dilluns, 15 de març de 2010

Naixements a Marratxí - S

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Nom Llinatges
Antònia Sabater i Cabot
Francesca Sabater i Marcús
Teresa Saborit i Ribalta
Jordi Saborit i Ribalta
Jaume Sacarès ("Saquares")
Maria Salamanca i Capellà
Maria Salamanca i Colom
Nicolau Salas i Company
Antònia Salas i Company
Maria Magdalena Salas i Dols
Margalida Salas i Dols
Àngela Salas i Dols
Miquel Salas i Dols
Antònia Salas i Dols
Pere Joan Salas i Dols
Bartomeu Salas i González
Catalina Salas i González
Joan Salas i Pol
Pere Salas i Pol
Miquel Salas i Tugores
Margalida Salas i Tugores
Catalina Salas i Tugores
Antoni Salas i Tugores
Jaume Salas i Tugores
Joan Salas i Tugores
Maria Salas i Tugores
Bartomeu Salas i Valls
Maria Teresa Salas i Valls
Mateu Salduga i Ferrer
Magdalena Saldugas i Ferrer
Esteve Sales i Sastre
Bernat Salleras i Jaume
Gregori Salleras i Salas
Mateu Salleras i Salas
Antònia Aina Salleras i Salas
Pere Josep Sampol i Amengual
Vicenta Sampol i Amengual
Pere Josep Sampol i Amengual
Francesca Sampol i Amengual
Antoni Sampol i Batle
Magdalena Sampol i Mayol
Jaume Sampol i Mayol
Coloma Sampol i Perelló
Nicolau Sampol i Perelló
Maria Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Antònia Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Joan Sampol i Perelló
Catalina Sampol i Perelló
Catalina Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Miquel Joan Sampol i Santandreu
Maria del Carmen San Martín Lillo
Josepa Sanches i Gomila
Francisca Sanchez Gonzalez
Baltasar Sánchez González
Delia Sebastna Sánchez i Almando*
Florencio Sánchez i Navarro
Adela Sánchez i Vidal
Maria del Pilar Sánchez Maldonado
Maria del Carmen Sánchez Molina
Emilio Sánchez Navarro
Margalida Sancho i Duran
Jaume Sancho i Duran
Elisabet Sancho i Duran
Antònia Sancho i Duran
Antoni Sancho i Duran
Maria Sancho i Duran
Aina Sancho i Horrach
Agueda Sanmartí i Capellà
Antònia Maria Sanmartí i Capellà
Maria Sanmartí i Capellà
Pere Joan Sanmartí i Capellà
Felip Sanmartí i Capllonch
Bartomeu Sanmartí i Capllonch
Miquel Sanmartí i Fullana
Antònia Sanmartí i Fullana
Catalina Sanmartí i Mulet
Miquel Sanmartí i Mulet
Antònia Sanmartí i Mulet
Francesca Sanmartí i Mulet
Miquel Sanmartí i Vidal
Antònia Sanmartí i Vidal
Sebastià Sanoguera i Bibiloni
Rafel Sans i Bosch
Joana Aina Sans i Figuerola
Antoni Sans i Figuerola
Jaume Sans i Fiol
Francesca Sans i Fiol
Joana Aina Sans i Frau
Rosa Sans i Frau
Magdalena Sans i Frau
Sebastià Sans i Frau
Antònia Maria Sans i Frau
Joan Sans i Frau
Catalina Sans i Frau
Joan Sans i Horrach
Magdalena Sans i Horrach
Magdalena Sans i Horrach
Bernat Sans i Horrach
Francesca Sans i Horrach
Mateu Sans i Marí
Bàrbara Sans i Marí
Antònia Sans i Mut
Rosa Sans i Mut
Joan Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Joana Aina Sans i Oliver
Miquel Sans i Oliver
Miquel Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Joana Aina Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Paula Sans i Oliver
Joan Sans i Oliver
Gabriel Sans i Oliver
Margalida Sans i Ramis
Margalida Sans i Ramis
Jaumeta Sans i Ramis
Joan Sans i Ramis
Gabriel Sans i Salvà
Jaumeta Sans i Salvà
Joan Sans i Salvà
Antoni Sans i Salvà
Joan Sans i Serra
Catalina Sans i Serra
Joan Sans i Serra
Joan Sans i Trias
Maria Sans i Trias
Francesc Sans i Vila
Maria Sansó i Calafat
Francesca Sansó i Calafat
Amador Sansó i Calafat
Margalida Santos i Crespí
Antònia Santos i Crespí
Antoni Santos i Roig
Catalina Saturnino i Creus (?)
Jaume Marçal Saturnino* i Creus
Onofre Saura i Bibiloni
Pau Josep Saurina i Vaquer
Catalina Saurina i Vaquer
Joan Sbert
Maria Aina Sbert i Cerdà
Bartomeu Sbert i Cerdà
Maria del Carme Segorbe i Espuny
Jaume Seguí
Gabriel Seguí i Benestar
Gabriel Seguí i Benestar
Magdalena Seguí i Benestar
Antònia Segui i Canyelles
Apol·lònia Seguí i Canyelles
Antoni Seguí i Canyelles
Maria Esperança Seguí i Canyelles
Magdalena Seguí i Coll
Bartomeu Seguí i Coll
Mateu Seguí i Coll
Catalina Seguí i Crespí
Magdalena Seguí i Crespí
Gabriel Seguí i Crespí
Maria Seguí i Estrany
Catalina Seguí i Garau
Maria Seguí i Garau
Francesca Seguí i Garau
Mateu Seguí i Mas
Josep Seguí i Mas
Joan Segui i Mulet
Miquel Seguí i Mulet
Sebastià Seguí i Mulet
Mateu Seguí i Mulet
Josep Seguí i Mulet
Maria Seguí i Mulet
Mateu Seguí i Mulet
Melcior Seguí i Picornell
Mateu Segui i Pons
Jaume Segui i Pons
Gabriel Seguí i Pons
Francesc Seguí i Pons
Miquel Seguí i Pons
Esperança Seguí i Ramis
Catalina Seguí i Ramis
Joana Maria Seguí i Ramis
Mateu Seguí i Ramis
Catalina Seguí i Rayó
Margalida Seguí i Rosé
Magdalena Seguí i Roser
Magdalena Seguí i Roser
Miquel Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Pere Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Catalina Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Antònia Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Gabriel Seguí i Serra
Maria Seguí i Serra
Martí Seguí i Serra
Francesca Seguí i Serra
Josep Seguí i Serra
Bernat Seguí i Serra
Magdalena Seguí i Serra
Maria Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Joana Maria Seguí i Serra
Joan Seguí i Serra
Antònia Seguí i Sureda
Rafel Pere Seguí i Tarongí
Magdalena Seguí i Vich
Maria Seguí i Vich
Bernat Seguí i Vich
Marçala Seguí i Vich
Mateu Seguí i Vich
Maria Seguí i Vich
Cristòfor Seguí i Vich
Catalina Seguí i Vidal
Pere Seguí i Vidal
Jaume Seguí i Vidal
Encarnación Segura i Carrillo
Joan Segura i Carrillo
Diego Segura i Carrillo
Teodora Eulàlia Segura i Cortès
Aina Maria Segura i Vidal
Pere Marçal Sellens i Vaquer
Joan Serdà i Creus
Joan Serdà^ i Creus
Vicente Serrano Cádiz
Francesc Serrat i Bauzà
Francesca Agust Servera i Alemany
Francesc Servera i Alomar
Antoni Servera i Alomar
Catalina Servera i Cabot
Joana Servera i Cabot
Antònia Servera i Cabot
Maria Servera i Cabot
Jerònia Servera i Cabot
Pere Servera i Cabot
Maria Antònia Servera i Campaner
Antònia Servera i Ferrer
Antònia Servera i Ferrer
Pau Servera i Ferrer
Pere Servera i Ferrer
Antoni Servera i Mulet
Francesca Servera i Mulet
Sebastià Servera i Mulet
Margalida Servera i Mulet
Sebastià Servera i Mulet
Jaume Servera i Picornell
Joan Servera i Picornell
Miquel Servera i Sampol
Pere Josep Servera i Sampol
Bartomeu Servera i Socias
Joana Maria Signo i Obrador
Mateu Simó i Fiol
Sebastià Simó i Fiol
Francina Simó i Gar**
Francesca Simó i Mas
Francesca Simó i Oliver
Catalina Simó i Oliver
Francesc Simó i Oliver
Francesc Simó i Sastre
Margalida Simó i Sastre
Francesc Simó i Sastre
Coloma Simonet i Capó
Antònia Simonet i Capó
Antònia Simonet i Capó
Josep Simonet i Capó
Francesc Simonet i Capó
Maria Simonet i Coll
Josep Simonet i Coll
Maria Simonet i Coll
Magdalena Simonet i Coll
Pere Simonet i Coll
Catalina Simonet i Coll
Catalina Maria Simonet i Coll
Elisabet Simonet i Frau
Catalina Simonet i Frau
Bartomeu Simonet i Garau
Antònia Simonet i Sans
Bàrbara Simonet i Sans
Filomena Simonet i Solier
Antònia Simonet i Solier
Pere Sintas i Bordoy
Magdalena Siquier i Amengual
Maties Siquier i Canyelles
Joan Siquier i Canyelles
Bartomeu Siquier i Canyelles
Eugènia Agnès Sitjar i Pasamon
Pere Sitjar i Sitjar
Antonina Socias
Guillem Socias i Canyelles
Guillem Socias i Canyelles
Francesca Socias i Canyelles
Joan Socias i Canyelles
Joan Marçal Socias i Capó
Antoni Socias i Capó
Antoni Vicenç Socias i Crespí
Catalina Socias i Horrach
Joan Socias i Santandreu
Francesca Socias i Santandreu
Catalina Socias i Santandreu
Maria Socias i Santandreu
Joana Aina Socias i Santandreu
Magdalena Socias i Santandreu
Joan Socias i Santandreu
Guillem Socias i Vich
Joan Socias i Vich
Melcion Socias i Vich
Catalina Socias* i Rigo
Guillem Josep Socies i Crespí
Mateu Soldura*
Marçal Soler i Bonnín
Antònia Soler i Fullana
Pere Soler i Fullana
Joaquim Sorell i Adrover
Joaquim Sorell i Adrover
Catalina Stela i Grau
Francesca Suau i Oliver
Elisabet Suau i Oliver
Bernat Suau i Terradas
Margalida Sunyer i Oliver
Maria Sunyer i Oliver
Antònia Sunyer i Oliver
Margalida Sunyer i Sagrara
Magdalena Sunyer i Sagrera
Jaumeta Sunyer i Sagrera
Pere Joan Sunyer i Sagrera
(15 III '10, 332 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada