dimarts, 30 de març de 2010

Naixements a Marratxí - VICH

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Maria Esperança Vich i Bibiloni
Mateu Marçal Vich i Bibiloni ("Babiloni")
Joan Vich i Bota
Guillem Vich i Bota
Àngela Maria Vich i Canyelles
Àngela Vich i Canyelles
Josep Vich i Canyelles
Francesca Vich i Canyelles
Miquel Vich i Colom
Miquel Vich i Colom
Pau Vich i Colom
Pere Vich i Dols
Joan Vich i Dols
Miquel Vich i Dols
Antònia Vich i Dols
Pau Vich i Frontera
Antònia Vich i Frontera
Joan Vich i Frontera
Joan Vich i Frontera
Catalina Vich i Frontera
Antònia Vich i Frontera
Maria Vich i Frontera
Joan Vich i Frontera
Esperança Vich i Garau
Catalina Vich i Garau
Antoni Vich i Garau
Magdalena Vich i Garau
Antònia Vich i Garau
Francesca Vich i Garau
Joan Vich i Horrach
Antoni Vich i Juan
Antònia Vich i Juan
Catalina Vich i Juan
Joan Vich i Juan
Coloma Vich i Juan
Sebastià Vich i Juan
Margalida Vich i Juan
Rafel Vich i Juan
Francesca Vich i Juan
Miquel Vich i Juan
Josep Vich i Llabrés
Catalina Vich i Llabrés
Beneta Vich i Llabrés
Catalina Vich i Mas
Catalina Vich i Mas
Esperança Vich i Mas
Rafel Vich i Mas
Bartomeu Vich i Mas
Sebastià Vich i Mas
Pau Vich i Massanet
Joan Vich i Massanet
Antònia Vich i Matas
Antònia Vich i Matas
Francesc Vich i Matas
Maties Vich i Matas
Paula Vich i Matas
Miquel Vich i Matas
Pere Josep Vich i Matas
Antònia Vich i Matas
Vicenç Vich i Matas
Francesc Vich i Mates
Margalida Vich i Moll
Catalina Vich i Moll
Antònia Vich i Moll
Catalina Vich i Monserrat
Sebastiana Vich i Monserrat
Coloma Vich i Monserrat
Miquel Vich i Monserrat
Margalida Vich i Oliver
Bernat Vich i Oliver
Maria del Carme Vich i Oliver
Bernat Maria Vich i Oliver
Catalina Vich i Oliver
Bernat Vich i Oliver
Esperança Vich i Oliver
Antoni Vich i Oliver
Francesca Vich i Oliver
Miquel Vich i Parets
Pere Marçal Vich i Payeres
Margalida Vich i Picornell
Bartomeu Vich i Picornell
Bartomeu Vich i Picornell
Magdalena Vich i Picornell
Pere Josep Vich i Picornell
Francesc Vich i Picornell
Coloma Vich i Pizà
Margalida Vich i Pizà
Jaume Joan Vich i Riutord
Catalina Vich i Salom
Gabriel Vich i Salom
Antònia Maria Vich i Salom
Joan Vich i Santandreu
Francesca Vich i Santandreu
Esperança Vich i Santandreu
Mateu Vich i Santandreu
Antoni Vich i Santandreu
Maria Vich i Santandreu
Catalina Vich i Santandreu
Antoni Vich i Serra
Catalina Vich i Serra
Magdalena Vich i Serra
Antònia Vich i Serra
Maria Rosa Vich i Serra
Antònia Vich i Serra
Joan Vich i Serra
Maria Vich i Serra
Melcior Vich i Serra
Bartomeu Vich i Serra
Margalida Vich i Serra
Antoni Vich i Serra*

(110 registres; encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada