dissabte, 3 d’octubre de 2009

Naixements del segle XIX - A a L

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí durant el segle XIX, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):Francesca Abraham i Sagrera
Francesca Maria Abraham i Vaquer
Coloma Aguilera i Bibiloni
Miquel Aguilera i Bibiloni
Nicolau Aguilera i Perelló
Maria Esperança Alemany i Pujol
Joan Alemany i Rigo
Margalida Alemany i Rigo
Joan Aloy i Pou
Bernat Amengual i Amengual
Maria Amengual i Amengual
Bartomeu Amengual i Amer
Francesc Amengual i Amer
Maria Amengual i Amer
Maria Amengual i Amer
Antoni Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard
Bartomeu Amengual i Bestard
Bernat Amengual i Bestard
Catalina Amengual i Bestard
Jaume Amengual i Bestard
Maria Amengual i Bestard
Felip Amengual i Canyelles
Felip Amengual i Canyelles
Felip Amengual i Canyelles
Margalida Amengual i Canyelles
Mateu Amengual i Canyelles
Mateu Amengual i Canyelles
Miquel Amengual i Canyelles
Miquel Amengual i Canyelles
Rosa Amengual i Canyelles
Rosa Amengual i Canyelles
Gabriel Amengual i Ferrà
Francesca Amengual i Frau
Magdalena Amengual i Frau
Magdalena Amengual i Frau
Miquel Amengual i Frau
Francesca Amengual i Frau (XIX)
Bartomeu Amengual i Juan
Margalida Amengual i Juan
Pere Amengual i Juan
Antoni Amengual i Matas
Maria Amengual i Matas
Maria Antònia Amengual i Matas
Bernat Amengual i Ramis
Isidre Amengual i Ramis
Joana Aina Amengual i Ramis
Joana Aina Amengual i Ramis
Joana Maria Amengual i Ramis
Maria Amengual i Ramis
Miquel Amengual i Reynés
Miquel Amengual i Reynés
Miquel Amengual i Vidal
Gabriel Miquel Amorós i Ijon
Francesc Aranda i Marg*
Maria de l'Espe Arbós i Mir
Margalida Barceló i Busquets
Margalida Barceló i Busquets
Maria Àngela Barceló i Busquets
Nadal Barceló i Busquets
Nadal Barceló i Busquets
Francesca Barceló i Perelló
Joan Barceló i Rubí
Josep Barceló i Rubí
Miquel Barceló i Rubí
Miquel Barceló i Vila
Aina Maria Barrera i Bestard
Elionor Barrera i Bestard
Elionor Barrera i Bestard
Jaume Barrera i Bestard
Miquel Barrera i Bestard
Antoni Barrera i Morro
Bàrbara Barrera i Morro
Bàrbara Barrera i Ramis
Martí Barrera i Serra
Maria Monserrad Benesta* i Serra
Sebastiana Benesta* i Serra
Sebastiana Benestar i Serra
Pere Bennàsar i Pons
Bartomeu Bestard i Arrom
Joan Bestard i Arrom
Mateu Bestard i Arrom
Aina Maria Bestard i Barrera
Beneta Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera
Antònia Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Joan Bestard i Canyelles
Joana Aina Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles [SC, XIX]
Magdalena Bestard i Capó
Pere Bestard i Capó
Elionor Bestard i Corró
Jaume Bestard i Corró
Rosa Bestard i Creus
Catalina Bestard i Frontera
Catalina Bestard i Juan
Catalina Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Margalida Bestard i Juan
Marçal Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales
Maria Bestard i Matamales
Francesca Bestard i Pocoví
Jaume Bestard i Pocoví
Francesc Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Mateu Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Maria Bestard i Riutord
Francesca Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Jaume Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra [PO]
Miquel Bestard i Serra [PT]
Joan Bestard i Vaquer
Miquel Bestard i Vaquer
Pràxedis Bestard i Vaquer
Rafel Bestard i Vaquer
Jaume Bibiloni i Calafell
Miquel Bibiloni i Calafell
Coloma Bibiloni i Canyelles
Jaume Bibiloni i Canyelles
Miquel Bibiloni i Canyelles
Joan Pau Bibiloni i Mir
Miquel Bibiloni i Moragues
Francesca Aina Bibiloni i Salvà
Maria Bibiloni i Salvà
Jaume Bibiloni i Sans
Joana Aina Bibiloni i Sans
Miquel Lluís Bibiloni i Sans
Coloma Bibiloni i Sureda
Coloma Bibiloni i Sureda
Francesca Bibiloni i Sureda
Pere Joan Bibiloni i Sureda
Sebastià Bibiloni i Sureda
Maria Billon i Noguera
Margalida Blaquer* i Mesquida
Miquel Bordoi i Campins
Antoni Bover i Marquès
Antònia Bover i Marquès
Antònia Bover i Marquès
Catalina Bover i Marquès
Joana Aina Bover i Marquès
Pere Josep Bover i Marquès
Joan Bujosa i Salom
Josep Busquets i Canyelles
Mateu Busquets i Canyelles
Vicenç Busquets i Frau
Aina Busquets i Oliver
Gabriel Busquets i Oliver
Antoni Busquets i Salom
Apol·lònia Mari Busquets i Salom
Esteve Busquets i Salom
Antònia Busquets i Serra
Gabriel Busquets i Serra
Magdalena Busquets i Serra
Margalida Busquets i Serra [XIX]
Jerònia Cabot i Clar
Miquel Cabot i Clar
Pere Josep Cabot i Martorell
Antònia Cabot i Masot
Joan Cabot i Masot
Magdalena Cabot i Palou
Josep Cabot i Roca
Magdalena Cabot i Roca
Pere Josep Cabot i Roca
Joan Cabot i Roca [PO]
Joan Cabot i Roca [SC]
Martí Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Francesc Calafell i Pascual
Josep Caldentey i Bover
Maria Caldentey i Bover
Miquel Caldentey i Bover
Rafel Caldentey i Bover
Rafel Campins i Poncell
Joana Aina Campins i Sureda
Jaume Cantallops i Salvà
Antònia Cantallops i Salvà
Francesca Cantallops i Salvà
Joan Cantallops i Salvà
Margalida Cantallops i Salvà
Bartomeu Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual
Josep Canyelles i Amengual
Maria Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Apol·lònia Canyelles i Amengual [PO]
Apol·lònia Canyelles i Amengual [SC]
Maria Canyelles i Barrera
Antònia Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Jaume Canyelles i Bestard
Bartomeu Canyelles i Bestard (XIX)
Antoni Canyelles i Bibiloni
Joan Canyelles i Busquets
Josep Canyelles i Busquets
Catalina Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Francesc Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Marçal Canyelles i Canyelles
Marçal Canyelles i Canyelles
Mateu Canyelles i Canyelles
Miquel Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles [SC]
Antoni Canyelles i Capó
Joan Canyelles i Capó
Margalida Canyelles i Capó
Maria Canyelles i Capó
Miquel Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó [XIX]
Catalina Canyelles i Carrió
Antònia Aina Canyelles i Coll
Magdalena Canyelles i Coll
Maria Canyelles i Coll
Francesca Canyelles i Colom
Magdalena Canyelles i Colom
Margalida Canyelles i Colom
Mateu Canyelles i Colom
Joan Canyelles i Crespí
Bàrbara Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Estarellas
Martí Canyelles i Estarellas
Martí Canyelles i Estarelles*
Francisca Aina Canyelles i Frontera
Miquel Canyelles i Garau
Francesc Canyelles i Grau
Catalina Canyelles i Homar
Esperança Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar
Margalida Canyelles i Isern
Pere Canyelles i Isern
Joan Canyelles i Juan
Joana Aina Canyelles i Juan
Maria Canyelles i Juan
Jaume Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs
Marçal Canyelles i Manresa
Martí Canyelles i Manresa
Antònia Canyelles i Matas
Antònia Canyelles i Matas
Catalina Canyelles i Matas
Miquel Canyelles i Matas
Vicenç Canyelles i Matas
Maria Canyelles i Miguel
Bartomeu Canyelles i Moll
Joan Canyelles i Mulet
Martina Canyelles i Ordines
Guillem Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Miquel Canyelles i Palou
Monserrada Canyelles i Palou
Aina Maria Canyelles i Pocoví
Antònia Aina Canyelles i Pocoví
Bàrbara Canyelles i Pocoví
Catalina Canyelles i Ramis
Antoni Canyelles i Rigo
Bernat Canyelles i Rigo
Catalina Canyelles i Rigo
Guillem Canyelles i Rigo
Joana Maria Canyelles i Rigo
Mateu Canyelles i Rigo
Pere Canyelles i Rigo
Ramon Canyelles i Rigo
Vicenç Canyelles i Rigo
Joan Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Pere Josep Canyelles i Roca
Baltasar Canyelles i Sabater
Josep Canyelles i Sabater
Antònia Canyelles i Salvà
Antònia Aina Canyelles i Salvà
Antònia Aina Canyelles i Salvà
Francesca Aina Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà
Antoni Canyelles i Sastre
Francesc Canyelles i Sastre
Gabriel Canyelles i Sastre
Sebastià Canyelles i Sastre
Antònia Canyelles i Serra
Magdalena Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra (XIX)
Miquel Canyelles i Vich
Catalina Capellà i Canyelles
Martí Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Galmés
Antoni Capó i Coll
Jaume Capó i Coll
Joan Capó i Coll
Margalida Capó i Coll
Maria Margalida Capó i Coll
Antònia Capó i Garau
Catalina Capó i Garau
Joan Capó i Garau
Magdalena Capó i Garau
Margalida Capó i Garau
Catalina Capó i Sastre
Francesc Capó i Sastre
Catalina Carbonell i Company
Rosa Carbonell i Company
Bernat Carbonell i Frontera
Joan Carbonell i Frontera
Miquel Carbonell i Frontera
Antònia Cardell i Busquets
Gabriel Cardell i Busquets
Pere Josep Cardell i Busquets
Catalina Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Coloma Carrió i Canyelles
Francesc Carrió i Canyelles
Maria Carrió i Canyelles
Francesca Aina Carrió i Pizà
Bartomeu Carrió i Ramis
Joan Carrió i Ramis
Ramon Llull Carrió i Ramis
Coloma Carrió i Rotger
Andreu Carrió i Sastre
Francesca Aina Carrió i Sastre
Bartomeu Cladera i Vila
Antònia Aina Cloquell i Serra
Bernat Cloquell i Serra
Mateu Cloquell i Serra
Pere Cocoví i Barceló
Pere Cocoví i Guasp
Bartomeu Cocoví i Mas
Joana Maria Cocoví i Serra
Pere Cocoví i Serra
Gabriel Coll
Francesc Coll i Barceló
Elionor Coll i Busquets
Gabriel Coll i Cañellas
Catalina Coll i Canyelles
Magdalena Coll i Canyelles
Martí Coll i Capellà
Bartomeu Coll i Cladera
Francesca Coll i Cladera
Gabriel Coll i Cladera
Margalida Coll i Cladera
Magdalena Coll i Crespí
Esperança Coll i Gamundí
Honorat Coll i Orell
Joan Coll i Orell
Miquel Coll i Orell
Miquel Coll i Orell
Francesca Coll i Serra
Maria Coll i Serra
Maties Colom i Serra
Esperança Colomar i Ramis
Francesc Colomar i Ramis
Francesca Colomar i Ramis
Francesca Colomar i Ramis
Damiana Comas i Oliver
Joan Comas i Pou
Joana Maria Comas i Pou
Catalina Maria Comes i Oliver
Coloma Comes i Oliver
Pere Josep Comes i Oliver
Joan Comes i Pou
Andreu Llàtzer Company i Sans
Miquel Company i Sans
Catalina Corró i Pericàs
Joana Aina Corró i Pericàs
Catalina Corró i Rigo
Joan Corró i Rigo
Maria Aina Corró i Rigo
Jaume Corró i Sastre
Maria Josepa Cotoner i Verí
Antònia Catalina Crespí i Canyelles
Francina Maria Crespí i Dols
Josep Crespí i Dols
Francesca Crespí i Gamundí
Francesca Maria Crespí i Gamundí
Antoni Crespí i Homar
Joana Aina Crespí i Homar
Mateu Crespí i Homar
Martí Crespí i Pol
Rosa Crespí i Pol
Maria Crespí i Serra
Bartomeu Crespí i Tugores
Maria Crespí i Tugores
Antoni Crespí i Vidal
Bartomeu Crespí i Vidal
Joana Aina Crespí i Vidal
Jordi Crespí i Vidal
Maties Crespí i Vidal
Jaume Creus i Barrera
Bartomeu Creus i Dols
Margalida Daviu i Matas
Melcion Daviu i Matas
Miquel Felix Daviu i Matas
Àngela Maria Dols i Frau
Margalida Dols i Frau
Maria Dols i Frau
Vicenç Dols i Frau
Vicenç Dols i Frau
Jaume Ignasi Dumas i Balle
Catalina Duran i Serra
Francesca Estarellas i Serra
Onofre Estarellas i Tous
Gabriel Ferrà i Vich
Antònia Ferrer i Noguera
Francesca Ferrer i Noguera
Maria Ferrer i Noguera
Miquel Cosme Ferrer i Noguera
Catalina Ferrer i Ripoll
Maria Ignàsia Ferrer i Ripoll
Francesca Figarola i Aloy
Elisabet Maria Figuerola i Aloy
Francesca Figuerola i Aloy
Marcel·lina Figuerola i Masanet
Aina Maria Fiol i Amengual
Josep Fiol i Amengual
Catalina Fiol i Canyelles
Francesca Fiol i Canyelles
Francesca Fiol i Canyelles
Jaume Fiol i Canyelles
Jaume Fiol i Canyelles
Pere Josep Fiol i Canyelles
Rosa Maria Fiol i Canyelles
Miquel Fiol i Cladera
Joan Fiol i Mir
Mateu Fiol i Mir
Aina Fiol i Ramis
Antònia Aina Frau i Amengual
Antònia Aina Frau i Amengual
Bernat Frau i Amengual
Elisabet Frau i Amengual
Pereta Frau i Amengual
Antoni Frau i Bibiloni
Francisca Aina Frau i Bibiloni
Margalida Frau i Bibiloni
Miquel Frau i Bibiloni
Sebastià Frau i Bibiloni
Bartomeu Frau i Calafell
Francesca Aina Frau i Canyelles
Magdalena Frau i Canyelles
Antoni Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Jerònia Frau i Comas
Margalida Frau i Comas
Antònia Frau i Frau
Jaume Frau i Frau
Montserrat Frau i Frau
Maties Frau i Garau
Magdalena Frau i Jaume
Rosa Maria Frau i Marquès
Margalida Frau i Salom
Margalida Frau i Sastre
Margalida Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Francesca Aina Frontera i Bestard
Antònia Maria Frontera i Campins
Jaume Frontera i Campins
Miquel Frontera i Canyelles
Antònia Maria Frontera i Gayà
Antònia Maria Frontera i Sabater
Bartomeu Frontera i Sabater
Francesca Frontera i Sabater
Magdalena Frontera i Santandreu
Pere Joan Fullana i Busquets
Pere Josep Fullana i Busquets
Miquel Fullana i Mas
Jaumeta Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fuyana
Magdalena Gamundí i Salvà
Catalina Garau i Canyelles
Jaume Garau i Canyelles
Cristòfor Garau i Cladera
Antònia Garau i Frau
Antònia Garau i Gamundí
Coloma Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Arnau Garau i Jaume
Cristòfor Garau i Palou
Catalina Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Marçal Garau i Serra
Miquel Garau i Serra
Bartomeu Gayà i Roca
Bartomeu Gayà i Roca
Margalida Gayà i Roca
Maria Gayà i Roca
Maria Aina Gayà i Roca
Joana Aina Gayà i Sanmartí
Pere Antoni Gayà i Sanmartí
Apol·lònia Gelabert i Company
Pere Josep Gelabert i Company
Jaume Gelabert i Serra
Bartomeu Gili i Morell
Lluc Gili i Morell
Pereta Maria Gili i Morell
Bartomeu Ginard i Ramonell
Francesca Gomila i Salvà
Cristòfol Grau i Canyelles
Pere Grau i Gamundí
Antònia Maria Grau i Grau
Coloma Grau i Jaume
Antònia Grau i Serra
Gabriel Grau i Serra
Gabriel Grau i Serra
Guillem Homar i Mas
Maria Homar i Mas
Maria Homar i Mas
Miquel Homar i Mas
Antoni Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Catalina Homar i Serra
Catalina Homar i Serra
Francesca Homar i Serra
Catalina Horrach i Frau
Jaume Horrach i Frau
Jaume Horrach i Frau
Joan Horrach i Frau
Melcion Horrach i Frau
Margalida Isern i Frontera
Pere Jaume i Alemany
Maties Jaume i Canyelles
Apol·lònia Jaume i Jaume
Francesca Aina Jaume i Jaume
Joana Maria Jaume i Jaume
Josep Jaume i Julià
Maria Jaume i Julià
Rafel Jaume i Julià
Catalina Jaume i Oliver
Felip Jaume i Oliver
Gabriel Jaume i Oliver
Maria Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Antoni Jaume i Sureda
Vicenç Jaume i Sureda
Isabel Jornals i Vidal
Jaume Juan i Busquets
Joana Maria Juan i Camps
Maria Juan i Camps
Maties Juan i Camps
Bernat Juan i Canyelles
Pere Joan Juan i Canyelles
Rosa Maria Juan i Canyelles
Andreu Juan i Carrió
Catalina Maria Juan i Carrió
Joan Juan i Carrió
Catalina Juan i Estadas
Pere Josep Juan i Estades
Francesc Juan i Estrades
Josep Juan i Estrades
Felip Juan i Homar
Catalina Juan i Pastor
Catalina Juan i Pastor
Joan Juan i Pastor
Magdalena Juan i Pastor
Maria Agnès Juan i Pastor
Catalina Juan i Perelló
Francesca Juan i Pol
Joan Juan i Pol
Joana Aina Juan i Sunyer
Joan Julià i Valent
Jordi Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Martorell
Jordi Llinàs i Martorell
Maria Llinàs i Martorell
Francesca Maria Llinàs i Ramis
Jaume Llinàs i Ramis
Maria Llinàs i Ramis
Nicolau Llinàs i Ramis
Antònia Maria Lucas i Crespí
Maria Lucas i Crespí

(03 IX 09, 597 registres) (encara en procés de recerca)


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada