dimarts, 25 d’agost de 2009

Defuncions a Marratxí - D a O

Relació de persones finades a Marratxí -que en moltes ocasions no hi havien nascut-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)Margalida Daviu i Matas
Maria De Avila i Frau
Francesca de las Heras i Valverde
Joan Baptista del Valle Ardevol
Francesca Dols i Quetglas
Joana Maria Dols i Quetglas
Margalida Dols i Tomàs
Maria de Lluc Drover i Torrens
Miquel Duran i Canyelles
Gabriel Duran i Capellà
Margalida Escandell i Salvà
Catalina Escarrer i Roca
Francesc Escobar i Hernández
Joana Estarellas i Carbonell
Maria Estarellas i Serra
Maria Estarellas i Serra
Miquel Estela i Cladera
Jordi Fernández i Gisbert
Baltasar Ferrà i Llinàs
Francesc Ferrà i Llull
Joan Ferrà i Perelló
Antoni Ferrà i Vidal
Joana Aina Ferragut i Oliver
Julià Ferragut i Pons
Amelio Ferrari
Antònia Ferrer i Homar
Catalina Ferrer i Ripoll
Francesca Figarola i Aloy
Montserrat Figuerola i Crespí
Maria Figuerola i Simonet
Bartomeu Fiol i Amengual
Martina Fiol i Campanar
Francesca Fiol i Canyelles
Francesca Fiol i Canyelles
Aina Fiol i Morro
Bernat Fiol i Parets
Sebastià Fiol i Riera
Joana Fiol i Sabater
Catalina Fiol i Sureda
Margalida Font i Mulet
Margalida Forteza i Segura
Josep Franco i Ruiz
Magdalena Frau i Amengual
Pereta Frau i Amengual
Miquel Frau i Buades
Francesca Frau i Cabrer
Catalina Frau i Canyelles
Magdalena Frau i Canyelles
Margalida Frau i Canyelles
Antònia Frau i Carrió
Mateu Frau i Carrió
Miquel Frau i Duran
Antoni Frau i Espadas
Aina Frau i Figarola
Catalina Frau i Fiol
Josep Frau i Fiol
Joan Frau i Frau
Maria Teresa Frau i Gomila
Llorenç Frau i Mir
Joan Frau i Perelló
Maria Frau i Ramis
Francesca Frau i Serra
Francesca Frau i Serra
Josep Frau i Vidal
Miquel Frontera i Gamundí
Antònia Frontera i Jaume
Joana Aina Frontera i Jaume
Maria Frontera i Sabater
Josep Frontera i Vidal
Joana Fullana
Francesca Fuster i Fuster
Antoni Fuster i Pol
Antoni Galmés i Galmés
Catalina Gamundí i Alarí
Jaumeta Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fullana
Catalina Gamundí i Ramis
Miquel Gamundí i Serra
Catalina Garau i Canyelles
Cristòfol Garau i Canyelles
Martina Garau i Canyelles
Rafel Garau i Colom
Magdalena Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Arnau Garau i Jaume
Pere Josep Garau i Salvà
Francesca Garau i Serra
Gabriel Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Joana Garcia i Beltran
Gabriel Garcia i Bover
Catalina Garcia i Vives
Catalina Garcias i Beltran
Jerònia Garcias i Beltran
Maria Garcias i Beltran
Antònia Garcias i Fiol
Bernat Garcias i Salom
Rafel Garcias i Tomàs
Felip Garzó i Marcó
Guillem Gayà i Capó
Maria Gayà i Roca
Antoni Gayà i Sanmartí
Catalina Gayà i Trias
Josep Gelabert i Company
Miquel Gelabert i Serra
Pere Gelabert i Soler
Lluc Gili i Morell
Catalina Giménez i Avella
Francesca Gironès i Massot
Antoni Gomila i Amer
Catalina Gomila i Bennàsar
Joana Aina Gomila i Riera
Baltasar Gomila i Serra
Miquel Gomis i Torrens
Mercè González i Roldan
Martina Grau i Serra
Maria Grau i Vicens
Maria Guasps i Cocoví
Joan Josep Pere Hernández i Piña
Gabriel Hinojosa i Romero
Coloma Homar i Carrió
Francesca Homar i Serra
Catalina Horrach i Canyelles
Antònia Horrach i Ferragut
Maria Horrach i Frau
Pere Jaume i Alemany
Pere Josep Jaume i Alemany
Antònia Jaume i Capellà
Margalida Jaume i Castelló
Pere Josep Jaume i Castelló
Joana Maria Jaume i Jaume
Bartomeu Jaume i Jordà
Pere Josep Jaume i Llabrés
Gabriel Jaume i Oliver
Joan Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Magdalena Jaume i Pascual
Andreu Jaume i Perelló
Margalida Jaume i Pons
Agueda Jaume i Ribas
Antònia Jaume i Ribas
Catalina Jaume i Ripoll
Maria Jaume i Serra
Antoni Jaume i Sureda
Antoni Jordà i Perelló
Nicolau Jordà i Perelló
Magdalena Jordi i Carbonell
Maria Juan i Bennàsar
Joana Maria Juan i Camps
Bernat Juan i Canyelles
Catalina Juan i Estadas
Gaietà Juan i Exposito
Felip Juan i Homar
Miquel Juan i Mas
Bàrbara Juan i Pastor
Magdalena Juan i Pastor
Maria Juan i Planisi
Maria Juan i Pol
Rafel Juan i Terrasa
Guillem Juan i Trobat
Jean Lantrec i Franjeau
Bernat Llabrés i Oliver
Elisabet Maria Lladó i Oliver
Margalida Lladó i Salvà
Joan Llinàs i Llobera
Joana Aina Llinàs i Marimon
Jordi Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Ramis
Margalida Llobet i Comas
Antoni Llompart i Fuster
Joan Llompart i Salom
Sergio Magri
Jaume Mairata i Rosselló
Fausto Manconi
Bartomeu Marí i Carrió
Pere Antoni Marí i Carrió
Antònia Marí i Marí
Maria Marí i Marí
Joan Marí i Ribas
Elisa Marquès de Ribera
Francesca Lluïs Marquès de Ribera
Bartomeu Martorell i Albertí
Jacint Martorell i Barceló
Antònia Martorell i Fiol
Arnau Martorell i Serra
Bernat Martorell i Serra
Joan Mas i Aloy
Joan Mas i Borràs
Margalida Mas i Cabot
Catalina Mas i Canyelles
Bàrbara Mas i Capó
Catalina Mas i Capó
Melcion Mas i Frau
Antònia Mas i Fullana
Francesca Mas i Juan
Jaume Mas i Juan
Joan Mas i Juan
Maria Mas i Juan
Joana Maria Mas i Matas
Pere Josep Mas i Serra
Maria Masot i Juan
Josep Masot i Serra
Josep Massot i Planes
Aina Maria Matamales i Pons
Francesca Matas i Ferrer
Mateu Matas i Ferrer
Antoni Matas i Pou
Francesca Matas i Quetglas
Guillem Mateu i Payeras
Miquel Matheu i Gelabert
Antònia Mesquida i Pizà
Catalina Mestre i Manresa
Margalida Mir i Frau
Pere Francesc Mir i Manera
Carme Mir i Subirà
Antoni Miracle Sanz-Selma
Catalina Maria Miró i Tarongí
Bartomeu Moll i Amengual
Beneta Moll i Amengual
Coloma Moll i Canyelles
Joan Moll i Canyelles
Maria Carme Moll i Canyelles
Antònia Moll i Mir
Maria Magdalena Moll i Mir
Bartomeu Moll i Serra
Catalina Monserrat i Amengual
Maria Monserrat i Serra
Bartomeu Monserrat i Socias
Jerònia Morey i Blasco
Miquel Morey i Rosselló
Antoni Morro i Canyelles
Francesca Morro i Canyelles
Tomàs Moyà i Campins
Josep Moyà i Pascual
Maria Mulet i Cabrer
Joana Aina Mulet i Calafat
Antoni Mulet i Canyelles
Arnau Mulet i Corró
Margalida Mulet i Corró
Esperança Mulet i Serra
Jaume Munar i Coll
Rafel Munar i Jaume
Sebastià Munar i Jaume
Bernardí Munar i Tomàs
Miquela Muntaner i Florit
Bernat Muntaner i Moranta
Antoni Muntaner i Morante
Bernat Mut i Morro
Jordi Nadal i Carbonell
Joan Nadal i Estelrich
Magdalena Nadal i Malondra
Bernat Nadal i Matas
Joana Maria Nadal i Serra
Joana Maria Nadal i Serra
Jaume Noguera i Canyelles
Catalina Noguera i Sampol
Miquel Oliver Crespí
Maria Oliver i Capó
Melcion Oliver i Carrió
Catalina Oliver i Comas
Maria Oliver i Fiol
Antoni Oliver i Gelabert
Jaume Oliver i Moll
Antònia Oliver i Rigo
Magdalena Oliver i Rigo
Catalina Oliver i Sastre
Maria Oliver i Vives
Francesca Orgaz i Tejero


(25 VIII 09, 268 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada