divendres, 12 de març de 2010

Naixements a Marratxí - RIGO

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Bàrbara Rigo i Artigues
Guillem Rigo i Artigues
Maria Rigo i Barceló
Margalida Rigo i Barceló
Bartomeu Rigo i Barceló
Antoni Rigo i Barceló
Joan Rigo i Barceló
Antònia Rigo i Barceló
Antoni Rigo i Barceló
Maria Rigo i Barceló*
Miquel Rigo i Barrera
Vicenç Rigo i Barrera
Martí Rigo i Barrera
Miquel Rigo i Barrera
Antònia Rigo i Barrera
Aina Rigo i Barrera
Guillem Rigo i Barrera
Bernat Rigo i Barrera
Maria Bonaventura Rigo i Barrera
Aina Maria Rigo i Barrera
Bernat Rigo i Barrera
Bernat Rigo i Bestard
Maria Rigo i Bestard
Catalina Rigo i Bestard
Miquel Rigo i Borràs
Anita^ Rigo i Borràs
Beneta Rigo i Busquets
Margalida Rigo i Campins
Rafel Rigo i Campins
Antoni Rigo i Campins
Rafel Rigo i Campins
Jaume Rigo i Campins
Miquela Rigo i Campins
Margalida Rigo i Campins
Miquela Rigo i Campins
Guillem Rigo i Canyelles
Bernat Rigo i Canyelles
Miquel Rigo i Canyelles
Vicenç Rigo i Canyelles
Arnau Rigo i Canyelles
Maria Rigo i Canyelles
Francesca Rigo i Canyelles
Maria Rigo i Canyelles
Francesca Rigo i Canyelles
Beneta Rigo i Canyelles
Esperança Rigo i Canyelles
Antoni Rigo i Canyelles
Marçal Rigo i Canyelles
Bàrbara Rigo i Canyelles
Guillem Rigo i Carrió
Miquel Rigo i Carrió
Joan Rigo i Carrió
Arnau Rigo i Carrió
Miquel Rigo i Carrió*
Guillem Rigo i Coll
Joan Rigo i Coll
Bernat Josep Joaquim Rigo i Coll
Simona Esperança Cat Rigo i Colluccini
Joan Rigo i Company
Joana Maria Rigo i Company
Arnau Rigo i Company
Beneta Rigo i Company
Catalina Rigo i Company
Joana Aina Rigo i Company
Joan Rigo i Company
Joan Rigo i Company
Antònia Rigo i Company
Maria Rigo i Humbert
Margalida Rigo i Humbert
Antoni Rigo i Jaume
Guillem Joan Rigo i Marroig
Llorenç Rigo i Mulet
Maria Rigo i Mulet
Francesca Aina Rigo i Oliver
Guillem Rigo i Palou
Maria Rigo i Palou
Bartomeu Rigo i Palou
Jaume Rigo i Palou
Guillem Rigo i Palou
Pere Antoni Rigo i Palou
Beneta Rigo i Palou
Bartomeu Rigo i Palou
Guillem Rigo i Palou
Josep Rigo i Palou
Pràxedis Rigo i Palou
Francesc Rigo i Palou
Antònia Aina Rigo i Pizà
Joana Rigo i Ramis
Francesca Rigo i Ramis
Francesca Rigo i Ramis
Pràxedis Rigo i Ramis
Bernat Rigo i Ramis
Margalida Rigo i Ramis
Miquel Rigo i Ramis
Miquel Rigo i Ramis
Maria Rigo i Ramis
Maria Rigo i Ramis
Miquel Rigo i Rigo
Antònia Rigo i Rigo
Francesca Rigo i Rigo
Francesca Rigo i Rigo
Llorenç Rigo i Rigo
Miquel Rigo i Rigo
Antònia Rigo i Rigo
Jaume Rigo i Rigo
Pràxedis Rigo i Roca
Bartomeu Rigo i Roca
Pere Rigo i Roca
Pràxedis Rigo i Roca
Francesca Rigo i Roca
Bartomeu Rigo i Roca
Jaume Rigo i Roig
Bartomeu Rigo i Roig
Bernat Rigo i Romaguera
Pràxedis Rigo i Roselló
Vicenç Rigo i Rosselló
Guillem Rigo i Rosselló
Antònia Aina Rigo i Rosselló
Bernat Rigo i Rosselló
Sebastià Rigo i Rosselló
Josep Rigo i Rosselló
Josep Rigo i Rosselló
Sebastià Rigo i Rosselló
Guillem Rigo i Rosselló
Pràxedis Rigo i Rosselló
Miquel Rigo i Rosselló
Joana Maria Rigo i Rosselló
Guillem Rigo i Rosselló
Beneta Rigo i Rosselló
Margalida Rigo i Rosselló
Margalida Rigo i Rubí
Miquel Rigo i Rubí
Bernat Rigo i Rubí
Bernat Rigo i Rubí
Maria Aina Rigo i Rubí
Sebastià Bonaventura Rigo i Rusinyol
Pere Joan Rigo i Sagrera
Joan Rigo i Sans
Bernat Rigo i Sans
Josep Rigo i Sastre
Jerònia Rigo i Sastre
Bernat Rigo i Sastre
Jaume Rigo i Sastre
Bernat Rigo i Serra
Catalina Rigo i Serra
Catalina Rigo i Serra
Antònia Aina Rigo i Serra
Praxedis Rigo i Serra
Beneta Rigo i Serra
Guillem Rigo i Serra
Bartomeu Rigo i Serra
Catalina Rigo i Serra
Beneta Rigo i Serra
Joana Aina Rigo i Serra
Guillem Rigo i Serra
Maria Rigo i Umbert
Bartomeu Rigo i Umbert
Gabriel Rigo i Vidal
Joan Rigo i Vidal
Beneta Rigo i Vidal

(12 III '10, 160 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada