dimarts, 25 d’agost de 2009

Defuncions a Marratxí - P a Z

Relació de persones finades a Marratxí -que en moltes ocasions no hi havien nascut-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)Salvador Padilla i López
Carme Palmer i Camasco
Catalina Palmer i Carrió
Maria Palmer i Llompart
Catalina Palmer i Nadal
Maria Palou i Canyelles
Monserrada Palou i Canyelles
Francesc Palou i Frau
Francesca Palou i Oliver
Guillem Palou i Oliver
Magdalena Palou i Serra
Guillem Palou i Socias
Pere Antoni Palou i Socias
Miquel Parets i Reynés
Joan Parets i Sastre
Martí Pascual i Bover
Antoni Pascual i Frau
Catalina Pascual i Frau
Abdó Pastor i Frau
Josep Pastor i Hernández
Gabriel Pastor i Sampol
Francesc Pastor i Serra
Claudi Pegcon i Dargon
Margalida Perelló i Sampol
Pere Perelló i Sampol
Antoni Perelló i Serra
Julio Pérez i Uribe
Francesc Pericàs i "Eufrasia"*
Rafel Pizà i Canyelles
Antoni Pizà i Esbert
Antònia Pizà i Esbert
Florentina Pizà i Esbert
Joan Pizà i Moyà
Maria Pizà i Muntaner
Maciana Pizà i Mut
Margalida Pizà i Mut
Maria Pizà i Palou
Joan Pizà i Ramis
Joan Pizà i Salom
Elisabet Pizà i Sbert
Aina Maria Planisi i Serra
Elionor Pocoví i Bestard
Antònia Pocoví i Canyelles
Jaume Pocoví i Juan
Antònia Pocoví i Mas
Bartomeu Pocoví i Mas
Maria Pocoví i Mas
Antònia Pocoví i Salom
Catalina Pocoví i Salom
Bàrbara Pocoví i Serra
Catalina Pocoví i Serra
Margalida Pocoví i Serra
Pere Pol i Fernández
Joana Aina Pol i Serra
Joan Pomar i Calafat
Joan Pons i Crespí
Pere Josep Pons i Terrades
Miquel Pou i Canyelles
Miquel Pou i Canyelles
Margalida Pou i Quetglas
Antònia Pujalte i Merino
Joan Pujol i Sans
Francesca Quetglas i Carrió
Aina Quetglas i Humbert
Gabriela Quetglas i Sansó
Maria Ramis i Amengual
Antònia Ramis i Bestard
Magdalena Ramis i Cabot
Catalina Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Catalina Ramis i Cocoví
Joan Ramis i Exposito
Pere Josep Ramis i Garau
Magdalena Ramis i Moneny
Antoni Ramis i Nadal
Francesca Ramis i Palou
Miquel Ramis i Pizà
Francesca Ramis i Ramis
Marçal Ramis i Ramis
Miquel Ramis i Ramis
Guillem Ramis i Riera
Joan Ramis i Rigo
Joan Ramis i Sastre
Bartomeu Ramis i Serra
Marçal Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Joan Ramon i Cabot
Francesca Ramon i Marí
Francesc Rayó i Badia
Maria Real i Oliver
Enric Rebonl i Marey
Trinitat Reus i Reus
Jaume Reynés i Creus
Antoni Reynés i Salom
Josepa Ribas i Arenas
Antònia Ribas i Company
Catalina Ribas i Company
Jaume Ribas i Company
Mateu Ribas i Malondra
Antoni Ribas i Tugores
Jaume Ribas i Tugores
Antoni Ribot i Riera
Antònia Ribot i Riera
Miquel Riera i Barceló
Gabriel Riera i Llinàs
Joana Bàrbara Riera i Pujades
Joan Riera i Rosselló
Bernat Rigo i Barrera
Maria Rigo i Canyelles
Antònia Aina Rigo i Carrió
Guillem Rigo i Carrió
Joan Rigo i Carrió
Pere Antoni Rigo i Palou
Maria Rigo i Ramis
Jaume Rigo i Rigo
Francesca Rigo i Servera
Maria Ripoll i Bordoy
Jaume Ripoll i Nadal
Magdalena Ripoll i Ripoll
Catalina Roca i Canyelles
Jerònia Roca i Martorell
Clotilde Rodon i Pujol
Pere Roig i Ignaci
Catalina Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Montserrat Romaguera i Canyelles
Rafel Romaguera i Daviu
Ignasi Roquet
Josep Rosselló i Canyelles
Miquel Rosselló i Quintana
Beatriu Rosselló i Verdera
Antònia Rotger i Canyelles
Maria Rotger i Carrió
Joan Rotger i Mas
Aina Rubí i Alorda
Francesca Rubí i Gamundí
Pere Josep Rubí i Mas
Magdalena Sabater i Espinosa
Elisabet Sabater i Prats
Pere Salas i Ferrà
Antònia Salas i Llabrés
Francesca Salom i Amengual
Joan Salom i Amengual
Josep Salom i Bestard
Josep Salom i Ferrer
Margalida Salom i Llabrés
Maria Salom i Nadal
Mateu Salom i Pons
Mateu Salom i Serra
Magdalena Salvà
Antoni Salvà i Fiol
Antoni Salvà i Fiol
Miquel Salvà i Fiol
Gabriel Salvà i Mas
Maria Salvà i Serra
Joan Salvà i Torelló
Joan Sampol i Isern
Catalina Sampol i Perelló
Angela Sánchez i Galdeano
Antoni Sancho i Perelló
Antònia Sanmartín i Capellà
Joana Aina Sans i Bestard
Joan Sans i Oliver
Joana Aina Sans i Oliver
Margalida Sans i Ramis
Margalida Sans i Vallespir
Francesca Santandreu i Canyelles
Coloma Santandreu i Coll
Antònia Aina Santandreu i Garau
Joan Santandreu i Moll
Miquel Santandreu i Moll
Magdalena Santandreu i Oliver
Mateu Santandreu i Ramis
Margalida Sastre i Amengual
Rafel Sastre i Bestard
Rafel Sastre i Coll
Llorenç Sastre i Mas
Bartomeu Sastre i Noguera
Andreu Sastre i Sureda
Joan Sastre i Sureda
Jaume Sastre i Vidal
Pere Sastre i Vidal
Margalida Sbert i Salom
Joan Seguí i Canyelles
Joan Seguí i Creus
Gabriel Seguí i Pons
Catalina Seguí i Serra
Maria Seguí i Torres
Rosalia Segura i Pinya
Bernat Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Bernat Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Llorença Serra i Borràs
Antoni Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Joan Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Marçal Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Salvador Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Andreu Serra i Capellà
Catalina Serra i Carrió
Josep Serra i Cervera
Bartomeu Serra i Coll
Josep Serra i Coll
Coloma Serra i Company
Pau Serra i Dols
Júlia Serra i Ferragut
Catalina Serra i Ferrer
Antoni Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Miquel Serra i Gea
Antoni Serra i Juan
Margalida Serra i Juan
Mateu Serra i Llompart
Francesc Serra i Martorell
Margalida Serra i Mestre
Maria Serra i Moll
Francesca Serra i Moyà
Maria Serra i Oliver
Francesca Serra i Pizà
Francesca Serra i Pizà
Jaumeta Serra i Porcel
Antoni Serra i Ramis
Catalina Serra i Ramis
Joana Aina Serra i Ramis
Jordi Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Pere Serra i Ramis
Antoni Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Josep Serra i Rigo
Francesca Serra i Rotger
Maria Serra i Salvà
Antònia Serra i Serra
Francesca Serra i Socias
Rosa Serra i Sureda
Francesc Serra i Vich
Aina Serra i Vidal
Magdalena Serra i Zanoguera
Francesca Servera i Cantallops
Miquela Servera i Manresa
Miquel Mariano Simonet i Canyelles
Catalina Simonet i Coll
Maria Simonet i Coll
Catalina Siquier i Pons
Catalina Sitjar i Febrer
Mateu Soler i Beltran
Maria Solivellas i Vidal
Manuel Suárez i Molero
Tomàs Suau i Vallespir
Antoni Sureda i Aloy
Francesca Sureda i Bestard
Miquel Sureda i Canyelles
Jerònia Sureda i Duran
Bàrbara Sureda i Palmer
Joana Aina Sureda i Palmer
Margalida Sureda i Palmer
Joana Aina Sureda i Salvà
Bartomeu Taurelle i Borràs
Margalida Terradas i Garcias
Llorenç Thomàs i Moyà
Eulàlia Tomàs i Sacarès
Llorenç Torrens i Bestard
Martí Torrens i Torrens
Josep Torres i Escandell
Joan Tort i Parés
Maria Tortella i Garcia
Bartomeu Trias i Canyelles
Cristòfol Trias i Canyelles
Miquel Trias i Mercadal
Magdalena Tugores i Cardell
Magdalena Tugores i Crespí
Miquel Uribe i Gómez
Josep Antoni Uribe i Martínez
Catalina Vadell i Adrover
Bartomeu Vadell i Capó
Lino Vaghetti
Gaspar Vallcaneras i Cloquell
Miquel Vallespir i Munar
Francesca Valls i Molina
Paula Vaquer i Morell
Maria Verdera i Escandell
Esperança Verdera i Mora
Antoni Vicens i Sorell
Joan Vich i Canyelles
Joan Vich i Serra
Jaume Vidal i Balaguer
Francesca Vidal i Bestard
Jaume Vidal i Bestard
Francesca Vidal i Ferrer
Elisabet Maria Vidal i Font
Jaume Vidal i Frontera
Rosa Vidal i Grimalt
Pràxedis Vidal i Monserrat
Antoni Vidal i Salvà
Damià Vidal i Salvà
Maria Vidal i Salvà
Domingo Vila i Rodríguez
Francesca Vila i Vidal
Llucia Villalonga i Colombàs
Sebastiana Ximelis i Bover
Magdalena Zanoguera i Bibiloni

(25 VIII 09, 319 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada