dimecres, 17 de març de 2010

Naixements a Marratxí - SALVÀ

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Andreu Josep Marçal Salvà
Joan Salvà i *
Francesca Aina Salvà i Amengual
Maties Salvà i Binimelis
Maties Salvà i Borràs
Antoni Salvà i Cabot
Antònia Salvà i Cabot
Bartomeu Salvà i Canyelles
Andreu Salvà i Canyelles
Andreu Salvà i Canyelles
Sebastià Salvà i Canyelles
Miquel Salvà i Canyelles
Antoni Salvà i Canyelles
Bartomeu Salvà i Canyelles
Cristòfol Salvà i Dols
Miquel Salvà i Dols
Miquel Salvà i Duran
Antoni Salvà i Duran
Miquel Salvà i Duran
Antonina Salvà i Escarrer*
Antoni Salvà i Ferrà
Maties Salvà i Ferrà
Jerònia Salvà i Ferrer
Antònia Salvà i Ferrer*
Gabriel Salvà i Fiol
Antoni Salvà i Fiol
Maria Salvà i Fiol
Andreu Salvà i Fiol
Antoni Salvà i Fiol
Bartomeu Salvà i Fiol
Miquel Salvà i Fiol
Francesca Salvà i Fiol
Margalida Salvà i Fiol
Melcior Joaquim Salvà i Frau
Antoni Mateu Salvà i Frau
Antoni Salvà i Frontera
Francesca Salvà i Frontera
Miquel Salvà i Frontera
Antònia Salvà i Frontera
Antònia Salvà i Frontera
Antoni Salvà i Frontera
Pau Salvà i Frontera
Maties Salvà i Frontera
Jaume Salvà i Frontera
Esperança Salvà i Jaume
Catalina Salvà i Jaume
Magdalena Salvà i Jaume
Antònia Salvà i Llinàs
Sebastià Salvà i Martorell
Sebastià Salvà i Martorell
Antoni Salvà i Martorell
Andreu Salvà i Martorell
Catalina Salvà i Martorell
Catalina Salvà i Martorell
Antoni Josep Salvà i Mir
Pere Ramon Salvà i Mir
Miquel Salvà i Monserrat
Miquel Salvà i Monserrat
Antoni Josep Salvà i Monserrat
Joan Salvà i Monserrat
Antoni Josep Salvà i Monserrat
Antoni Salvà i Monserrat
Joana Maria Salvà i Monserrat
Francesca Aina Salvà i Monserrat
Antònia Salvà i Nadal
Antònia Salvà i Pizà
Joan Salvà i Pizà
Àngela Maria Salvà i Pizà
Francesc Salvà i Pizà
Joan Salvà i Pizà
Margalida Salvà i Pizà
Miquel Salvà i Pizà
Antelm Salvà i Pocoví
Nadal Marçal Salvà i Riera
Antoni Salvà i Roca
Miquel Salvà i Salom
Jaume Salvà i Seguí
Mateu Josep Salvà i Seguí
Joana Aina Salvà i Serra
Miquel Salvà i Serra
Francesca Salvà i Serra
Maria Salvà i Serra
Maria Salvà i Serra
Antònia Salvà i Serra
Miquel Salvà i Serra
Miquel Salvà i Serra
Antònia Salvà i Torelló
Sebastià Salvà i Trias
Miquel Salvà i Trias
Bartomeu Salvà i Trias
Andreu Marçal Salvà i Tugores

(17 III '10, 91 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada