dimecres, 31 de març de 2010

Naixements a Marratxí - VIDAL

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Nicolau Vidal
Damià Vidal i Amengual
Pereta Vidal i Amengual
Maria Vidal i Amengual
Bartomeu Vidal i Amengual
Margalida Vidal i Amengual
Antònia Vidal i Amengual
Joana Maria Vidal i Balaguer
Bartomeu Vidal i Balaguer
Tomàs Vidal i Ballester
Coloma Vidal i Barceló
Maria Vidal i Barceló
Jaume Vidal i Bestard
Catalina Vidal i Bestard
Magdalena Vidal i Bestard
Joan Vidal i Bestard
Maria Vidal i Bestard
Antònia Vidal i Bestard
Margalida Vidal i Bestard
Margalida Vidal i Bestard
Jaume Vidal i Bestard
Antònia Vidal i Bestard
Francesca Aina Vidal i Bestard
Jaume Vidal i Bestard
Guillem Vidal i Bibiloni
Magdalena Vidal i Brunet
Pau Vidal i Brunet
Jaume Vidal i Canyelles
Francesca Vidal i Capellà
Pere Joan Vidal i Capellà
Josep Vidal i Capellà
Antoni Vidal i Capellà
Damià Vidal i Capellà
Antoni Vidal i Capellà
Francesca Vidal i Capellà
Bernat Antoni Vidal i Capellà
Elisabet Vidal i Coll
Pere Josep Vidal i Coll
Catalina Vidal i Coll
Bartomeu Vidal i Crespí
Aina Vidal i Crespí
Francesca Vidal i Crespí
Jaume Vidal i Creus
Antònia Vidal i Creus
Miquel Vidal i Creus
Josep Vidal i Creus
Antoni Vidal i Creus
Antoni Vidal i Creus
Margalida Vidal i Creus
Josep Vidal i Creus
Maria Vidal i Estarellas
Pereta Vidal i Estarellas
Josep Vidal i Ferrer
Francesca Vidal i Ferrer
Francesca Vidal i Ferrer
Isabel Vidal i Font
Antònia Vidal i Frontera
Joana Aina Vidal i Frontera
Antònia Vidal i Frontera
Jaume Vidal i Frontera
Josep Vidal i Frontera
Maria Vidal i Frontera
Joan Vidal i Garau
Gabriel Vidal i Jaume
Gabriel Vidal i Jaume
Antoni Vidal i Juan
Francesc Vidal i Juan
Joan Vidal i Juan
Catalina Vidal i Mairata
Elisabet Vidal i Mairata
Miquel Vidal i Marquès
Elisabet Maria Vidal i Mates^
Joan Vidal i Mayol
Catalina Vidal i Mayrata
Joana Aina Vidal i Mayrata
Antònia Vidal i Monserrat
Antònia Vidal i Monserrat
Elisabet Maria Vidal i Monserrat
Pràxedes Vidal i Monserrat
Gabriel Vidal i Monserrat
Pere Josep Vidal i Monserrat
Joan Vidal i Monserrat
Elisabet Maria Vidal i Mulet
Joan Vidal i Mulet
Antoni Vidal i Mulet
Pere Josep Vidal i Mulet
Nicolau Vidal i Mulet
Francesca Maria Vidal i Mulet
Antònia Vidal i Muntaner
Miquel Vidal i Muntaner
Maria Vidal i Noguera
Josep Vidal i Oliver
Pere Vidal i Oliver
Pere Vidal i Oliver
Josep Vidal i Planisi
Francesca Vidal i Planisi
Pere Joan Vidal i Planisi
Francesca Vidal i Riutort
Llorenç Vidal i Roselló
Gaspar Vidal i Roselló
Antoni de Pàdua Vidal i Rotger
Salvador Vidal i Salom
Elisabet Vidal i Salvà
Maria Vidal i Salvà
Jaume Vidal i Salvà
Damià Vidal i Salvà
Miquel Vidal i Salvà
Jerònia Vidal i Salvà
Pere Josep Vidal i Salvà
Antoni Vidal i Salvà
Pere Josep Vidal i Salvà
Damià Vidal i Salvà
Sebastià Vidal i Salvà
Joan Vidal i Seda
Josep Vidal i Serra
Elisabet Vidal i Serra
Francesc Vidal i Serra
Francesc Vidal i Sureda
Pere Josep Vidal i Sureda
Mariagna Rosa Vidal i Sureda
Jaume Vidal i Sureda
Josep Miquel Vidal i Sureda
Jaume Vidal i Sureda*
Miquela Vidal i Torres
Miquela Vidal i Torres
Antoni Vidal i Tugores
Pere Josep Vidal i Tugores
Margalida Vidal i Tugores
Antoni Vidal i Tugores
Catalina Vidal i Tugores
Maria Vidal i Tugores
Maria Vidal i Tugores
Bartomeu Vidal i Vidal
Joan Vidal i Vidal
Magdalena Vidal i Vidal
Josep Vidal i Vidal
Antoni Vidal i Vidal
Maria Vidal i Vidal
Magdalena Vidal i Vidal

(139 registres; encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada