dilluns, 22 de febrer de 2010

Naixements a Marratxí - M

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):

Paula Machado Cano
Maria Macite*? i Mateu
Maria Ascensió Maestre i Oliver
Francesca Maimó i Ramis
Elisabet Maimó i Ramis
Antoni Mairata i Serra
Catalina Mairata i Vich
Antònia Mairata i Vich
Margalida Mairata i Vich
Maria Isabel Maldonado Muñoz
Miquel Marçal Mallol i Cabot
Pere Mallol i Gelabert
Bàrbara Mallol i Genestar
Joana Marçala Mallol i Seguí
Joana Maria Manera i Llabrés
Joan Baptista Manera i Sastre
Maria Manresa i Bou
Catalina Manresa i Momblach
Francesca Manresa i Monblanch
Catalina Manresa i Sastre
Sebastià Manresa i Sastre
Joan Manresa i Sastre
Aurelio Manzano i Jaume
Maria Marcadal^ i Estarellas
Catalina Marcadal^ i Estarellas
Apol·lònia March i Fullana
Miquel March i Fullana
Joan March i Fullana
Montserrada March i Fullana
Joan March i Fullana
Esperança March i Reynés
Llorenç March i Reynés
Joana Maria March i Santandreu
Miquel March i Santandreu
Miquel March i Santandreu
Esperança March i Santandreu
Miquel March i Santandreu
Miquel March i Serra
Maria March i Serra
Martí March i Serra
Antònia March i Vicens
Margalida Marcó i Pons
Aina Maria Marí i Amer
Elisabet Marí i Bernague
Bartomeu Marí i Carrió
Francesca Marí i Carrió
Pere Antoni Marí i Carrió
Bartomeu Marí i Carrió
Rita Marí i Costa
Eduard Marí i Escandell
Josep Lluís Marí i Estades
Joana Aina Marí i Fiol
Josep Marí i Fiol
Coloma Marí i Fiol
Josep Marí i Fiol
Antoni Marí i Font
Francesca Marí i Gómez
Vicenç Josep Marí i Gómez
Dolors Marí i Gómez
Joan Marí i Gómez
Maria Marí i Palou
Coloma Marí i Palou
Josep Marí i Palou
Maria Marí i Pinya
Jaume Marí i Tur
Gabriel Marín i Gallego
Antonia Marqués Conde
Joana Aina Marquès i Isern
Antoni Marquès i Isern
Antoni Marquès i Isern
Catalina Marroig i Coll
Salvador Martí i Amengual
Melcion Martí i Amengual
Gabriel Martí i Amengual
Jaume Martí i Amengual
Jaume Martí i Amengual
Gabriel Martí i Amengual
Antoni Martí i Amengual
Agnès Martí i Barceló
Joan Miquel Martí i Barceló ("Barsello")
Margalida Martí i Busquet^
Jaume Martí i Busquets
Maria Isabel Martí i Calafat
Antoni Martí i Calafat
Jaume Joaquim Martí i Canyelles
Bartomeu Josep Martí i Dols ("Marty")
Teresa Martí i Dorat
Joan Miquel Martí i Dorat
Manolita^ Martí i Dumas
Jordi Martí i Dumas
Margalida ("Margarit Martí i Fàbregas
Rafel Martí i Fàbregas
Gabriel Martí i Fàbregas
Pere Bernat Martí i Jaume
Bartomeu Josep Martí i Jaume
Josep Martí i Tomàs
Aina Martín i Ocaña
Pascual Martínez Bernal
José Antonio Martínez Collado
José Ramón Martínez Fernández
Bernardo Martínez Fernández
Ana Maria Martínez García
Josep Tomàs Martínez i Bernal
Joan Pere Martínez i Bernal
Pere Josep Martínez i Bover
Josep Àngel Martínez i Bover
Maria de la Pietat Martínez i Estrems
Joan Martínez i Fernández
Joan Ramon Martínez i Musons
Ramon Salvador Martínez i Musons
Julià Joan Martínez i Musons
Jaume Martínez i Rosich
Joana Aina Martínez i Socias
Pere Mascaró
Antonina* Mascaró ("Mascarona")
Jaume Mascaró (Masquaro)
Bartomeu Mascaró i Creus
Miquel Josep Mascaró i Estela
Jaume Joaquim Mascaró i Estela
Jaume Joaquim Mascaró i Estela
Catalina Mascaró i Garau
Antoni Mascaró i Garau
Guillem Mascaró i Garau
Bàrbara Mascaró i Garau
Antoni Mascaró i Garau
Margalida Mascaró i Garau
Guillem Mascaró i Garau
Francesca Mascaró i Garau
Joan Benet Mascaró i Gelabert
Gabriel Mascaró i Gelabert
Bartomeu Mascaró i Grau
Bartomeu Mascaró i Martorell
Guillem Mascaró i Martorell
Guillem Mascaró i Martorell
Francesca Mascaró i Martorell
Catalina Mascaró i Martorell
Guillem Mascaró i Martorell
Bartomeu Mascaró i Martorell
Guillem Mascaró i Martorell
Joana Maria Mascaró i Quetglas
Jaume Mascaró i Quetglas
Joana Mascaró i Reus
Joana Masot i Estadas
Maria Masot i Serra
Jaume Massanet i Díaz
Joan Massanet i Prohens
Miquel Massot i Canyelles
Guillem Massot i Canyelles
Maria del Mar Massot i Isern
Andreu Massot i Isern
Andreu Massot i Isern
Joan Massot i Muntaner
Guillem Massot i Muntaner
Guillem Mateu i Aloy
Bàrbara Mateu i Cantallops
Jerònia Mateu i Cantallops
Llorenç Mateu i Frau
Joan Mateu i Frau
Maria Mateu i Frau
Pau Mateu i Gelabert
Catalina Mateu i Perelló
Margalida Mateu i Perelló
Miquel Mateu i Roca
Bartomeu Mateu i Serra
Francesca Mayans i Rigo
Maria Dolors Mayans i Rigo
Nativitat Mayans i Rigo
Nadal Benet Mayol
Antoni Mayol ("Majoll")
Antoni Mayol i Colom
Maties Mayol i Colom
Josepa Mayol i Escandell
Francesca Mayol i Grimalt
Gabriel Mayol i Llopis
Apol·lònia Mayol i Mas
Miquela Mayol i Mas
Maria Mayol i Noguera
Josep Mayol i Noguera
Catalina Mayol i Pocoví
Joan Miquel Mayol i Pol
Pere Mayol i Reus
Antoni Mayol i Sampol
Margalida Mayol i Sampol
Antònia Mayol i Sastre
Josep Mayol i Vich
Margalida Mayol i Vich
Antoni Mayrata i Canyelles
Antoni Mayrata i Sanoguera
Catalina Mayrata i Serra
Esperança Mayrata i Vich
Catalina Mayrata i Vich
Magdalena Mayrata i Vich
Magdalena Mayrata i Zanoguera
Catalina Mayrata i Zanoguera
Sebastià Mayrata i Zanoguera
Núria Caterina Melià i Aguiló
Joan Jesús Menéndez i Torres
Joan Mercadal i Canyelles
Antoni Mercadal i Canyelles
Catalina Mercadal i Canyelles
Sebastiana Mercadal i Contestí
Pere Josep Mercadal i Estarellas
Catalina Mercadal i Estarellas
Josep Mercadal i Estarellas
Pere Josep Mercadal i Juan
Rafel Mercadal i Juan
Francesca Mercadal i Pocoví
Catalina Mercadal i Pocoví
Josep Mercadal i Pocoví
Maria Mercadal i Pocoví
Francesca Mercadal i Pocoví
Antònia Mercadal i Pocoví
Segbastiana Mercadal i Sans
Joan Mercadal* i Estarellas
Joan Mercant i Seguí
Magdalena Merino i Ferriol
Rosalia Merino i Ferriol
Antoni Mesquida i Amengual
Magdalena Mesquida i Amengual
Joana Mesquida i Cabot
Lluc Marçal Mesquida i Cabot
Maties Mesquida i Ferrer
Magdalena Mesquida i Ferrer
Joana Aina Maria Mesquida i Frau
Lluc Mesquida i Frau
Lluc Mesquida i Frau
Joana Maria Mesquida i Frau ("Masquida")
Joana Maria Mesquida i Juan
Maties Mesquida i Juan
Francesca Mesquida i Juan
Margalida Mesquida i Juan
Magdalena Mesquida i Juan
Joan Mesquida i Mir
Maria Mesquida i Mir
Antònia Maria Mesquida i Mir
Pere Francesc Mesquida i Ordinas
Francesca Mesquida i Ordinas
Josep Mesquida i Ordinas
Joana Maria Mesquida i Ordinas
Antoni Mesquida i Ordinas
Magdalena Mesquida i Ordinas
Maties Mesquida i Ordinas
Maria Margalida Mesquida i Ordinas
Martí Mesquida i Ripoll
Antoni Mesquida i Ripoll
Maria Agnès Mesquida i Ripoll
Maties Mesquida i Salamanca
Jaume Mesquida i Serra
Jerònia Mesquida i Veny
Cristòfor Mestra i Serra
Bernat Mestra i Serra
Martí Mestra i Serra
Bernat Mestre i Manresa
Rafel Mestre i Manresa
Catalina Mestre i Manresa
Bartomeu Mestre i Ramis
Rafel Mestre i Serra
Bernat Mestre i Serra
Catalina Mestre Serra
Maria Miguel
Antònia Maria Miguel
Joan Miguel (?)
Francesca Miguel (?)
Josep Millet i Marrahi
Joan Miralles i Bestard
Joan Miralles i Bestard
Catalina Miralles i Bestard
Antònia Miralles i Bestard
Jerònia Miralles i Canyelles
Miquel Miralles i Canyelles
Francesc Miralles i Canyelles
Joan Miralles i Canyelles
Maria Miralles i Canyelles
Bartomeu Miralles i Canyelles
s/n Miralles i Canyelles
Antònia Miralles i Canyelles
Joan Miralles i Canyelles
Joan Miralles i Canyelles
Joan Miralles i Cloquell
Bartomeu Miralles i Cocoví
Pere Miralles i Crespí
Miquel Miralles i Crespí
Miquel Antoni Miralles i Crespí
Joan Marçal Miralles i Garau
Antoni Miralles i Garau (Guerau)
Joan Josep Miralles i Jaume
Joan Baptista Marçal Miralles i Jaume
Antònia Miralles i Pocoví
Miquel Miralles i Pocoví
Maria Miralles i Pocoví
Joana Miralles i Pocoví
Paula Miralles i Pocoví
Joan Miralles i Pocoví
Antònia Miralles i Pocoví
Francesca Miralles i Pocoví
Catalina Miralles i Pocoví
Antònia Maria Miralles i Pocoví ['Mirayas´]
Joan Miralles i Roca
Joan Miralles i Roca
Joan Miralles i Roca
Miquel Miralles i Roca
Bartomeu Miralles i Roca
Francesca Miralles i Roca
Joan Mateu Miralles i Santandreu
Bartomeu Miralles i Serra
Bartomeu Miralles i Serra
Catalina Maria Miralles i Serra
Antònia Miralles i Serra
Joan Josep Marçal Miralles i Serra
Arnau Miralles i Serra
Antoni Miralles i Serra*
Antoni Jaume Miralles i Torrens
Rafel Miranda i Coll
Maria Miranda i Coll
Bartomeu Modoy^ i Amengual
Maria Modoy^ i Amengual
Rafel Monar i Thomàs
Joan Monblanch i Ramis
Joan Monserrat i Amengual
Joana Aina Monserrat i Cabot
Joana Aina Monserrat i Cabot
Rafel Monserrat i Jaume
Magdalena Monserrat i Nadal
Catalina Monserrat i Nadal
Joan Monserrat i Nadal
Rafel Monserrat i Quetglas
Antoni Monserrat i Quetglas
Margalida Monserrat i Quetglas
Damià Monserrat i Ramon
Josep Monserrat i Ramon
Maria Monserrat i Serra
Bartomeu Monserrat i Serra
Sebastià Monserrat i Serra
Joan Monserrat i Serra
Pràxedis Monserrat i Serra
Bartomeu Monserrat i Socias
Francesca Montaner i Castanyer
Joan Montaner^ i Castanyer
Francesca Montblach i Ramis
Miquel Monzon i Canyelles
Francesca Mora i Beltran
Jordi Mora i Beltran
Lluís Mora i Beltran
Pere Mora i Beltran
Joan Mora i Busquets
Josep Maria Mora i Canyelles
Joan Mora i Coll
Francesca Mora i Mesquida
Pere Benet Mora*
Lluís Moragues i Muntaner
Ramon Lluís Moragues i Suau
Luis Moratalla Irles
Joana Morell
Pere Josep Morell i Barrera
Joana Aina Morell i Capellà
Miquel Morell i Oliver
Antònia Aina Morell i Vich
Lluc Morell i Vich
Gabriel Morell i Vich
Paula Morell i Vich
Daniel Moreno i Pineda
Margalida Morey i Andreu
Rafel Morey i Andreu
Rafel Morey i Coll
Margalida Morey i Coll
Joana Maria Morey i Crespí
Francesca Morey i Crespí
Maria del Carme Morey i Crespí
Catalina Morey i Frau
Antònia Morey i Gamundí
Miquel Morey i Ribot
Catalina Morro i Albertí
Sebastiana Morro i Bibiloni
Francesca Morro i Bibiloni
Joana Aina Morro i Bibiloni
Catalina Morro i Bibiloni
Francesc Morro i Bibiloni
Bernat Morro i Bibiloni
Antònia Morro i Bibiloni
Margalida Morro i Bibiloni
Maria Morro i Bibiloni
Antoni Morro i Bibiloni
Sebastiana Morro i Cànaves
Catalina Morro i Cànovas
Antònia Morro i Cànovas
Coloma Morro i Cànovas
Julià Morro i Cànovas
Antoni Morro i Cànoves
Francesca Morro i Canyelles
Antoni Morro i Canyelles
Joana Morro i Canyelles
Mateu Morro i Daviu
Antònia Morro i Frontera
Bartomeu Morro i Frontera
Catalina Morro i Frontera
Miquel Morro i Frontera
Joana Aina Morro i Frontera
Joan Morro i Murat
Jaume Morro i Murat
Antoni Morro i Riera
Bàrbara Morro i Sastre
Pere Josep Morro* i Garau*
Manuel Mourelo Rua
Maria Elena Mourelo Rua
Margarita Mourelo Rua
Fidel Mourelo Rua
Manuela Mozo i Balaguer
Isaïes Mozo i Balaguer
Antoni Muiño i Calafat
Pere Munar i Bover
Antònia Munar i Cabot
Bartomeu Munar i Cifre
Joan Francesc Munar i Cifre
Joan Munar i Ferragut
Maria Munar i Ferragut
Miquela Munar i Frau
Margalida Munar i Frau
Rafel Munar i Jaume
Antoni Munar i Jaume
Bartomeu Munar i Jaume
Sebastià Munar i Jaume
Apol·lònia Munar i Jaume
Miquela Munar i Jaume
Joana Maria Munar i Jaume
Antònia Munar i Jaume
Joana Aina Munar i Jaume
Rafel Munar i Jaume
Antònia Munar i Jaume
Sebastià Munar i Jaume
Rafel Munar i Jaume
Miquela Munar i Magraner
Bartomeu Munar i Matas
Antònia Munar i Matas
Miquel Munar i Pascual
Montserrat Munar i Pascual
Antoni Munar i Ramis
Miquel Munar i Ribas
Catalina Marçala Muntaner
Miquel Muntaner i Alomar
Antoni Muntaner i Alomar
Arnau Muntaner i Castanyer
Antònia Muntaner i Castanyer
Miquel Muntaner i Castanyer
Joan Muntaner i Crespí
Arnau Muntaner i Frau
Arnau Muntaner i Frau
Maria Muntaner i Gili
Magdalena Muntaner i Gili
Antoni Muntaner i Lliteras
Margalida Muntaner i Martí
Gaietana Muntaner i Martí
Josep Muntaner i Pericàs
Maria Muntaner i Planisi
Pere Joan Muntaner i Planisi
Jerònia Maria Muntaner i Pou
Jerònia Maria Muntaner i Pou
Catalina Muntaner i Ramis
Antoni Muntaner i Ramis
Elisabet Muntaner i Ribas
Francesca Muntaner i Rigo
Apol·lònia Muntaner i Rigo
Emili Muntaner i Salom
Jaume Muntaner i Trias
Magdalena Muntaner i Trias
Francisca Muños Vera
Fabiola Muñoz Quirós
(22 II '10, 466 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada