i Serra
Vicenç Busquets i Serra
Magdalena Cabot i Far
Antònia Cabot i Jaume
Rafel Cabot i Jaume
Bernat Cabot i Mas
Catalina Cabot i Mas
Pere Cabot i Mir
Miquel Cabot i Mut
Miquel Cabot i Palou
Bàrbara Cabot i Roca
Miquel Cabot i Roca
Pere Josep Cabot i Santandreu
Bernat Cabot i Serra
Francesca Cabot i Serra [+]
Martí Cabot i Serra [+a]
Gabriel Cabot i Tomàs
Jordi Cabrer i Mas
Antoni Calafat
Francesca Aina Calafell i Morey
Margalida Calafell i Pascual
Maria Caldentey i Bover [+a]
Joan Calistro i Expòsit
Gabriel Campins i Bennasar
Rafel Campins i Estela
Miquel Campins i Llobera
Rafel Campins i Llobera
Jaume Campins i Sanmartí
Catalina Campins i Ximelis
Tomàs Campins i Ximelis
Joana Aina Camps i Frau
Margalida Camps i Rival
Vicenç Camps i Rivas
Gabriel Canals i Rigo
Maria Cañellas i Barrera
Coloma Cañellas i Rotger
Maria Cantallops
Tomàs Cantallops i Palou
Joan Cantallops i Salvà
Bàrbara Canyelles
Bartomeu Canyelles
Catalina Canyelles
Catalina Canyelles
Catalina Canyelles
Catalina Canyelles
Catalina Canyelles
Catalina Canyelles
Coloma Canyelles
Esperança Canyelles
Jerònia Canyelles
Jerònia Canyelles
Joan Canyelles
Joan Canyelles
Joana Aina Canyelles
Magdalena Canyelles
Magdalena Canyelles
Margalida Canyelles
Margalida Canyelles
Margalida Canyelles
Maria Magdalena Canyelles
Martí Canyelles
Miquel Canyelles
Baltasar Canyelles i Amegual
Francesca Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual [+]
Apol·lònia Canyelles i Amengual [+a]
Apol·lònia Canyelles i Amengual [+a]
Jaume Canyelles i Amengual [+a]
Magdalena Canyelles i Barceló
Francesc Canyelles i Barrera
Gabriel Canyelles i Barrera
Margalida Canyelles i Barrera
Ramon Canyelles i Barrera
Antònia Canyelles i Bestard
Magdalena Canyelles i Bestard
Maria Canyelles i Bestard
Miquel Canyelles i Bestard
Antònia Canyelles i Bibiloni
Bàrbara Canyelles i Bibiloni
Catalina Canyelles i Bibiloni
Francesca Canyelles i Bordoy
Guillem Canyelles i Bordoy
Marçal Canyelles i Bordoy [+]
Joan Canyelles i Bosch
Antònia Maria Canyelles i Bover
Sebastiana Canyelles i Bover
Josep Canyelles i Busquets [+]
Aina Maria Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Baltasar Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Francesc Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Joana Aina Canyelles i Canyelles
Magdalena Canyelles i Canyelles
Marçal Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Pere Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Rosa Canyelles i Canyelles
Marçal Canyelles i Canyelles [+a]
Antoni Canyelles i Capellà
Margalida Canyelles i Capó
Mateu Canyelles i Capó
Magina Canyelles i Coll
Magdalena Canyelles i Colom
Margalida Canyelles i Colom
Bartomeu Canyelles i Company
Elisabet Canyelles i Company
Francesca Aina Canyelles i Company
Maria Canyelles i Company
Rosa Canyelles i Company
Antònia Canyelles i Creus
Catalina Canyelles i Creus
Catalina Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Jaume Canyelles i Duran
Pere Josep Canyelles i Duran
Catalina Canyelles i Estarellas
Joan Canyelles i Estarellas
Joan Canyelles i Estarellas
Martí Canyelles i Estarellas
Margalida Canyelles i Esteve
Mateu Canyelles i Ferrà
Francesc Canyelles i Ferrer
Antònia Canyelles i Fiol
Catalina Canyelles i Fiol
Francesca Canyelles i Fiol
Margalida Canyelles i Fiol
Pere Josep Canyelles i Fullana
Francesc Canyelles i Guasp
Antònia Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar [+a]
Francesc Canyelles i Homar [+a]
Pau Canyelles i Isern
Esperança Canyelles i Jaume
Margalida Canyelles i Jaume
Joan Canyelles i Juan
Nicolau Canyelles i Llinàs [+a]
Marçal Canyelles i Manresa [+a]
Antònia Canyelles i Mas
Bàrbara Canyelles i Mas
Marçal Canyelles i Mas
Pere Canyelles i Mas
Antònia Canyelles i Matas [+a]
Francesc Canyelles i Miguel
Joan Canyelles i Mir
Bartomeu Canyelles i Moll
Joan Canyelles i Morro
Joan Canyelles i Moyà
Margalida Canyelles i Moyà
Antoni Canyelles i Muntaner
Catalina Canyelles i Nadal
Joan Canyelles i Nadal
Antònia Aina Canyelles i Noguera
Guillem Canyelles i Ordinas
Montserrada Canyelles i Palou
Ramon Canyelles i Palou
Coloma Canyelles i Parets
Coloma Canyelles i Parets
Aina Canyelles i Pocoví
Aina Canyelles i Pocoví
Jaume Canyelles i Pocoví
Antònia Canyelles i Pol
Francesca Aina Canyelles i Rayó
Francesca Aina Canyelles i Ribas
Catalina Canyelles i Rigo
Guillem Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Elisabet Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Josep Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Francesca Canyelles i Roig
Joan Canyelles i Roig
Maria Canyelles i Roig
Francesca Canyelles i Rosselló
Francesca Aina Canyelles i Rotger
Antoni Canyelles i Sabater
Maria Canyelles i Sabater
Elisabet Canyelles i Salom
Joana Maria Canyelles i Salom
Catalina Canyelles i Salvà
Catalina Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà
Antònia Aina Canyelles i Salvà [+a]
Miquel Canyelles i Salvà [+a]
Gregori Canyelles i Santandreu
Miquel Canyelles i Santandreu
Margalida Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Montserrada Canyelles i Serra
Pereta Canyelles i Serra
Sebastià Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra [+a]
Mateu Canyelles i Serra [+a]
Antònia Canyelles i Vich
Jaume Canyelles i Ximelis
Pere Joan Capellà
Llorenç Capellà i Canyelles
Miquel Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Galmés
Agueda Capellà i Juan
Martí Capellà i Mas
Pere Joan Capellà i Trias
Joan Capó i Canyelles
Magdalena Capó i Canyelles
Margalida Capó i Coll
Joan Capó i Colom
Maria Capó i Garau
Margalida Capó i Garau [+a]
Joan Capó i Mateu
Catalina Carbonell i Company
Coloma Carbonell i Company
Antònia Carbonell i Frontera
Catalina Carbonell i Frontera
Catalina Carbonell i Serra
Antònia Cardell i Busquets
Catalina Cardell i Cardell
Antònia Aina Cardell i Salvà
Pere Cardona i Cabrices
Andreu Carrió
Antònia Carrió
Melcior Carrió
Bartomeu Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Francesca Aina Carrió i Canyelles
Montserrada Carrió i Canyelles
Jerònia Carrió i Castelló
Andreu Carrió i Creus
Bartomeu Carrió i Creus
Catalina Carrió i Creus
Margalida Carrió i Frau
Antoni Carrió i Muntaner
Antoni Carrió i Muntaner
Antoni Carrió i Muntaner
Bartomeu Carrió i Muntaner
Catalina Carrió i Muntaner
Francesca Carrió i Palmer
Joan Carrió i Ramis
Andreu Carrió i Rotger
Bartomeu Carrió i Rubí
Joan Carrió i Rubí
Miquel Carrió i Serra
Matilde Casada i Rosich
Catalina Maria Castelló
Josepa Català i Perelló
Pere Joan Cerdà
Antònia Cerdà i Creus
Bartomeu Cerdà i Miralles
Pràxedis Cerdà i Serra
Francesca Cladera
Miquela Cladera i Sastre
Pere Antoni Clar i Capellà
Antònia Cloquell i Serra
Antoni Cocoví i Guasp
Catalina Cocoví i Ramis
Josep Cocoví i Salom
Gabriel Coll
Llorenç Coll
Francesc Coll i Barceló
Elionor Coll i Busquets
Catalina Coll i Canyelles
Gabriel Coll i Canyelles
Magdalena Coll i Canyelles
Magdalena Coll i Canyelles
Magdalena Coll i Canyelles
Martí Coll i Capellà
Francesca Coll i Cladera
Magdalena Coll i Crespí
Jaume Coll i Ferrer
Gabriel Coll i Figuerola
Miquel Coll i Frau
Miquel Coll i Frau
Antoni Coll i Gamundí
Catalina Coll i Garcias
Esperança Coll i Homar
Jaume Coll i Homar
Magdalena Coll i Homar
Josep Coll i Jordà
Margalida Coll i Orell
Jaume Coll i Rosselló
Esperança Coll i Seguí
Miquel Coll i Sureda
Maties Colom i Frau
Maties Colom i Serra
Francesca Colomar i Ramis
Joan Colomar i Tugores
Joana Aina Colomar i Tugores
Pau Colomar i Tugores
Francesca Aina Comas i Bibiloni
Jaume Comas i Canoves
Antònia Comas i Juan
Coloma Comas i Oliver
Josep Comas i Oliver
Joana Aina Comas i Pol
Joan Comas i Pou
Joan Comas i Pou
Joan Comas i Pou
Coloma Comes i Oliver
Joan Company
Joan Company
Magdalena Company
Joan Company i Crespí
Martí Company i Crespí
Joana Aina Company i Ordinas
Bernat Company i Roca
Joana Maria Company i Serra
Margalida Company i Serra
Sebastià Company i Simó
Joana Maria Contestí i Pons
Joan Corró
Antònia Corró i Bestard
Joan Corró i Muntaner
Bartomeu Corró i Oliver
Joan Corró i Oliver
Joan Corró i Rigo
Joan Corró i Rigo
Jaume Corró i Sastre
Antònia Corró i Serra
Jaume Corró i Serra
Margalida Corró i Serra
Pau Corró i Serra
Pau Corró i Vidal
Maria d.l'Encarnació Cotoner i Verí
Maria de Lourdes Bàr Cotoner i Verí
Pere Creix (a) "Peret"
Joan Crespí
Andreu Crespí i Canyelles
Joana Aina Crespí i Canyelles
Felip Crespí i Creus
Margalida Crespí i Creus
Francesca Crespí i Dols
Antònia Maria Crespí i Estela
Francesca Crespí i Gamundí
Bartomeu Crespí i Isern
Elisabet Crespí i Jaume
Catalina Crespí i Ramon
Antoni Crespí i Salom
Catalina Crespí i Salom
Antònia Crespí i Sampol
Maties Crespí i Sans
Miquel Crespí i Sans
Maria Crespí i Serra
Jerònia Crespí i Terrasa
Bartomeu Crespí i Vidal
Joana Aina Crespí i Vidal
Antònia Creus
Maria Creus i Cantallops
Antònia Creus i Canyelles
Esperança Creus i Canyelles
Jaume Creus i Canyelles
Maria Creus i Canyelles
Miquel Creus i Canyelles
Coloma Creus i Crespí
Margalida Creus i Crespí
Miquel Creus i Pizà
Antònia Creus i Pou
Jaume Creus i Pou
Joan Creus i Pou
Bernat Creus i Sastre
Jaume Creus i Vidal
Miquel Cunill i Alemany
Miquel Daviu i Matas
Ramon de Inca
Bàrbara Dols
Margalida Dols
Vicenç Dols i Frau
Vicenç Dols i Frau
Joana Maria Dols i Quetglas
Bartomeu Dols i Rullan
Jaume Ignasi Duma i Batle
Jaume Ignasi Duma i Batle
Jaume Ignasi Dumas i Expòsit
Gabriel Duran
Miquel Duran i Bauzà
Joana Maria Duran i Bestard
Miquel Duran i Canyelles
Gabriel Duran i Capellà
Margalida Duran i Capellà
Nadal Duran i Capellà
Pere Duran i Capellà
Joan Duran i Frau
Tomassa Duran i Mateu
Miquel Duran i Oliver
Aina Maria Duran i Rigo
Bàrbara Escalas i Jaume
Joan Escarrer i Roca
Maria Estarellas i Roca
Margalida Estela i Santandreu
Joan Estela i Vich
Joan Expòsit
Catalina Expòsita
Catalina Expòsita
Luisa Ventura Expòsita
Agustí Far
Antoni Far
Francesca Far
Pere Josep Fernandez i Ferrà
Antoni Ferrà i Bordoy
Antoni Ferrà i Vich
Magdalena Ferrà i Villalonga
Francesca Ferragut i Sans
Joan Ferragut i Sans
Catalina Ferrer
Antònia Ferrer i Homar
Mateu Ferrer i Noguera
Joan Ferrer i Oliver
Mateu Ferrer i Oliver
Bartomeu Ferrer i Perelló
Antònia Ferrer i Pizà
Maria Ferrer i Pizà
Catalina Ferrer i Ripoll
Francesca Figarola i Aloy
Joan Figuerola i Alemany
Aina Fiol i Amengual
Francesca Fiol i Canyelles
Jaume Fiol i Canyelles
Joan Fiol i Mir
Carme Fiol i Palmer
Maria del Carme Fiol i Palmer
Sebastià Fiol i Pujol
Aina Fiol i Ramis
Catalina Flexas i Alemany
Elisabet Maria Florit i Mir
Miquel Font i Cànovas
Margalida Font i Frau
Miquel Font i Jaume
Margalida Font i Mulet
Gaspar Fontirroig i Jaume
Jerònia Fornés i Monar
Francesca Frau
Joan Frau
Joana Aina Frau
Margalida Frau
Margalida Frau
Margalida Frau
Maria Frau
Maria Josepa Frau
Miquel Frau
Pràxedis Frau
Sebastià Frau
Sebastià Frau
Antònia Frau i Amengual
Margalida Frau i Amengual
Sebastià Frau i Bestard
Margalida Frau i Canyelles
Margalida Frau i Canyelles
Miquel Frau i Canyelles
Antònia Frau i Carrió
Jerònia Frau i Carrió
Joan Frau i Carrió
Llorenç Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Esperança Frau i Crespí
Francesca Aina Frau i Crespí
Jaume Frau i Crespí
Miquel Frau i Crespí
Antoni Frau i Espadas
Jaume Frau i Espases
Miquel Frau i Estela
Aina Frau i Figarola
Pere Joan Frau i Figuerola
Josep Frau i Fiol
Antònia Frau i Frau
Antònia Frau i Frau
Elisabet Frau i Frau
Jaume Frau i Frau
Antònia Frau i Fullana
Magdalena Frau i Garau
Francesca Aina Frau i Jaume
Jerònia Frau i Jaume
Rafel Frau i Jaume
Bartomeu Frau i Llodrà
Joana Maria Frau i Martorell
Magdalena Frau i Martorell
Francesca Aina Frau i Mayol
Maria Frau i Mayol
Bernat Frau i Mesquida
Josep Frau i Mesquida
Miquel Frau i Mesquida
Sebastià Frau i Mesquida
Llorenç Frau i Mir
Miquel Frau i Munar
Margalida Frau i Pol
Elisabet Frau i Ramis
Elisabet Frau i Ramis
Miquel Frau i Ramis
Josep Frau i Sampol
Francesca Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Francesca Aina Frau i Vanrell
Aina Frau*
Antònia Frontera i Bestard
Jaume Frontera i Campins
Rafel Frontera i Campins
Jaume Frontera i Canyelles
Miquel Frontera i Canyelles
Margalida Frontera i Dols
Pau Frontera i Jaume
Sebastià Frontera i Jaume
Miquel Frontera i Sabater
Antònia Frontera i Santandreu
Margalida Frontera i Serra
Maria Frontera i Serra
Jaumeta Fullana
Joana Fullana
Miquel Fullana
Pere Joan Fullana
Joan Fullana i Canyelles
Maria Fullana i Canyelles
Joan Fullana i Capellà
Esperança Fullana i Creus
Aina Fullana i Rubí
Margalida Fullana i Rubí
Agustí Fullana i Tugores
Josep Gamundí
Maria Gamundí i Coll
Miquel Gamundí i Creus
Pere Gamundí i Fullana
Antoni Gamundí i Mas
Catalina Gamundí i Ramis
Maria Gamundí i Ramis
Catalina Garau
Sebastià Garau
Maria Garau i Canyelles
Miquel Garau i Canyelles
Maria Garau i Frau
Miquel Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Pere Josep Garau i Homar
Pere Antoni Garau i Juan
Cristòfor Garau i Salvà
Pere Josep Garau i Salvà
Joana Maria Garau i Sans
Joan Garau i Santandreu
Josep Garau i Santandreu
Gabriel Garau i Serra
Joan Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Pere Joan Garcias i Servera
Rafel Garcias i Tomàs
Francesc Gayà i Aloy
Catalina Gayà i Cantallops
Jerònia Gayà i Cantallops
Catalina Gayà i Roca
Francesc Gayà i Roca
Joan Gayà i Vidal
Margalida Gelabert i Company
Catalina Gelabert i Pons
Joana Maria Gelabert i Pons
Pere Josep Gelabert i Pou
Joaquín Gómez Gascón
Catalina Gomila i Canyelles
Sebastià Gomila i Castanyer
Joana Aina Gomila i Riera
Baltasar Gomila i Serra
Miquel Grau
Catalina Griso i Amengual
Jaumeta Guasp
Maria Guasp
Catalina Guasp i Canyelles
Antoni Homar
Catalina Homar
Llorenç Homar
Vicenç Homar
Margalida Homar i Amengual
Miquel Homar i Amengual
Francesca Homar i Estadas
Mateu Homar i Estadas
Maria Homar i Estades
Maria Homar i Mas
Maria Homar i Mas
Pere Joan Homar i Mas
Miquel Homar i Matas
Antoni Homar i Serra
Francesca Homar i Serra
Maria Homar i Serra
Gabriel Homar*
Maria Horrach i Bibiloni
Catalina Horrach i Canyelles
Catalina Horrach i Company
Joan Horrach i Company
Margalida Horrach i Company
Jaume Horrach i Frau
Joan Horrach i Frau
Magdalena Incla* i Pellicer
Andreu Isern i Amengual
Bartomeu Isern i Gelabert
Josep Isern i Santandreu
Antònia Jaume
Bartomeu Jaume
Coloma Jaume
Maria Antònia Jaume
Francesca Jaume i Alemany
Pere Josep Jaume i Alemany
Salvador Jaume i Alemany
Salvador Jaume i Alemany
Maties Jaume i Barceló
Joan Jaume i Corró
Bartomeu Jaume i Gamundí
Rafel Jaume i Jaume
Francesc Jaume i Julià
Antoni Jaume i Llabrés
Catalina Jaume i Llabrés
Francesca Jaume i Llabrés
Pere Josep Jaume i Llabrés
Rafel Jaume i Llabrés
Joan Jaume i Marroig
Vicenç Jaume i Matas
Julià Jaume i Mulet
Josep Jaume i Nadal
Maties Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Francesca Jaume i Porcell
Francesca Jaume i Pou
Joana Aina Jaume i Pou
Joan Jaume i Riera
Rafel Jaume i Rotger
Andreu Jaume i Serra
Francesca Jaume i Serra
Joana Aina Jaume i Serra
Rafel Jaume i Serra
Antoni Jaume i Sureda
Elisabet Maria Jaume i Vidal
Onofre Jordà i Perelló
Margalida Juan
Joana Maria Juan i Abadia
Bernat Juan i Amengual
Gabriel Juan i Busquets
Antònia Juan i Camps
Joana Maria Juan i Camps
Antoni Juan i Canyelles
Francesca Juan i Canyelles
Maria Rosa Juan i Canyelles
Rosa Juan i Canyelles
Joan Juan i Capó
Andreu Juan i Carrió
Joana Aina Juan i Cerdà
Maties Juan i Coll
Catalina Juan i Estadas
Josep Juan i Estadas
Catalina Juan i Estrades
Gaietà Juan i Expòsit
Margalida Juan i Matas
Francesca Aina Juan i Monserrat
Jaume Juan i Monserrat
Joana Aina Juan i Monserrat
Catalina Juan i Pastor
Maria Agnès Juan i Pastor
Miquel Juan i Pericàs
Francesca Juan i Pol
Joan Juan i Pol
Pere Juan i Rigo
Àgueda Juan i Salom
Catalina Juan i Salom
Jerònia Juan i Salom
Gabriel Juan i Serra
Catalina Juan i Tugores
Maria Llabrés
Jaume Llabrés i Arbós
Maria Llabrés i Daviu
Antoni Llabrés i Duran
Jaume Llabrés i Meliflor
Bernat Llabrés i Oliver
Jordi Llinàs
Salvador Llinàs
Catalina Llinàs i Canyelles
Joana Maria Llinàs i Canyelles
Joana Aina Llinàs i Marimon
Jordi Llinàs i Martorell
Maria Llinàs i Martorell
Nicolau Llinàs i Vidal
Miquela Lliteras i Canyelles
Joana Maria Llompard i Garcias
Benet Llompard* i Coll
Francesca Llompart i Garcias
Francesca Llull i Carrió


(13 XI 09, 916 registres) (encara en procés de recerca)


(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.
Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada