dijous, 18 de març de 2010

Naixements a Marratxí - SANTANDREU

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Miquel Josep Joaquim Santandreu i Serra
Andreu Santandreu i Adrover
Antoni Santandreu i Adrover
Esperança Santandreu i Bestard
Maria Santandreu i Bestard
Guillem Santandreu i Bibiloni
Gabriel Santandreu i Bibiloni
Gabriel Santandreu i Bibiloni
Joan Santandreu i Bibiloni
Josep Santandreu i Canyelles
Joana Aina Santandreu i Canyelles
Jaume Santandreu i Canyelles
Francesca Santandreu i Canyelles
Josep Santandreu i Canyelles
Joan Santandreu i Canyelles
Bartomeu Santandreu i Canyelles
Bartomeu Santandreu i Canyelles
Bartomeu Santandreu i Coll
Antoni Santandreu i Company
Maria Santandreu i Company
Joan Santandreu i Company
Maria Magdalena Santandreu i Ferrà
Pere Josep Santandreu i Ferrà
Joan Santandreu i Frau
Margalida Santandreu i Frau
Francesca Santandreu i Frau
Catalina Santandreu i Frau
Maria Santandreu i Frau
Margalida Santandreu i Jaume
Miquel Santandreu i Jaume
Josep Santandreu i Jaume
Montserrat Santandreu i Llabrés
Jaume Santandreu i Llabrés
Miquel Santandreu i Llabrés
Antònia Maria Santandreu i Llabrés
Maria Ignàsia Santandreu i Llabrés
Esperança Santandreu i Llabrés
Coloma Maria Santandreu i Llabrés
Bartomeu Santandreu i Llabrés
Montserrada Santandreu i Llabrés
Francesca Santandreu i Llull
Margalida Santandreu i Llull
Maria Santandreu i Mas
Gabriel Santandreu i Mas
Catalina Santandreu i Mas
Magdalena Santandreu i Mas
Antoni Santandreu i Mates
Joana Santandreu i Mercadal
Maria Santandreu i Mercadal
Antònia Santandreu i Mercadal
Miquel Santandreu i Moll
Miquel Santandreu i Moll
Joan Santandreu i Moll
Catalina Santandreu i Moll
Gabriel Santandreu i Moll
Maria Santandreu i Mulet
Magdalena Santandreu i Mulet
Antoni Santandreu i Mulet
Antoni Santandreu i Mulet
Josep Santandreu i Mulet
Joan Santandreu i Mulet
Catalina Santandreu i Mulet
Josep Santandreu i Mulet
Gabriel Santandreu i Mulet
Joan Santandreu i Oliver
Maria Esperança Santandreu i Oliver
Magdalena Santandreu i Oliver
Catalina Santandreu i Pastor
Bartomeu Santandreu i Pizà
Bartomeu Santandreu i Ramis
Bartomeu Santandreu i Ramis
Antònia Aina Santandreu i Ramis
Francesca Santandreu i Ramis
Maria Francesca Santandreu i Ramis
Miquel Santandreu i Ramis
Miquel Santandreu i Ramis
Maria Marçala Santandreu i Ramis
Miquel Santandreu i Ramis
Mateu Santandreu i Ramis
Esperança Santandreu i Ramis
Josep Santandreu i Ramis*
Josep Santandreu i Ripoll
Jaume Santandreu i Ripoll
Magdalena Santandreu i Ripoll
Joan Santandreu i Ripoll
Maria Santandreu i Ripoll
Pere Josep Santandreu i Serra
Catalina Santandreu i Serra
Francesca Santandreu i Serra
Bartomeu Santandreu i Serra
Joan Baptista Gaietà Santandreu i Serra
Bernat Joaquim Santandreu i Serra
Margalida Santandreu i Serra

(18 III '10, 93 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada