diumenge, 21 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - JUAN

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):











Gabriel Juan i Amengual
Magdalena Juan i Amengual
Antoni Juan i Amengual
Magdalena Maria Juan i Amengual
Gabriel Juan i Amengual
Pere Joan Juan i Amengual
Bernat Juan i Amengual
Joan Juan i Badia
Pere Joan Juan i Ballester*
Bartomeu Juan i Bennasar
Maria Juan i Bennasar
Andreu Juan i Bennasar
Apol·lònia Juan i Bennasar
Catalina Juan i Bennaser
Guillem Juan i Bennazar^
Gabriel Juan i Bibiloni
Jaume Juan i Busquets
Magí Juan i Cabot
Onofre Juan i Calafat
Francesc Juan i Calafell
Maties Juan i Camps
Maria Juan i Camps
Joana Maria Juan i Camps
Joan Juan i Camps
Beneta Juan i Canyelles
Antoni Juan i Canyelles
Joan Juan i Canyelles
Rosa Maria Juan i Canyelles
Antoni Juan i Canyelles
Pereta Juan i Canyelles
Francesca Juan i Canyelles
Mateu Juan i Canyelles
Margalida Juan i Canyelles
Gabriel Juan i Canyelles
Francesca Juan i Canyelles
Pere Joan Juan i Canyelles
Josep Juan i Canyelles
Francesc Juan i Canyelles
Pereta Maria Juan i Canyelles
Beneta Juan i Canyelles
Pere Juan i Canyelles
Pereta Juan i Canyelles
Gabriel Juan i Canyelles
Pere Josep Juan i Canyelles
Bernat Juan i Canyelles
Gabriel Juan i Canyelles
Andreu Juan i Canyelles
Maria Juan i Canyelles
Antoni Juan i Canyelles
Jaume Juan i Carrió
Andreu Juan i Carrió
Joan Juan i Carrió
Andreu Juan i Carrió
Felip Juan i Carrió
Catalina Maria Juan i Carrió
Felip Juan i Carrió
Coloma Juan i Carrió
Andreu Juan i Carrió
Catalina Juan i Clar
Francesca Juan i Clar
Joana Aina Juan i Coll
Jaume Juan i Coll
Maria Juan i Coll
Margalida Juan i Coll
Rosa Juan i Creus
Pràxedis Juan i Dols
Beneta Juan i Dols
Pere Juan i Dols
Maria Juan i Dols
Maria Juan i Dols
Margalida Juan i Dols
Catalina Juan i Estadas
Joan Juan i Estadas
Bartomeu Juan i Estades
Catalina Tomàs Juan i Estades
Pere Josep Juan i Estades
Bàrbara Juan i Estradas
Gaspar Juan i Estrades
Josep Juan i Estrades
Catalina Tomàs Juan i Estrades
Francesc Juan i Estrades
Antònia Juan i Ferrer
Antònia Juan i Ferrer
Margalida Juan i Ferrer
Joana Maria Juan i Fiol
Joan Juan i Fiol
Miquel Juan i Fiol
Bartomeu Juan i Fiol
Elisabet Maria Juan i Fiol
Jerònia Juan i Fiol
Coloma Juan i Fiol
Andreu Juan i Fiol
Jaume Juan i Fiol
Sebastià Juan i Fiol
Joan Juan i Frau
Francesc Juan i Frau
Margalida Juan i Frau
Joan Juan i Frau
Bernat Juan i Frau
Bartomeu Juan i Frau
Josep Juan i Frau
Antònia Juan i Garau
Margalida Juan i Garau
Maria Juan i Garau
Catalina Juan i Garau
Joan Juan i Garau
Francesca Juan i Garau
Josep Juan i Garau
Maria Juan i Garau
Margalida Juan i Garau
Bàrbara Juan i Garau
Catalina Juan i Garau
Antònia Juan i Homar
Antoni Juan i Homar
Felip Juan i Homar
Rafel Juan i Homar
Francesca Juan i Homar
Pere Juan i Juan
Pere Juan i Juan
Rafel Juan i Llinàs
Catalina Juan i Mas
Catalina Juan i Mas
Beneta Juan i Mas
Francesca Juan i Mas
Pere Josep Juan i Matas
Gabriel Juan i Matas
Mateu Juan i Matas
Margalida Juan i Matas
Francesca Juan i Matas
Jaume Juan i Mervillon
Maria Juan i Monserrat
Bartomeu Juan i Monserrat
Jaume Juan i Monserrat
Margalida Juan i Moyà
Sebastiana Juan i Mulet
Trinitat Raimon (F) Juan i Noguera
Catalina Juan i Noguera
Maria Juan i Oliver
Antònia Juan i Oliver
Sebastià Juan i Palou
Andreu Xavier Juan i Parets
Francesca Maria Juan i Parets
Francesca Maria Juan i Parets
Magdalena Juan i Pastor
Bàrbara Juan i Pastor
Catalina Juan i Pastor
Catalina Juan i Pastor
Maria Agnès Juan i Pastor
Abdó Juan i Pastor
Joan Juan i Pastor
Catalina Juan i Perelló
Bartomeu Gabriel Juan i Pinya
Antònia Maria Juan i Pinya
Jerònia Maria Juan i Pinya
Maria Juan i Planisi
Rafel Juan i Planisi
Jaume Juan i Planisi
Sebastià Juan i Planisi
Jaume Juan i Planisi
Honorat Juan i Planisi
Magdalena Juan i Planisi
Rafel Juan i Planisi
Francesca Juan i Pol
Joan Juan i Pol
Gabriel Juan i Pol
Joan Juan i Ramis
Bàrbara Juan i Ramis
Pere Juan i Rigo
Pere Juan i Rigo
Pere Juan i Rigo
Joan Juan i Rosselló
Josep Juan i Rosselló
Miquel Juan i Rotger
Jaume Juan i Rotger
Miquela Juan i Rotger
Coloma Juan i Rotger
Leonor Juan i Rotger
Antoni Juan i Salom
Jaume Juan i Salom
Miquel Juan i Salom
Magdalena Juan i Sanoguera
Maria Juan i Sanoguera
Maria Juan i Serra
Sebastiana Juan i Serra
Catalina Juan i Serra
Bartomeu Juan i Serra
Margalida Juan i Serra
Bartomeu Juan i Serra
Pere Juan i Serra
Joana Aina Juan i Sunyer
Miquel Juan i Sureda
Francesca Juan i Sureda
Jaume Juan i Tortella
Catalina Juan i Tugores
Joan Jesús Juan i Vich
Antoni Juan i Zanoguera
Antònia Juan i Zanoguera
Joan Juan i Zanoguera
Jaume Juan i Zanoguera
Pere Josep Juan* i Rayó
s/n Juan* i Rayó
(21 II '10, 201 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada