dijous, 4 de març de 2010

Naixements a Marratxí - OLIVER

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Joana Oliver
Antoni Benet Oliver
Felip Oliver i Ramis
Felip Oliver i Torrens
Elisabet Oliver i *
Joana Rosa Oliver i *
Pere Oliver i * (Veny?)
Francesca Oliver i Aloy
Maria Oliver i Amengual
Antoni Oliver i Amengual
Joana Maria Oliver i Artigues
Miquel Oliver i Balaguer
Joan Oliver i Balaguer
Gaspar Oliver i Batle
Sebastiana Oliver i Bosch
Antoni Oliver i Burguera
Elisabet Maria Oliver i Burguera
Joan Oliver i Burguera
Marc Oliver i Burguera
Antonina Oliver i Busquet^
Bartomeu Oliver i Busquets
Esperança Oliver i Busquets
Maria Magdalena Oliver i Busquets
Antonina Rosa Oliver i Busquets
Bàrbara Oliver i Canyelles
Julià Marçal Oliver i Canyelles
Francesca Oliver i Canyelles
Maria Oliver i Canyelles
Maria Oliver i Capó
Bartomeu Oliver i Capó
Maria Oliver i Capó
Francesca Oliver i Capó
Mateu Oliver i Carrió
Elisabet Oliver i Carrió
Elisabet Oliver i Carrió
Pau Oliver i Carrió
Catalina Oliver i Carrió
Maria Oliver i Carrió
Joana Maria Oliver i Carrió
Mateu Oliver i Carrió
Sebastià Oliver i Carrió
Maria Oliver i Coll
Pereta Oliver i Coll
Bernat Oliver i Coll
Joan Oliver i Coll
Joan Oliver i Coll
Pere Oliver i Coll
Josep Oliver i Coll
Elionor Oliver i Coll
Catalina Oliver i Coll
Maria Francesca Oliver i Colomar
Pere Joan Oliver i Colomar
Bartomeu Joan Oliver i Company
Miquel Oliver i Company
Jaume Marçal Oliver i Company
Miquel Oliver i Company
Esperança Oliver i Company
Jerònia Oliver i Creus
Bartomeu Oliver i Dols
Magdalena Oliver i Dols
Catalina Oliver i Dols
Joan Oliver i Duran
Antònia Aina Oliver i Ferrà
Mateu Oliver i Ferrà
Bartomeu Oliver i Ferrà
Catalina Oliver i Ferrà
Antoni Oliver i Ferrer
Joana Aina Maria Oliver i Fiol
Margalida Oliver i Fiol
Jaume Oliver i Fiol
Catalina Oliver i Fiol
Jaume Oliver i Fiol
Joana Aina Oliver i Fiol
Francesca Oliver i Fiol
Antònia Oliver i Fiol
Joana Maria Oliver i Fiol
Sebastiana Oliver i Fiol
Jaume Oliver i Florit ("Florida")
Joana Oliver i Font
Margalida Oliver i Frontera
Francesca Oliver i Fullana
Maria Oliver i Gayà
Catalina Oliver i Gayà
Joan Oliver i Gayà
Jerònia Oliver i Gayà
Bartomeu Oliver i Gelabert
Bartomeu Oliver i Gelabert
Jaume Oliver i Gelabert
Francesc Oliver i Gelabert
Antoni Marçal Oliver i Gelabert
Jaume Josep Joan Oliver i Gilabert
Martí Oliver i Jaume
Martí Oliver i Jaume
Antònia Oliver i Jaume
Joan Oliver i Jaume
Catalina Oliver i Jaume*
Melcior Oliver i Jordà
Francesca Oliver i Jordà
Catalina Oliver i Jordà
Maria Oliver i Jordà
Melcior Oliver i Jordà
Josep Oliver i Lliteras
Francesca Oliver i Lliteras
Vicenç Oliver i Martí
Gabriel Oliver i Mas
Maria Oliver i Mas
Margalida Oliver i Matas
Miquel Oliver i Matas
Josep Oliver i Matas
Felip Oliver i Miralles
Margalida Oliver i Moll
Josep Oliver i Moll
Jaume Oliver i Moll
Jaume Oliver i Moll
Melcior Oliver i Moll
Margalida Oliver i Moll
Pau Oliver i Moll
Sebastià Oliver i Moll
Sebastià Oliver i Moll
Francesca Oliver i Moll
Antònia Oliver i Moll
Sebastià Oliver i Morro
Rafel Oliver i Oliver
Antoni Oliver i Oliver
Joan Oliver i Ordinas
Domingo Oliver i Orell
Guillem Oliver i Palliser
Bartomeu Oliver i Palliser
Josep Oliver i Palou
Josep Oliver i Palou
Catalina Oliver i Palou
Francesca Oliver i Palou
Rosa Oliver i Perelló
Bernat Oliver i Pizà
Miquel Oliver i Pujol
Antònia Oliver i Pujol
Joan Oliver i Pujol
Margalida Oliver i Pujol
Sebastià Oliver i Pujol
Catalina Oliver i Pujol
Gabriel Oliver i Pujol
Antoni Oliver i Pujol
Maria Oliver i Pujol
Josep Oliver i Ramis
Catalina Oliver i Ramis
Bartomeu Marçal Oliver i Ramis
Pere Oliver i Ramis
Josep Oliver i Ramis
Ramon Oliver i Ramis
Catalina Rosa Oliver i Ramis
Jaume Oliver i Ramis
Pereta Oliver i Ramis
Joan Oliver i Ramis
Pere Oliver i Ramis
Felip Oliver i Ramis
Pereta Oliver i Ramis
Bartomeu Oliver i Ramis
Bernat Oliver i Ramis
Domingo Oliver i Ramis
s/n Oliver i Rayó
Guillem Oliver i Rigo
Josep Oliver i Rigo
Catalina Oliver i Rigo
Bartomeu Oliver i Rigo
Jerònia Oliver i Rigo
Magdalena Oliver i Rigo
Bàrbara Oliver i Rigo
Francesca Oliver i Rigo
Josep Oliver i Rigo
Maria Oliver i Rigo
Bartomeu Oliver i Rigo
Guillem Oliver i Rigo
Bernat Oliver i Rigo
Guillem Oliver i Rigo
Josep Oliver i Rosselló
Francesca Oliver i Rosselló
Catalina Oliver i Rosselló
Catalina Oliver i Salom
Catalina Oliver i Salom
Maria Oliver i Salom
Francesca Oliver i Salom
Bàrbara Oliver i Salom
Bartomeu Oliver i Sastre
Catalina Oliver i Sastre
Josep Oliver i Sastre
Jerònia Oliver i Sastre
Maria Oliver i Sastre
Sebastià Oliver i Seguí
Joana Oliver i Seguí
Maria Oliver i Seguí
Maria Oliver i Serra
Bartomeu Vicenç Oliver i Serra
Josep Oliver i Serra
Gabriel Oliver i Serra
Maria Oliver i Serra
Vicenç Oliver i Serra
Pere Josep Oliver i Serra
Miquel Oliver i Serra
Bartomeu Oliver i Serra
Francesca Oliver i Serra
Miquel Oliver i Serra
Catalina Oliver i Serra
Bartomeu Joaquim Oliver i Serra
Jaume Marçal Oliver i Serra
Bartomeu Josep Oliver i Serra
Elisabet Oliver i Torrens
Josep Oliver i Torrens
Josep Joaquim Oliver i Torrens
Felip Oliver i Torrens
Bernat Oliver i Torrens
Gabriel Oliver i Tugores
Sebastià Oliver i Tugores
Antoni Oliver i Tugores
Maria Oliver i Tugores
Gabriel Oliver i Tugores
Maria Oliver i Vaquer
Francesc Oliver i Vaquer
Joan Oliver i Vidal
Pau Oliver i Vidal
Pau Oliver i Vidal
Pere Oliver Vidal

(3 III '10, 221 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada