divendres, 21 d’agost de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Marratxí/net A-Z

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb el nucli original de Marratxí (actualment Marratxinet) -per naixement, vida, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)
Joana Aina Amengual i Ramis
Maria Amengual i Ramis
Rafel Amengual i Ramis
Maria Montserrada Benestar i Serra
Sebastiana Benestar i Serra
Catalina Bestard i Frontera
Joan Bestard i Vaquer
Miquel Bestard i Vaquer
Pràxedis Bestard i Vaquer
Rafel Bestard i Vaquer
Francesca Cabot i Serra
Francesca Canyelles i Borràs
Francesca Canyelles i Colom
Magdalena Canyelles i Colom
Miquel Canyelles i Garau
Francesc Canyelles i Grau
Marçal Canyelles i Manresa
Joan Canyelles i Mulet
Mateu Canyelles i Rigo
Ramon Canyelles i Rigo
Vicenç Canyelles i Rigo
Antònia Canyelles i Serra
Rosa Carbonell i Company
Coloma Company i Canyelles
Miquel Dols i Bestard
Miquel Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fuyana
Magdalena Gamundí i Salvà
Francesca Gamundí i Sastre
Rosa Maria Juan i Canyelles
Francesca Juan i Pol
Joan Juan i Pol
Antònia Moyà i Sastre
Bernat Oliver i Rigo
Maria Agnès Orell i Garau
Joan Orell i Oliver
Miquel Parets i Sastre
Bartomeu Pujol i Rigo
Joan Quetglas i Terrasa
Joan Quetglas i Terrasa
Francesca Ramis i Riera
Bartomeu Ramis i Serra
Jerònia Ramis i Serra
Antoni Ramon i Salvà
Bartomeu Rigo i Palou
Bernat Rigo i Ramis
Joana Rigo i Ramis
Margalida Rigo i Ramis
Margalida Rosselló i Canyelles
Antoni Salvà i Fiol
Margalida Salvà i Fiol
Francesca Santandreu i Canyelles
Joana Aina Santandreu i Canyelles
Josep Santandreu i Canyelles
Francesca Sastre i Pastor
Gabriel Sastre i Pastor
Pere Josep Sastre i Vidal
Francesc Serra i Cabot
Francesca Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Comas
Magdalena Serra i Contestí
Catalina Serra i Frau
Magdalena Serra i Mas
Francesca Serra i Pizà
Pere Serra i Tugores
Jaume Serra i Vidal
Maria Simonet i Coll
Maria Simonet i Coll
Pere Josep Vallespir i Aloy

(21 VIII 09, 71 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada