dimarts, 25 d’agost de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Sa Cabaneta M a Z

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb el nucli de sa Cabaneta -per naixement, vida, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)


Catalina Manresa i Momblach
Francesca Manresa i Monblanch
Apol·lònia March i Fullana
Joan March i Fullana
Montserrada March i Fullana
Antònia March i Vicens
Antònia Marí i Marí
Joan Martínez i Fernández
Jacint Martorell i Barceló
Joan Mas i Borràs
Mateu Mas i Busquets
Margalida Mas i Cabot
Aina Maria Mas i Canyelles
Antònia Mas i Canyelles
Bartomeu Mas i Canyelles
Beneta Mas i Canyelles
Catalina Mas i Canyelles
Antònia Maria Mas i Fuyana
Aina Maria Mas i Quetglas
Bartomeu Mas i Quetglas
Joan Mas i Quetglas
Pere Josep Mas i Quetglas
Josep Mas i Ramis
Miquel Mas i Ramis
Antoni Mas i Rigo
Catalina Mas i Rigo
Catalina Mas i Rigo
Antoni Mas i Roquet
Francesc Mas i Santandreu
Gabriel Mas i Santandreu
Catalina Mas i Serra
Pere Josep Mas i Serra
Magdalena Matas i Oliver
Francesca Mercadal i Pocoví
Catalina Mestre i Manresa
Bartomeu Mestre i Ramis
Miquel Mir i Capellà
Miquel Mir i Coll
Beneta Moll i Amengual
Pau Moll i Corró
Tomàs Moyà i Campins
Antoni Moyà i Mas
Bartomeu Moyà i Mas
Gabriel Mulet Frau
Antoni Mulet i Canyelles
Catalina Mulet i Canyelles
Margalida Mulet i Canyelles
Maria Marçala Mulet i Canyelles
Miquel Mulet i Canyelles
Rafel Mulet i Cerdà
Arnau Mulet i Corró
Gabriel Mulet i Rigo
Jerònia Mulet i Rigo
Joan Nadal i Comas
Rafel Nadal i Comas
Bernat Nadal i Jaume
Maria Nadal i Jaume
Rafel Nadal i Jaume
Bernat Nadal i Matas
Antoni Oliver i Burguera
Elisabet Maria Oliver i Burguera
Marc Oliver i Burguera
Bernat Oliver i Coll
Joan Oliver i Coll
Joan Oliver i Coll
Antònia Oliver i Fiol
Joana Aina Oliver i Fiol
Joana Maria Oliver i Fiol
Maria Oliver i Fiol
Antònia Oliver i Jaume
Josep Oliver i Palou
Josep Oliver i Palou
Bernat Oliver i Pizà
Bernat Oliver i Ramis
Domingo Oliver i Ramis
Felip Oliver i Torrens
Martí Palmer i Real
Martí Palmer i Real
Pere Antoni Palou i Amengual
Pere Palou i Barrera
Maria Palou i Canyelles
Marçal Palou i Ramis
Maciana Palou i Rosselló
Pere Antoni Palou i Socias
Martí Pascual i Bover
Andreu Pastor i Carrió
Catalina Pastor i Carrió
Catalina Pastor i Carrió
Abdó Pastor i Frau
Gabriel Pastor i Sampol
Francesc Pastor i Serra
Rafel Pizà i Canyelles
Joana Maria Pizà i Escalas
Miquel Pizà i Escalas
Antoni Pizà i Gamundí
Joan Pizà i Palou
Maria Pizà i Palou
Domingo Pizà i Ramis
Joan Pizà i Ramis
Joan Pizà i Ramis
Bartomeu Pocoví i Mas
Joan Bonaventur Pocoví i Mas
Maria Pocoví i Mas
Bartomeu Pocoví i Pocoví
Antònia Pocoví i Salom
Llorenç Quetglas i Capó
Maria Quetglas i Capó
Francesc Quetglas i Carrió
Antònia Ramis i Amengual
Francisca Ramis i Amengual
Joana Maria Ramis i Amengual
Marçal Ramis i Amengual
Maria Ramis i Amengual
Maria Ramis i Amengual
Antònia Ramis i Bestard
Jaume Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Mateu Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bibiloni
Magdalena Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Catalina Ramis i Canyelles
Francesca Aina Ramis i Canyelles
Joan Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Montserrada Ramis i Canyelles
Pere Ramis i Canyelles
Francesca Maria Ramis i Garau
Margalida Ramis i Garau
Pere Josep Ramis i Garau
Sebastià Ramis i Garau
Bartomeu Ramis i March
Coloma Ramis i March
Catalina Ramis i Mas
Antònia Ramis i Mulet
Catalina Ramis i Nadal
Miquel Ramis i Nadal
Francesca Ramis i Palou
Antoni Ramis i Pol
Joan Ramis i Pol
Magdalena Ramis i Pol
Antoni Ramis i Ramis
Francesca Ramis i Ramis
Marçal Ramis i Ramis
Marçal Ramis i Ramis
Joan Ramis i Rigo
Francesca Ramis i Rotger
Pere Ramis i Rotger
Antoni Ramis i Serra
Antoni Ramis i Serra
Antònia Aina Ramis i Serra
Joan Ramis i Serra
Marçal Ramis i Serra
Marçal Ramis i Serra
Maria Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Trias
Pere Ramis i Trias
Josep Ramon i Llinàs
Margalida Ramon i Llinàs
Antònia Real i Canyelles
Jaume Real i Canyelles
Josep Real i Canyelles
Miquel Real i Canyelles
Maria Real i Oliver
Miquel Real i Ramis
Miquel Real i Ramis
Magdalena Real i Serra
Miquel Real i Serra
Trinitat Reus i Reus
Antoni Reynés i Salom
Miquel Riera i Barceló
Bernat Rigo i Barrera
Arnau Rigo i Canyelles
Antònia Aina Rigo i Carrió
Antònia Aina Rigo i Carrió
Guillem Rigo i Carrió
Guillem Rigo i Carrió
Joana Maria Rigo i Carrió
Magdalena Rigo i Mas
Maria Rigo i Ramis
Miquel Rigo i Ramis
Jaume Ripoll i Nadal
Francesca Roca i Bestard
Jaume Roca i Bestard
Maria Roca i Bestard
Catalina Romaguera i Canyelles
Montserrat Romaguera i Canyelles
Rafel Romaguera i Canyelles
Ignasi Roquet
Antònia Rosselló i Mas
Catalina Rosselló i Ramis
Margalida Rosselló i Ramis
Salvador Rosselló i Salom
Joan Rotger i Mas
Catalina Rotger i Serra
Pere Josep Rubí i Mas
Jaume Sancho i Duran
Margalida Sancho i Duran
Gabriel Sans i Oliver
Joana Aina Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Margalida Sans i Vallespir
Coloma Santandreu i Coll
Catalina Santandreu i Mas
Maria Santandreu i Mas
Maria Santandreu i Mercadal
Magdalena Santandreu i Oliver
Rafel Sastre i Bestard
Mateu Seguí i Mas
Maria Seguí i Torres
Bàrbara Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Mateu Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Catalina Serra i Coll
Antònia Serra i Creus
Bernat Serra i Creus
Catalina Serra i Creus
Joan Serra i Frau
Maria Serra i Mas
Margalida Serra i Mestre
Arnau Serra i Mulet
Gabriel Serra i Mulet
Pere Serra i Mulet
Francesca Serra i Nadal
Joana Aina Serra i Nadal
Mateu Serra i Nadal
Catalina Serra i Oliver
Sebastià Serra i Oliver
Pau Serra i Orell
Catalina Serra i Pocoví
Maria Serra i Pocoví
Maria Serra i Ramis
Francesca Serra i Rotger
Antònia Serra i Salvà
Maria Serra i Salvà
Andreu Serra i Serra
Antoni Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Catalina Simonet i Coll
Francesca Suau i Oliver
Francesca Tomàs i Barrera
Gabriel Tomàs i Mas
Margalida Torrandell i Fiol
Bartomeu Trias i Canyelles
Bartomeu Trias i Canyelles
Catalina Trias i Canyelles
Cristòfor Trias i Canyelles
Francesca Trias i Canyelles
Antoni Verd i Sureda
Catalina Verd i Sureda
Jaume Vidal i Bestard
Francesca Vidal i Ferrer
Antoni Vidal i Juan
Josep Vidal i Serra
Joan Baptista Villalonga i Muti
Sebastiana Ximelis i Bover

(25 VIII 09, 262 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada