dissabte, 6 de març de 2010

Naixements a Marratxí - PALOU

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Antoni Maria Palou de Comasema i Sánchez
Francesca Palou i Amengual
Pere Antoni Palou i Amengual
Felip Palou i Amengual
Bartomeu Palou i Amengual
Bartomeu Palou i Amengual
Felip Palou i Amengual
Pere Antoni Palou i Amengual
Bartomeu Palou i Amengual
Francesc Bonaventura Palou i Amengual
Joan Palou i Armengual
Pere Palou i Barrera
Montserrada Palou i Barrera
Francesca Palou i Barrera
Magdalena Palou i Bestard
Catalina Palou i Bestard
Pere Palou i Bestard
Felip Palou i Canyelles
Antoni Palou i Canyelles
Margalida Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Marçal Palou i Canyelles
Pere Antoni Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Bàrbara Palou i Canyelles
Antoni Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Margalida Palou i Canyelles
Elisabet Palou i Canyelles
Antònia Palou i Canyelles
Francesca Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Marçal Palou i Canyelles
Antoni Palou i Canyelles
Margalida Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Coloma Palou i Canyelles
Francesca Palou i Canyelles
Joan Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Joan Palou i Carrió
Felip Palou i Carrió
Guillem Josep Marçal Palou i Carrió
Francesc Palou i Carrió
Maria Palou i Carrió
Miquel Josep Marçal Palou i Carrió
Francesc Palou i Carrió
Joan Palou i Carrió
Maria Palou i Carrió
Maria Palou i Coll
Guillem Palou i Coll
Bartomeu Palou i Coll
Bartomeu Palou i Corró
Guillem Palou i Corró
Bernat Palou i Creus
Maria Palou i Estarellas
Bernat Palou i Estarellas
Francesca Palou i Estarellas
Joan Palou i Estarellas
Mateu Palou i Estarellas
Francesc Palou i Estarellas
Felip Palou i Estarellas
Maria Palou i Estarellas
Maria del Carme Palou i Forteza
Francesc Palou i Frau
Pere Antoni Palou i Frau
Bernat Palou i Frau
Antònia Palou i Frau
Maria Palou i Frau
Antònia Palou i Galiana
Marçal Palou i Galiana
Antoni Palou i Gomila
Jerònia Palou i Gomila
Margalida Palou i Grau
Francesc Mariano Palou i Horrach
Felip Palou i Miralles
Beneta Palou i Oliver
Guillem Palou i Oliver
Bartomeu Palou i Oliver
Francesca Palou i Oliver
Maria Palou i Oliver
Pere Antoni Palou i Oliver
Guillem Palou i Palou
Maria Palou i Palou
Maria Palou i Palou
Guillem Palou i Palou
Magdalena Palou i Palou
Joan Palou i Palou
Antoni Palou i Ramis
Marçal Palou i Ramis
Francesca Palou i Ramis
Pere Palou i Ramis
Margalida Palou i Ramis
Bartomeu Palou i Rigo
Marçal Palou i Rigo
Joana Maria Palou i Serra
Josep Palou i Serra
Montserrada Palou i Serra
Francesca Palou i Serra
Pere Antoni Palou i Serra
Magdalena Palou i Serra
Maria Montserrada Palou i Serra
Beneta Palou i Serra
Francesc Palou i Socias
Joan Palou i Socias
Bartomeu Palou i Socias
Guillem Palou i Socias
Joan Palou i Socias
Felip Palou i Socias
Francesca Palou i Socias
Felip Palou i Socias
Pere Antoni Palou i Socias
Beneta Palou i Socias
Beneta Palou i Socias
Pere Antoni Palou i Socias
Joan Palou i Socias
Maria Montserrada Palou i Socias
Guillem Palou i Socias
Guillem Palou i Socias
Francesc Palou i Socias
Montserrada Palou i Socias
Antoni Palou i Tomàs
Elisabet Palou i Torrandell
Catalina Palou i Torres
Maria Palou i Torres
Catalina Palou i Vich
Pere Palou i Vich
Antoni Palou i Vich
Magdalena Palou i Vich

(6 III '10, 135 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada