dijous, 11 de març de 2010

Naixements a Marratxí - RAMIS

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Antonina Ramis
Antoni Ramis
Jaume Ramis *
Pere Antoni Ramis i Payeres
Joana Maria Ramis i Amengual
Catalina Ramis i Amengual
Antònia Ramis i Amengual
Antoni Ramis i Amengual
Bartomeu Ramis i Amengual
Catalina Maria Ramis i Amengual
Maria Ramis i Amengual
Bernat Ramis i Amengual
Montserrada Ramis i Amengual
Joana Maria Ramis i Amengual
Antònia Ramis i Amengual
Coloma Ramis i Amengual
Francesca Ramis i Amengual
Aina Maria Ramis i Amengual
Marçal Ramis i Amengual
Pere Josep Ramis i Amengual
Bartomeu Ramis i Amengual
Antònia Maria Ramis i Amengual
Miquel Ramis i Amengual
Catalina Ramis i Amengual
Francesca Ramis i Amengual
Pere Ramis i Amengual
Margalida Ramis i Amengual
Maria Ramis i Amengual
Bernat Ramis i Amengual
Jaumeta Ramis i Amengual
Joan Ramis i Amengual
Bartomeu Ramis i Amengual
Magdalena Ramis i Amengual
Bernat Ramis i Amengual
Marçal Ramis i Amengual
Rafel Ramis i Amengual
Catalina Ramis i Amengual
Miquel Ramis i Amengual
Jaume Antoni Ramis i Aulet
Francesca Ramis i Aulet
Maciana Maria Ramis i Aulet
Margalida Maria Ramis i Aulet
Antoni Ramis i Aulet
Francesca Aina Ramis i Aulet
Antònia Ramis i Barceló
Rafel Ramis i Barceló
Esperança Ramis i Barrera
Antònia Ramis i Barrera
Miquel Ramis i Barrera
Miquel Josep Vicenç Ramis i Barrera
Aina Maria Ramis i Barrera
Margalida Ramis i Barrera
Miquel Ramis i Barrera
Aina Maria Ramis i Barrera
Sebastià Ramis i Barrera
Miquel Ramis i Barrera
Jaume Ramis i Bastard^
Catalina Ramis i Bestard
Rafel Ramis i Bestard
Margalida Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Francesca Aina Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bestard
Antònia Ramis i Bestard
Maria Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bestard
Rafel Ramis i Bestard
Antònia Ramis i Bestard
Antoni Ramis i Bestard
Joana Aina Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Antoni Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bestard
Beneta Ramis i Bestard
Pere Josep Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Jaume Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Joana Maria Ramis i Bestard
Miquel Pau Ramis i Bestard
Antoni Ramis i Bestard
Mateu Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Jaume Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Antònia Ramis i Bestard
Catalina Maria Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Antònia Ramis i Bestard
Mateu Ramis i Bestard
Rafel Ramis i Bestard
Andreu Ignasi Ramis i Bibiloni
Andreu Ignasi Ramis i Bibiloni
Francesca Ramis i Bibiloni
Sebastiana Ramis i Bibiloni
Francesca Ramis i Bordoy
Antònia Maria Ramis i Borràs
Margalida Ramis i Borràs
Ramon Ramis i Boscana
Joana Aina Ramis i Busquets
Joan Ramis i Busquets
Josep Ramis i Busquets
Miquel Ramis i Busquets
Gabriel Ramis i Busquets
Catalina Ramis i Busquets
Tomàs Ramis i Busquets
Aina Ramis i Busquets
Miquel Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Antoni Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Rafel Ramis i Cabot
Magdalena Ramis i Cabot
Joana Aina Ramis i Cabot
Rafel Ramis i Cabot
Maria Aina Ramis i Cabot
Magdalena Ramis i Cabot
Maria Aina Ramis i Cabot
Catalina Ramis i Cabot
Antònia Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Joan Ramis i Cabot
Maria Enriqueta Ramis i Canyelles
Bartomeu Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Pere Ramis i Canyelles
Antònia Ramis i Canyelles
Bartomeu Ramis i Canyelles
Joan Ramis i Canyelles
Montserrada Ramis i Canyelles
Catalina Ramis i Canyelles
Catalina Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Pere Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Antònia Ramis i Canyelles
Joan Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Catalina Ramis i Canyelles
Mateu Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Sebastià Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Rafel Ramis i Canyelles
Montserrada Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Francesca Aina Ramis i Canyelles
Jaume Ramis i Canyelles
Ramon Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Aina Ramis i Canyelles
Pere Josep Joaquim Ramis i Capó
Gabriel Ramis i Capó
Marçal Ramis i Capó
Joan Ramis i Capó
Pere Josep Ramis i Carrió*
Pere Joaquim Ramis i Cocoví
Pere Josep Ramis i Cocoví
Pere Ramis i Coll
Antònia Ramis i Coll
Pere Ramis i Coll
Josep Ramis i Coll
Miquel Ramis i Coll
Antoni Ramis i Coll
Bartomeu Ramis i Coll
Margalida Ramis i Coll
Miquel Ramis i Coll
Catalina Ramis i Coll
Antoni Ramis i Coll
Ramon Ramis i Colomar
Bernat Ramis i Colomar
Catalina Ramis i Colomar
Rafel Ramis i Corró
Aina Ramis i Corró
Joan Ramis i Corró
Francesca Ramis i Crespí
Francina Rosa Ramis i Crespí
Antoni Ramis i Crespí
Jaume Ramis i Crespí
Antoni Ramis i Crespí
Miquel Vicenç Marçal Ramis i Crespí
Antònia Ramis i Crespí
Ramon Ramis i Crespí
Felip Josep Ramis i Crespí
Pere Ramis i Crespí
Joan Ramis i Crespí
Miquel Ramis i Crespí
Jaume Ramis i Crespí
Miquel Ramis i Crespí
Pere Ramis i Crespí
Margalida Ramis i Crespí
Pere Josep Ramis i Creus
Miquel Ramis i Creus
Martí Ramis i Creus
Sebastià Ramis i Creus
Sebastià Ramis i Creus
Jaume Ramis i Creus
Pere Josep Ramis i Creus
Antoni Ramis i Ferriol
Maria Ramis i Fiol
Josep Ramis i Fiol
Joana Aina Ramis i Frau
Josep Ramis i Frau
Miquel Ramis i Frau
Francesca Ramis i Frontera
Bartomeu Ramis i Frontera
Pere Josep Ramis i Fullana
Pere Josep Ramis i Garau
Margalida Ramis i Garau
Joana Maria Ramis i Garau
Joan Ramis i Garau
Josep Ramis i Garau
Bartomeu Ramis i Garau
Francesca Maria Ramis i Garau
Antònia Ramis i Garau
Sebastiana Ramis i Garau
Josep Ramis i Garau
Jaumeta Ramis i Garau
Sebastià Ramis i Garau
Joana Aina Ramis i Gayà
Miquel Ramis i Gayà
Pereta Raquel Ramis i González
Miquel Ramis i Grau
Miquel Ramis i Grau
Sebastià Ramis i Grau*
Pere Ramis i Horrach
Margalida M.d.Lurdes Ramis i Jaume
Rafel Ramis i Jaume
Francesca Ramis i Juan
Miquel Ramis i Juan
Jaume Ramis i Juan
Pere Ramis i Julià
Margalida Ramis i Julià
Sebastià Ramis i Llinàs
Sebastià Ramis i Llinàs
Joan Ramis i Llinàs
Francesca Aina Ramis i Llinàs
Antònia Ramis i March
Bartomeu Ramis i March
Josep Ramis i March
Coloma Ramis i March
Margalida Ramis i Mas
Catalina Ramis i Mas
Antoni Ramis i Mas
Jerònia Ramis i Matas
Francesca Ramis i Matas
Miquel Ramis i Mir
Rafel Ramis i Mir
Jaume Ramis i Mir
Arnau Ramis i Mir
Guillem Joan Ramis i Moneny
Bartomeu Ramis i Monserrat
Sebastiana Ramis i Monserrat
Miquel Ramis i Monserrat
Miquel Ramis i Monserrat
Elionor Ramis i Monserrat
Miquel Ramis i Monserrat
Antònia Francesca M. Ramis i Moragues
Joan Baptista Ramis i Mulet
Francesca Ramis i Mulet
Antoni Ramis i Mulet
Maria Magdalena Ramis i Mulet
Antònia Maria Ramis i Mulet
Pere Josep Marçal Ramis i Mulet
Magdalena Ramis i Nadal
Catalina Ramis i Nadal
Pere Ramis i Nadal
Miquel Ramis i Nadal
Magdalena Ramis i Nadal
Guillem Ramis i Nadal
Miquel Ramis i Nadal
Rosa Ramis i Noguera
Aina Ramis i Noguera
Magdalena Ramis i Noguera
Rafel Ramis i Noguera
Antònia Ramis i Noguera
Francesca Ramis i Noguera
Aina ("Anita") Ramis i Noguera
Pere Josep Ramis i Palmer
Francesca Ramis i Palou
Sebastiana Ramis i Palou
Margalida Ramis i Palou
Maria Ramis i Palou
Catalina Ramis i Palou
Rafel Ramis i Palou
Guillem Ramis i Palou
Josep Ramis i Palou
Pere Josep Ramis i Pascual
Jaume Ramis i Pascual
Joan Ramis i Payeras
Pere Marçal Ramis i Payeras
Joan Ramis i Perelló
Bartomeu Ramis i Perelló
Miquel Ramis i Pizà
Miquel Ramis i Pizà
Elionor Ramis i Pizà
Miquel Ramis i Pizà
Maria Ramis i Pol
Bartomeu Ramis i Pol
Antoni Ramis i Pol
Antònia Ramis i Pol
Magdalena Ramis i Pol
Margalida Maria Ramis i Pol
Miquel Ramis i Pol
Joan Ramis i Pol
Miquel Ramis i Poncell
Francesca Ramis i Poncell
Rafel Ramis i Poncell
Elionor Ramis i Poncell
Maria Ramis i Ponsell
Gabriel Ramis i Ponsell
Francesca Ramis i Ponsell (mare> Porcel)
Josep Ramis i Porcel
Bartomeu Ramis i Porcell
Benet Antoni Ramis i Porcell
Magdalena Ramis i Quetglas
Miquel Ramis i Ramis
Antoni Ramis i Ramis
Francesca Ramis i Ramis
Catalina Ramis i Ramis
Catalina Ramis i Ramis
Antònia Ramis i Ramis
Francesca Aina Ramis i Ramis
Francesca Ramis i Ramis
Jaume Ramis i Ramis
Arnau Ramis i Ramis
Marçal Ramis i Ramis
Miquel Ramis i Ramis
Miquel Ramis i Ramis
Maria Ramis i Ramis
Antoni Ramis i Ramis
Bartomeu Ramis i Ramis
Joan Ramis i Ramis
Catalina Ramis i Ramis
Bartomeu Ramis i Ramis
Magdalena Ramis i Ramis
Rosa Ramis i Ramis
Pere Ramis i Ramis
Francesca Aina Ramis i Ramis
Antoni Ramis i Ramis
Margalida Ramis i Ramis
Francesca Aina Ramis i Ramis
Rafel Ramis i Ramis, m.1965
Marçal Ramis i Ramon
Jaume Ramis i Rayó
Margalida Maria Ramis i Rayó
Joana Maria Ramis i Rayó
Joan Ramis i Rayó
Maria Ramis i Reinés
Esperança Ramis i Riera
s/n Ramis i Riera
Francesca Ramis i Riera
Guillem Ramis i Riera
Guillem Ramis i Riera
Guillem Ramis i Rigo
Joan Ramis i Rigo
Francesca Ramis i Rigo
Magdalena Ramis i Rigo
Guillem Ramis i Rigo
Guillem Ramis i Rigo
Miquel Marçal Ramis i Roca
Pere Ramis i Rotger
Francesca Ramis i Rotger
Catalina Ramis i Rotger
Francesca Ramis i Rotger*
Josep Ramis i Rubio
Aina Ramis i Salvà
Aina Ramis i Salvà
Magdalena Ramis i Salvà
Antònia Ramis i Sans
Maria Ramis i Sans
Catalina Ramis i Santandreu
Pere Joan Marçal Ramis i Santandreu
Catalina Ramis i Sastre
Joana Maria Ramis i Sastre
Joan Ramis i Sastre
Pere Josep Ramis i Sastre
Sebastià Ramis i Sastre
Francesca Ramis i Sastre
Joana Maria Ramis i Sastre
Joan Ramis i Sastre
Arnau Ramis i Seguí
Margalida Ramis i Serra
Maria Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Jerònia Ramis i Serra
Joan Ramis i Serra
Joan Ramis i Serra
Antoni Ramis i Serra
Pere Josep Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Antoni Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Josep Ramis i Serra
Marçal Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Maria Ramis i Serra
Catalina Ramis i Serra
Antònia Ramis i Serra
Margalida Ramis i Serra
Antoni Ramis i Serra
Pere Marçal Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Aina Maria Ramis i Serra
Guillem Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Guillem Ramis i Serra
Lluca Ramis i Serra
Antònia Aina Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Pere Marçal Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Pere Francesc Ramis i Serra
Joan Marçal Ramis i Serra
Antònia Maria Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Margalida Ramis i Serra
Pere Antoni Ramon Ll Ramis i Serra
Miquel Bonaventura Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Pere Antoni Ramis i Serra
Pere Ramis i Torres
Bàrbara Ramis i Trias
Francesca Ramis i Trias
Pere Ramis i Trias
Bartomeu Ramis i Trias
Miquel Ramis i Trias
Catalina Ramis i Trias
Pere Ramis i Tugores
Pere Ramis i Tugores
Catalina Ramis i Vich
Joan Ramis i Vich
Margalida Ramis i Vich
Margalida Ramis i Vich
Margalida Ramis i Vich
Maria Ramis i Vich
Joan Ramis i Vich
Joan Ramis i Vich
Francesca Ramis i Vich
Antònia Ramis i Vidal
Guillem Ramis i Vidal
s/n Ramis i Vidal
Maria Ramis i Vidal
Francesca Ramis i Vidal
Pere Antoni Ramis i Vidal
Antònia Ramis i Vidal
Jaume Ramis i Vidal
Joana Maria Ramis i Vidal
Ramon Ramis i Vidal
Jaume Ramis i Vidal
Jaume Francesc Ramis i Vidal
Miquel Ramis i Villalonga

(11 III '10, 473 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada