dimarts, 25 d’agost de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Sa Cabaneta A a L

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb el nucli de sa Cabaneta -per naixement, vida, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)
Antoni Albertí i Borràs
Antoni Amengual i Bestard
Elionor Amengual i Frau
Pere Amengual i Pocoví
Francesc Amengual i Serra
Francesca Amengual i Serra
Joan Artigues i Fiol
Catalina Barrera i Ferrer
Joan Barrera i Ferrer
Joan Barrera i Ferrer
Magdalena Barrera i Frau
Bartomeu Bennàsar i Pons
Joan Bennàsar i Pons
Bartomeu Bestard i Arrom
Joan Bestard i Arrom
Maria Bestard i Bibiloni
Francesca Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Joana Aina Bestard i Canyelles
Antoni Bestard i Capó
Maria Bestard i Capó
Catalina Bestard i Coll
Antoni Bestard i Colom
Antoni Bestard i Colom
Catalina Bestard i Colom
Rafel Bestard i Colom
Antoni Bestard i Creus
Jaume Bestard i Pocoví
Margalida Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Mateu Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Antoni Bestard i Riutord
Maria Bestard i Riutord
Maciana Bestard i Serra
Guillem Bibiloni i Amengual
Joan Bibiloni i Canyelles
Martí Bibiloni i Frau
Joan Pau Bibiloni i Mir
Catalina Bordoy i Bauzà
Magdalena Bosch i Sastre
Josep Busquets i Canyelles
Mateu Busquets i Canyelles
Catalina Busquets i Estarellas
Gabriel Busquets i Estarellas
Maria Busquets i Estarellas
Gabriel Busquets i Oliver
Maria Cabot i Canyelles
Pere Josep Cabot i Martorell
Magdalena Cabot i Palou
Maria Cabot i Pol
Joan Cabot i Roca
Magdalena Cabot i Roca
Antònia Canyelles i Amengual
Apol·lònia Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Guillem Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Josep Canyelles i Amengual
Montserrada Canyelles i Amengual
Antònia Canyelles i Bibiloni
Bàrbara Canyelles i Bibiloni
Josep Canyelles i Bibiloni
Antònia Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Marçal Canyelles i Canyelles
Marçal Canyelles i Canyelles
Mateu Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Carrió
Esperança Canyelles i Cloquell
Pere Canyelles i Coll
Bàrbara Canyelles i Creus
Francesca Aina Canyelles i Frontera
Miquel Canyelles i Garau
Martí Canyelles i Manresa
Josep Canyelles i March
Mateu Canyelles i March
Gabriel Canyelles i Mulet
Marçal Canyelles i Mulet
Ramon Canyelles i Mulet
Josep Canyelles i Muntaner
Guillem Canyelles i Nadal
Magdalena Canyelles i Nadal
Maria Canyelles i Nadal
Mateu Canyelles i Nadal
Maria Canyelles i Palou
Montserrada Canyelles i Palou
Catalina Canyelles i Ramis
Maria Canyelles i Ramon
Catalina Canyelles i Ribas
Catalina Canyelles i Rigo
Francesca Canyelles i Rigo
Joana Maria Canyelles i Rigo
Esperança Canyelles i Romaguera
Maria Canyelles i Romaguera
Pere Canyelles i Romaguera
Antònia Canyelles i Rosselló
Antoni Capó i Coll
Jaume Capó i Coll
Margalida Capó i Coll
Margalida Capó i Coll
Maria Margalida Capó i Coll
Sebastiana Mari Capó i Martínez
Maria Carrió i Muntaner
Bàrbara Carrió i Pizà
Francesca Aina Carrió i Pizà
Coloma Carrió i Rotger
Maria Carrió i Rotger
Francisca Aina Carrió i Sastre
Concepció Castanyer i Lladó
Joana Aina Castelló i Riutord
Catalina Cerdà i Canyelles
Maria Cerdà i Canyelles
Joaquim Cervera i Ferrer
Llorenç Chamarro i Fiol
Antònia Aina Cloquell i Serra
Bernat Cloquell i Serra
Bartomeu Cocoví i Mas
Sebastià Coli i Triay
Catalina Coll i Barceló
Miquela Coll i Busquets
Pere Coll i Canyelles
Catalina Coll i Crespí
Magdalena Coll i Crespí
Miquel Coll i Fiol
Honorat Coll i Gamundí
Miquel Coll i Gamundí
Josep Coll i Ramis
Pere Coll i Ramis
Esperança Coll i Seguí
Julià Colom i Serra
Joana Aina Corró i Pericàs
Joan Corró i Rigo
Maria Aina Corró i Rigo
Coloma Crespí i Capó
Francesca Crespí i Gamundí
Francesca Maria Crespí i Gamundí
Martí Crespí i Pol
Felip Crespí i Ramon
Antònia Creus i Amengual
Josep Creus i Canyelles
Antònia Creus i Vidal
Margalida Creus i Vidal
Margalida Daviu i Matas
Margalida Daviu i Matas
Miquel Felix Daviu i Matas
Margalida Dols i Quetglas
Bàrbara Ferrer i Cabot
Catalina Ferrer i Cabot
Miquel Ferrer i Cabot
Antònia Ferrer i Homar
Catalina Ferrer i Ripoll
Martina Fiol i Campanar
Francesca Fiol i Canyelles
Francesca Fiol i Canyelles
Francesca Fiol i Canyelles
Francesca Fiol i Canyelles
Jaume Fiol i Canyelles
Pere Josep Fiol i Canyelles
Rosa Maria Fiol i Canyelles
Pere Fiol i Coll
Sebastià Fiol i Riera
Antoni Frontera i Artigas
Miquel Frontera i Gamundí
Antònia Frontera i Garau
Catalina Frontera i Garau
Catalina Frontera i Garau
Miquel Fullana i Mas
Cecília Gama i Exposita
Coloma Gamundí i Coll
Margalida Gamundí i Coll
Coloma Garau i Gamundí
Magdalena Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Arnau Garau i Jaume
Arnau Garau i Jaume
Rafel Garcias i Tomàs
Catalina Gayà i Trias
Pere Grau i Gamundí
Marina Guijón i Monserrat
Antònia Horrach i Ferragut
Margalida Jaume i Castelló
Maria Jaume i Cerdà
Magdalena Jaume i Ferriol
Catalina Jaume i Jaume
Joana Aina Jaume i Jaume
Joana Aina Jaume i Jaume
Vicenç Jaume i Jaume
Josep Jaume i Julià
Rafel Jaume i Julià
Pere Josep Jaume i Llabrés
Miquel Jaume i Mestre
Catalina Jaume i Ripoll
Catalina Juan i Bennaser
Jaume Juan i Busquets
Joan Juan i Camps
Bernat Juan i Canyelles
Andreu Juan i Carrió
Catalina Maria Juan i Carrió
Coloma Juan i Carrió
Felip Juan i Carrió
Joan Juan i Carrió
Pere Josep Juan i Estades
Francesc Juan i Estrades
Andreu Juan i Fiol
Sebastià Juan i Fiol
Francesc Juan i Frau
Joan Juan i Frau
Bàrbara Juan i Garau
Catalina Juan i Garau
Catalina Juan i Garau
Josep Juan i Garau
Felip Juan i Homar
Beneta Juan i Mas
Catalina Juan i Pastor
Catalina Juan i Pastor
Magdalena Juan i Pastor
Magdalena Juan i Pastor
Joan Juan i Ramis
Jaume Juan i Rotger
Leonor Juan i Rotger
Miquela Juan i Rotger
Sebastiana Juan i Serra
Guillem Juan i Trobat
Elisabet Maria Lladó i Oliver
Elisabet Maria Lladó i Oliver
Francesca Maria Llinàs i Ramis
Maria Llinàs i Ramis
Nicolau Llinàs i Ramis

(25 VIII 09, 241 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada