dimarts, 16 de març de 2010

Naixements a Marratxí - SALOM

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Jaume Benet Salom
Marçal Salom
Beneta Salom i Alemany
Josep Salom i Alemany
Josep Salom i Alemany
Francesca Salom i Amengual
Mateu Salom i Amengual
Sebastià Salom i Amengual
Miquel Salom i Amengual
Joan Salom i Amengual
Miquel Salom i Andrés
Catalina Salom i Bestard
Miquel Salom i Bestard
Margalida Salom i Bestard
Joan Salom i Bestard
Beneta Salom i Bestard
Josep Salom i Bestard
Joan Salom i Bonet
Miquel Salom i Bonet
Magdalena Salom i Bonet
Guillem Salom i Bordoy
Gabriel Salom i Bordoy
Andreu Salom i Bordoy
Maria Salom i Cabot
Mateu Salom i Cabot
Bernadí Salom i Cabot
Josep Salom i Cabot
Sebastià Salom i Cabot
Margalida Salom i Cabot
Magdalena Salom i Cabot
Rafel Salom i Cabot
Miquel Salom i Canyelles
Joana Marçala Salom i Canyelles
Joan Salom i Canyelles
Sebastià Salom i Canyelles
Antoni Salom i Canyelles
Mateu Salom i Coll
Magdalena Salom i Coll
Margalida Salom i Coll
Josep Salom i Coll
Miquel Salom i Coll
Pere Salom i Coll
Josep Salom i Coll
Francesca Salom i Coll
Mateu Salom i Coll
Antoni Salom i Coll
Catalina Salom i Crespí
Antònia Salom i Dols
Magdalena Salom i Dols
Maria Salom i Duran
Antònia Salom i Ferrer
Josep Salom i Ferrer
Maciana Salom i Ferrer
Josep Salom i Ferrer
Antoni Salom i Ferrer
Miquel Salom i Gelabert
Joana Aina Salom i Gelabert
Jaume Salom i Juan
Magdalena Salom i Llabrés
Francesca Salom i Llabrés
Miquel Salom i Llabrés
Margalida Salom i Llabrés
Gabriel Salom i Llaneras
Joan Salom i Llaneras
Antoni Salom i Llaneras
Jaume Salom i Marí
Maria Salom i Marí
Catalina Salom i Mas
Magdalena Salom i Mas
Josep Salom i Mas
Antoni Salom i Mas
Miquel Salom i Mas
Catalina Salom i Moll
Catalina Salom i Nadal
Miquel Salom i Nadal
Josep Salom i Nadal
Margalida Salom i Nadal
Catalina Salom i Obrador
Antoni Salom i Oliver
Jerònia Salom i Parets
Joan Marçal Salom i Parets
Margalida Salom i Perelló
Nicolau Salom i Perelló
Llorenç Salom i Perelló
Margalida Salom i Perelló
Maria Salom i Perelló
Jaume Salom i Pons
Miquel Salom i Ramis
Francesca Salom i Rigo
Jerònia Salom i Sabater
Antoni Salom i Sabater
Francesca Maria Salom i Sabater
Maria Salom i Sabater
Antoni Salom i Sabater
Apol·lònia Salom i Sabater
Catalina Salom i Sastre
Maria Salom i Sastre
Margalida Salom i Sastre
Catalina Salom i Sastre
Josep Salom i Sastre
Miquel Salom i Sastre
Josep Salom i Sastre
Marçal Salom i Serra
Antoni Salom i Serra
Bernadí Salom i Serra
Sebastià Salom i Serra
Elisabet Salom i Serra
Magdalena Salom i Serra
Mateu Salom i Serra
Maria Salom i Serra
Antonina Salom i Servera
Bernat Salom i Servera*
Bartomeu Salom i Simonet
Montserrat Salom i Togores
Magdalena Salom i Vich
Sebastià Salom i Vich
Bartomeu Salom i Vich
Josep Salom i Vich
Magdalena Salom i Vich

(16 III '10, 119 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada