diumenge, 21 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - L

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):Guillermo Landa Ferragut
Josep Félix Landa i Ferragut
Jordi Landeira i Martí
Pere Llabrés (Lebres)
Bartomeu Llabrés i Barrera
Catalina Llabrés i Barrera
Magdalena Llabrés i Capó
Maria Llabrés i Capó
Jaume Llabrés i Capó
Joan Llabrés i Capó
Antònia Llabrés i Capó
Magdalena Llabrés i Capó
Antoni Llabrés i Capó
Antònia Llabrés i Cardell
Antònia Llabrés i Català
Sebastià Llabrés i Català
Catalina Llabrés i Duran
Antònia Llabrés i Duran
Maria Llabrés i Duran
Jaume Bruno Llabrés i Garcias
Bartomeu Marçal Llabrés i Gilabert ('Llebres')
Pau Llabrés i Mas
Catalina Llabrés i Meliflor
Antoni Llabrés i Meliflor
Jaume Llabrés i Meliflor
Antoni Llabrés i Meliflor
Josep Llabrés i Pol
Pau Lladó i Duran
Joana Lladó i Juan
Francesca Lladó i Mascaró
Antònia Lladó i Munar
Pau Lladó i Oliver
Elisabet Maria Lladó i Oliver
Joan Lladó i Palmer
Jaume Lladó i Palmer
Aina Lladó i Palmer
Miquel Lladó i Vidal
Antònia Lladó i Vidal
Jeroni Llaneras i Cabot
Ponç Llaneras i Cabot
Mateu Llaneras i Cabot
Margalida Llaneras i Juan
Catalina Llaneras i Juan
Sebastià Llaneras i Llompart
Maria Llinàs i Bestard
Catalina Llinàs i Bestard
Antònia Llinàs i Bestard
Margalida Llinàs i Bestard
Pere Llinàs i Bestard
Nicolau Llinàs i Bestard
Antònia Llinàs i Bestard
Bartomeu Llinàs i Bestard
Antònia Llinàs i Bestard
Francesca Llinàs i Bestard
Elionor Llinàs i Bestard
Bartomeu Llinàs i Bestard
Nicolau Llinàs i Canyelles
Antònia Llinàs i Canyelles
Jordi Llinàs i Canyelles
Joana Maria Llinàs i Canyelles
Elionor Llinàs i Capellà
Nicolau Llinàs i Crespí
Catalina Llinàs i Crespí
Jordi Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Martorell
Maria Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Martorell
Bartomeu Llinàs i Ramis
Francesca Maria Llinàs i Ramis
Jaume Llinàs i Ramis
Maria Llinàs i Ramis
Nicolau Llinàs i Ramis
Jordi Llinàs i Ramis
Maria Francesca Llinàs i Ramis
Antònia Llinàs i Salvà
Maria Elisabet Llinàs i Salvà
Joana Maria Llinàs i Vidal
Nicolau Llinàs i Vidal
Bartomeu Llinàs i Vidal
Joan Llobera i Vanrell
Damià Llobera i Vanrell
Joana Llobera i Vanrell
Elisabet Llobet i Castellà
Francesca Llobet i Comas
Maria Agnès Llobet i Deià
Maria Guadalupe Llodrà i Perelló
Fernando Hermógenes Llodrà i Perelló
Joan Enric Llodrà i Perelló
Marta Llodrà i Perelló
Benet Llompard i Garcia
Catalina Llompart i Garcias
Joana Maria Llompart i Garcias
Catalina Llompart i Palou
Joan Llompart i Salom
Esteve Llosada i Ambròs
Jaume Llosada i Ambròs
Josep Llull i Perelló
Josep Llull i Perelló
Antoni Llull i Veny
Angel López Pérez
Antoni Manuel Lozano i Estarellas
Maria Lucas i Crespí
Antònia Maria Lucas i Crespí
Maria Lucena i Picornell
Francesc Lucena i Picornell
(21 II '10, 105 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada